PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 3 | 29--48
Tytuł artykułu

Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych

Warianty tytułu
Allocation of Resources in Private Farms in Poland in Light of Their Institutional Ties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było wskazanie na instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów w rolnictwie polskim z uwzględnieniem podstawowych typów produkcyjnych (uprawy polowe, uprawy ogrodnicze i sadownicze, chów i hodowla bydła mlecznego, chów i hodowla trzody chlewnej). Na bazie rozważań teoretycznych oraz ogólnopolskich badań ankietowych skonstruowano zagregowany indeks stopnia zinstytucjonalizowania gospodarstwa rolnego, który pozwolił na delimitację gospodarstw względem intensywności i struktury powiązań gospodarstw rolnych z instytucjami. Następnie zbadano, czy w zidentyfikowanych klasach indywidualnych gospodarstw rolnych, cechujących się różną intensywnością i strukturą związków instytucjonalnych z otoczeniem, alokacja czynników wytwórczych w kluczowych typach produkcyjnych w Polsce wykazuje istotne różnice spowodowane oddziaływaniem struktury instytucjonalnej, w której gospodarstwo funkcjonuje. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to identify institutional determinants of the allocation of resources in Polish agriculture and its principal production segments (cultivation of field crops, cultivation of fruit and vegetables, the breeding and raising of dairy cows, the breeding and raising of pigs). On the basis of theoretical considerations and nation-wide surveys an aggregate index of the degree of institutionalisation of an agricultural farm was created, which facilitated the delimitation of farms in accordance with the intensity and structure of their ties with institutions. Next, analyses were conducted to establish whether in the identified classes of private farms - characterised by various degrees of intensity and different structure of institutional ties with the environment, the allocation of production factors in the key segments of agricultural production showed essential discrepancies attributable to the influence of institutional structure within which individual farms operated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--48
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bludnik I., 2004: The Neoclassical Synthesis - Development or Regress ofthe Keynesian Theory. In: Research of Contemporary Economic: Issues by Young Economists. Ed. M. Kokocińska. Lubniewice 2002. Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Chmielewski P, 1995: Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Czternasty W., Czyżewski B., 2007: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje. Wydaw. AEP, Poznań.
 • Czyżewski A., Matuszczak A., 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze regulatorów i rynków rolnych. Wydaw. AEP, Poznań.
 • Dopfer K., 1991: Toward a Theory of Economic Institution: Synergy and Path Dependency. "Journal of Economic Issues" 25.
 • Dugger W.M., 1983: The Transaction Cost Analysis of Oliver E.Williamson: A New synthesis?, "Journal of Economic Issues" XVII, 1.
 • Hockuba Z., 2001: Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpaczynającym się stuleciu? VII Kongres Ekonomistów Polskich, Zeszyt 2, PTE.
 • Iwanek M., Wilkin J., 1998: Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., 1979: Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 10.
 • The Legar Kompanion to Institutional and Evolutionary Economics, 1994. Ed. G.M. Hodgson. Edward Legar Publishing Company, Vermont.
 • Woś A., 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim. IERiGŻ, Warszawa.
 • Współczesne teorie ekonomiczne, 2005. Red. M. Ratajczak, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Ząbkowicz A., 2003: Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. "Ekonomista" 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163517614

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.