PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 160
Tytuł artykułu

Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą : typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie literatury przedmiotu zaproponowano objęcie zarządzania zasobami ludzkimi koncepcją kosztów jakości wykazując, że typologie kosztów jakości są przydatne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedstawiono analizę studiów przypadków zorientowaną na określenie rodzajów kosztów jakości występujących głównie w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi wspierającej zarządzanie wiedzą. Opracowano narzędzia dotyczące analizowania, ewaluacji i kształtowania kosztów jakości zarządzania zasobami ludzkimi, użyteczne dla systemu controllingu personalnego wspomagającego zarządzanie wiedzą.
EN
On the basis of the subject literature there was suggested including human resources management in quality costs categories, showing that costs standardization is useful in this kind of management. The analysis of case studies was completed; the analysis was orientated on determining main types of quality costs appearing in practice of human resources management used to support knowledge management. Tools used for analyzing, evaluating and shaping quality costs in personnel management were created, to be used as a part of controlling system supporting knowledge management. (AT)
Rocznik
Strony
160
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Alms K., Piotr R., Steinmann P. (2007): Wissenstransfer beim Austausch von Mitarbeitern. Erhalt und Weitergabe von Know-how bei der Wicke GmbH und Co. KG. "Zeitschrift für Führung und Organisation", nr 2.
 • Balon U. (2007): Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości. Na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. "Problemy Jakości", nr 6.
 • Bank J. (1999): Zarządzanie przez jakość. Wydawnictwo Feiberg SJA, Warszawa.
 • Barabasz K. (2003): Zarządzanie wiedzą w Hutmen S.A. we Wrocławiu. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. B. Wawrzyniak (red.). WSPIZ, Warszawa.
 • Barney M., McCarty T. (2005): Nowa Six Sigma. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Berłowski P. (2003): Siła wiedzy: przykład wykorzystania procedur zarządzania wiedzą dla budowania przewagi konkurencyjnej w firmie Górażdże Cement S.A. "Personel i Zarządzanie", nr 22.
 • Bernais J., Ingram J. (2005): Controllling personalny i koszty pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bieńkowska A. (2006): Kontroling wiedzy - podstawy koncepcji. "Problemy Jakości", nr 8.
 • Bizon-Górecka J. (2002): Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Borys T. (1982): Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne analizy kosztów a samofinansowanie się przedsiębiorstw. NOT, Gdańsk.
 • Brdulak J.(2003): Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym. W: Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami. A. Sosnowska (red.). SGH, Warszawa.
 • Brilman J. (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 • Broniewska G. (2005): Metody kształtowania jakości w procesach pracy. W: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. W. Błaszczyk (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bugdol M. (2006): Ekonomia behawioralna a doskonalenie jakości. "Problemy Jakości", nr 11.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L. (1999): The Knowledge Management Fieldbook. London 1999.
 • Buszko A. (2008): Jakość a przenikanie wiedzy. "Problemy Jakości", nr 8.
 • Chabiera J., Doroszewicz S., A. Zbierzchowska A. (2000): Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera. Wydawnictwo CIM, Warszawa.
 • Ciechan-Kujawa M. (2000): Koszty jakości w polskich przedsiębiorstwach - struktura i wielkość. "Problemy Jakości", nr 10.
 • Ciechan-Kujawa M. (2005): Rachunek kosztów jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen, G.K. Kanji (2000): Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Davenport T.H. (2007): Zarządzanie pracownikami wiedzy. Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Davenport T.H., Prusak L. (1998): Working Knowledge: How Organization Manage What They Know. Harvard Business Press, Boston.
 • Długosz A. (2008a): Problemowy controlling kosztów jakości. "Controlling", nr 3, 43-47.
 • Długosz A. (2008b): Rachunek kosztów jakości w praktyce. "Controlling", nr 2, 39-41.
 • Drucker P.F. (2000): Zarządzanie w XXI wieku. Muza, Warszawa.
 • Duchniewicz S. (red.) (2004): Dźwignia Archimedesa, czyli metody i techniki zarządzania. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Evans Ch. (2005): Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa.
 • Fajczak-Kowalska A. (2007): Koszty jakości jako element systemu sterowania jakością w przedsiębiorstwie. W: Zintegrowane zarządzanie jakością, J. Więcek (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Fazlagić J. (2008): Zarządzanie wiedzą czas na refleksję. "Problemy Jakości", nr 6.
 • Fazlagić J. (2001): Zarządzanie wiedzą w praktyce. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 3.
 • Freimuth J., Hauck O., Asbahr T. (2002): Struktur und Dynamik organisatorischen Erfahrungswissens. Dargestellt am Beispiel der Einführung von Gruppenarbeit in einer Automobilmontage. "Zeitschrift für Personalforschung", z. 1.
 • Fryczyńska M. (2004): Zarządzanie wiedzą-przemijająca moda? "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Głuszek E. (2004): Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Studium przypadku 1. Siemens - problemy z dzieleniem się wiedzą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Götz K, Schmid M. (2004): Praxis des Wissensmanagements. Verlag Franz Wahlen, München.
 • Górska J. (2000): Funkcjonowanie controllingu personalnego w firmie. W: Strategia personalna firmy. M. Juchnowicz (red.). Difin, Warszawa.
 • Gradowski P. (2003): Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania. "Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej" z. 246, AJG, Bydgoszcz.
 • Grelik M. (2002) Zarządzanie wiedzą w BDO Polska. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2007): Koszty jakości w standardach ISO. Na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlanej. "Problemy Jakości", nr 4.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2004): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa.
 • Gulski B. (2007): Jakość zarządzania. Studium przypadku. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Hamrol A. (2005): Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura W. (2006): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harry M., Schroeder R. (2001): Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hopej M. (red.) (2006): Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Iwasiewicz A. (1999): Zarządzanie jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Janczur B., Sałata M. (2003): Owocna lekcja. Pilotażowy projekt zarządzania wiedzą w ING Nationale-Nederlanden Polska - studium przypadku. "Personel i Zarządzanie", nr 3.
 • Jasik-Lewandowska K. (2008): Jakość a zarządzanie. "Problemy Jakości", nr 8.
 • Jazdon A. (2005): Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (niezgodności). Część I. "Q Jakości", nr 2.
 • Jedynak P. (2008): Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (2008): Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Juran J.M., Gryna F.M. (1989): Jakość, projektowanie, analiza. PWE, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (2000): Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Karaszewski R. (2006): Nowoczesna koncepcje zarządzania jakością. TNOiK, Toruń.
 • Karaszewski R. (1999): Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia. TNOiK, Toruń.
 • Karaszewski R. (2005): Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Dom Organizatora, Toruń.
 • Karmańska A. (red.) (2007): Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa.
 • Kindlarski E. (1993): Wykresy Ishikawy i Pareto. Warszawa.
 • Kister A. (2005): Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kleniewski A. (1997): Analiza kosztów jakości - inne podejście. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Kobi J.-M. (2002): Personalrisikomanagement. Strategien zur Steigerung des People Value. Gabler, Wiesbaden.
 • Kobyłko G., Morawski M. (red.) (2006): Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Difin, Warszawa.
 • Konarzewska-Gubała E. (2003): Koszty jakości w koncepcji TQM. W: Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków. E. Konarzewska-Gubała (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kowalik A. (2004): Zintegrowany model zarządzania wiedzą. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 • Krajewska A. (2005): Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie. W: Podstawy ekonomii. R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.). Wydwanictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lesiów T. (2005): Planowanie jakości, koszty jakości. W: Zarządzanie jakością. Część 1. Systemy jakości w organizacji. W. Ładoński, K. Szołtysek (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Lipka A. (2007): Kwalitologia kapitału ludzkiego -przedmiot i metody badawcze. W: W kierunku jakości kapitału ludzkiego. A. Pocztowski (red.). IPiSS, Warszawa.
 • Lipka A. (2001): Logistyka personalna. Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Lisiecka K. (2002): Kreowanie jakości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lisiecka K. (1997): Rachunek kosztów jakości sposobem obniżenia kosztów własnych wytwarzania. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Lock D. (2002): Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Łagowski E. (2002): Omówienie normy PN ISO 9001-2001. "ABC Jakości", nr 2(30).
 • Łańcucki J., Kowalska D., Łuczak J. (1995): Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Bydgoszcz.
 • Meller A. (1994): Metoda analizy przyczyn i skutków wad (FMEA). "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Mikuła B., Potocki A., Pietruszka A. (2002): Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Difin, Warszawa.
 • Morawski M. (2005): Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. K. Perechuda (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (1995): Zarządzanie, produkcja, usługi. Warszawa.
 • Myszewski J.M. (2005). Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. WSPiZ, Warszawa.
 • Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2004): Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • Niedzielska E., Perechuda K. (2004): Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • Nixon F. (1974): Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.
 • Nonaka I. (2008): Firma kreująca wiedzę. "Problemy Jakości", nr 11.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000): Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa.
 • Nowak M. (2007): Controlling działalności marketingowej. PWE, Warszawa.
 • Oakland J.S. (1992): Total Quality Management, London.
 • Oyrzanowski B. (1989): Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej. Warszawa.
 • Oyrzanowski B (1984): Koszty jakości. Mała encyklopedia jakości. PWE, Warszawa.
 • Pandę P.S., R.P. Neuman i R.R. Cavanagh (2000): The Six Sigma Way: How GE, Motorola and Other Top Companies Are Honing Their Performane. New York.
 • Pande P.S., R.P. Neuman i R.R. Cavanagh (2003): Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE czy Motorola. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 • Perechuda K. (red.) (2005): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Perechuda K. (2007): Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Pike J., Barnes R. (1996): TQM in Action. Chapman & Hall, London.
 • PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia (2004). PKN, Warszawa.
 • Pocztowski A., Purgał-Popiela J. (2004): Controlling personalny. W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. M. Sierpińska (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Łańcucki K. (red.) (2006): Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Nycz M., Owoc M.L. (red.) (2003): Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Praktyczne aspekty jakości i produktywności. Artykuły z serwisu QnowHow, marzec 2004-marzec 2005, http://QnowHow.pl.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002): Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Prussak W. (2006): Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Radosławska J. (2004): Bariery efektywnego dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania w organizacji. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Rewilak J. : QnowHow. b.w., b.m. 2005.
 • Sajkiewicz A. (red.) (2008): Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się. Difin, Warszawa.
 • Sobańska I. (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Perechuda K., Sobińska M. (red.) (2008): Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Difin.
 • Sekuła Z. (1999): Controllling personalny. Część 2: Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Skrzypek E. (2002): Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Staniewski M. (2004): Dzielenie się wiedzą w Buckman Laboratories - czyli jak to robili pionierzy. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Staniewski M. (2008): Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 • Strojny M. (2000): Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Szafrański M. (2007): Od ekonomiki do ekonomiki jakości przedsiębiorstw. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Szarafin M. (1999): Knowledge management - słowo (przed)wstępne. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Szczepańska K. (1997): Uwarunkowania kosztów jakości w koncepcji TQM. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Thompson J.R., Koronacki J., Nieckuła J. (2005): Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma". Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
 • Urbaniak M. (2004): Zarządzanie jakością: teoria i praktyka. Difin, Warszawa.
 • Wawak S. (2002): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Wawrzyniak B. (red.) (2003): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. WSPiZ, Warszawa.
 • Wojtyńska J. (2008): Norma PN-ISO 10015:2004 wsparciem dla szkoleń i rozwoju pracowników. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Wunderer R., Jaritz A. (2007): Unternehmerisches Personalcontrolling. Evaluation der Wertschöpfung im Personalmanagement. Luchterhand, Köln.
 • www.bdo.pl (10 październik 2008).
 • www.buckman.com (9 październik 2008).
 • www.novartis.pl (13 październik 2008).
 • Zymonik Z (2003): Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Zymonik Z (2008): Modele strukturalne kosztów jakości. "Problemy Jakości", nr 1.
 • Żemigała M. (2008): Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Placet, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163659571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.