PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 39, t. 1 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 27--38
Tytuł artykułu

Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej polityki stabilizacji makroekonomicznej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theoretical and Practical Problems of Contemporary Macroeconomic Stabilization Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza niektórych problemów polityki stabilizacji makroekonomicznej, realizowanej w gospodarce polskiej w okresie niskiej aktywności poprzez pryzmat hipotez teoretycznych istniejących w poszczególnych nurtach współczesnej ekonomii. Przedmiotem szczegółowych analiz będą instrumenty polityki fiskalnej i ich oddziaływanie na zmiany popytu rynkowego, narzędzia polityki pieniężnej wpływające, poprzez zmiany stopy procentowej, na podaż pieniądza i popyt na niego oraz wpływ państwa na kształtowanie podaży w ramach tzw. polityki podażowej. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej z nich zostaną przedstawione hipotezy teoretyczne dotyczące działań stabilizacyjnych w warunkach spadku aktywności gospodarczej. Część druga to analiza najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, charakteryzujących fazę niskiej dynamiki wzrostu w gospodarce polskiej. Ostatni fragment to prezentacja głównych kierunków działań stabilizacyjnych, podejmowanych przez rząd D. Tuska. W zakończeniu będzie podjęta próba oceny stosowanych w naszym kraju instrumentów poprzez pryzmat sformułowanych hipotez teoretycznych. (fragment artykułu)
EN
Crisis-related phenomena and processes occurring in world economies today prove that it is necessary for state authorities to conduct stabilization activities. Poland faces similar problems. Therefore, a special anti-crisis programme has been devised in our country which assumes application of the instruments of monetary, and above all, fiscal policy. The aim of this article is to analyze certain problems of macroeconomic stabilization policy (implemented in Poland's economy under the conditions of low business activity) in the light of theoretical hypotheses existing in particular trends of contemporary economics. Detailed analyses will cover the instruments of fiscal policy and their impact on changes in market demand, the instruments of monetary policy affecting money supply and demand through changes in interest rates, as well as the influence of the state on changes in supply within the frameworks of the so-called supply policy. The article consists of three parts. The first one presents theoretical hypotheses formulated by the main trends of contemporary economics and concerning stabilization activities in the conditions of low dynamics of growth. The second part analyzes the main macroeconomic indicators which characterize the phase of low economic activity. The third part presents most important stabilization activities undertaken by D. Tusk's government. The final part is an attempt to evaluate the instruments applied in our country in the light of the above-mentioned theoretical hypotheses. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, Brussels 2008.
 • Baka W., Bankowość centralna. Funkcje - metody - organizacja, BMiB, Warszawa 1998.
 • Barczyk R., Konopczak K., Lubiński M., Marczewski K., Mechanizm synchronizacji wahań koniunkturalnych. Wnioski dla polityki gospodarczej Polski, maszynopis opracowania przygotowanego w ramach projektu MNiSzW w Warszawie, UE, Poznań 2009.
 • Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Fedorowicz Z., Polityka pieniężna, Warszawa 1998.
 • Filipowicz L., Ekonomia podaży - propozycja interpretacji pojęcia, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1987, nr 72.
 • Issing O., Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, „WISU" 1982, No 10.
 • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1998.
 • Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Laffer A., The new economics. A debate, „Economic Impact" 1981, nr 3.
 • Marchewka K., Klasyfikacja instrumentów polityki pieniężnej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka pieniężna. Cele, strategia i instrumenty, AE, Poznań 2002.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Pätzold J., Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, Springer Verlag, Bern-Stuttgart 1991.
 • Plan Stabilności i Rozwoju. Wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, Rząd RP, Warszawa 2008.
 • Teichmann K., Grundriß der Konjunkturpolitik, München 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163689574

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.