PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 3 | 123--134
Tytuł artykułu

Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego

Warianty tytułu
Promotion of Agrotourist Products of Farms Located in the Siedlce Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usługi agroturystyczne zyskują coraz większą popularność na rynku turystycznym. Istnieje zatem konieczność podejmowania odpowiednich metod marketingowych przez rolników zajmujących się tą działalnością w celu zwiększenia popytu na oferowane przez nich usługi turystyczne. Dlatego w niniejszej pracy dokonano analizy stosowanych form promocji i reklamy w gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenie regionu siedleckiego. Dla realizacji założeń badawczych dokonano charakterystyki osób prowadzących tę działalność oraz warunków, jakie oferują odwiedzającym. Ponadto przedstawiono wartości wskaźników opisujących wykorzystanie bazy noclegowej oraz udział poszczególnych gospodarstw w analizowanym rynku. Jak wynika z przeprowadzonych badań, agroturystyka staje się dla rolników ważnym alternatywnym źródłem dochodu. Brak wiedzy o skutecznych, a także tanich formach promocji oferowanych usług może doprowadzić do sytuacji spadku popularności tej formy wypoczynku. Obecnie większość gospodarstw nie widzi konieczności stosowania innej promocji niż przynależność do stowarzyszenia agroturystycznego lub zamieszczanie oferty w Internecie. Wskazane przez respondentów środki finansowe, które przeznaczają na reklamę, powinny być przez nich zwiększone o koszty promocji, podkreślającej specyficzny charakter oferowanego produktu. (abstrakt oryginalny)
EN
Agrotourist services have been winning an ever greater popularity on the tourist market. Hence, it is obvious that farmers engaging in agrotourism should apply suitable marketing methods to stimulate the demand for the services that they offer. This is the reason why an analysis has been conducted of the forms of promotion and advertising applied by agrotourist farms located in the Siedlce region. To realize the research assumptions a profile of persons running agrotourist farms has been prepared and conditions offered by such farms to visitors have been described. Additionally, the values of coefficients showing the degree of utilization of overnight accommodation and the share of individual farms in the agrotourist market have been presented. The results of the conducted research indicate that agrotourism is becoming for farmers an important alternative source of income. The lack of knowledge about effective and, also, inexpensive forms of promotion of the offered services may lead to a decline in the popularity of agrotourism. At present, most farms do not see the need to apply other forms of promotion than the membership of an agrotourist association and advertisements presented in the Internet. The financial means that the persons covered by research earmark for advertisements ought to be increased by expenditures on promotion emphasizing the specific character of the offered product. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
123--134
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001: Agroturystyka w dolinie Bugu i warunki jej rozwoju. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 • Brelik A., 2007: Analiza działalności agroturystycznej w województwie zachodniopomorskim. W. Agroturystyka - moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 258-259.
 • Ciepiela G.A., Sosnowski J., Jankowski K., 2006: Charakterystyka produktu agroturystycznego w regionie ostrołęckim. W: Marketing w agroturystyce. Red. M. Plichta, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 131-140.
 • Dąbrowski P., 2007: Znaczenie marketingu w usługach agroturystycznych na przykładzie wybranych gospodarstw województwa zachodniopomorskiego. W: Agroturystyka - moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej Siedlce: 436-445.
 • Jasińska A., Skolimowski M., Sosnowski J., 2007: Agroturystyka jako produkt turystyczny w Polsce i wybranych krajach Europy. W: Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Red. M. Jalinik, R. Ziółkowski. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok: 102-109.
 • Kobyłecki J., 2006: Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich. W: Problemy rolnictwa światowego. Wydaw. SGGW, Warszawa: 433-440.
 • Kurtyka I., 2004: Formy promocji produktu agroturystycznego w Sudetach. W: Marketing produktów turystycznych. Red. M. Jalinik. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok: 139-143.
 • Mazowsze - Agroturystyka, 2005/2006. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
 • Mazurek-Łopacińska K., 1998: Badania marketingowe - podstawowe metody i obszary zastosowań. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ostarzewski J., 2001: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. "Gazeta Łosicka" 3: 23.
 • Parlińska M., 2007: Informacja i jej znaczenie w rozwoju agroturystyki. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Red. I. Sikorska-Wolak. Wydaw. SGGW, Warszawa: 412-420.
 • Sirko M., Łucjan K., 2006: Jakość przekazu internetowego treści turystycznych a marketing zewnętrzny miasta Lublin. W: Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Red. D. Dutkiewicz, F. Midura, E. Wysocka. Wydaw. Almamer, Warszawa: 229-235.
 • Sosnowski J., Starczewski K., 2006: Ekonomiczne uwarunkowania działalności agroturystycznej. W: Ekonomiczno-społeczne przekształcenia w rolnictwie i jego otoczeniu. Red. M. Niewęgłowski, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 91-96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163659898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.