PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 39, t. 1 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 114--121
Tytuł artykułu

Cele i narzędzia polityki pieniężnej w Polsce w warunkach kryzysu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Goals and Tools of Monetary Policy in Poland Under Crisis Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka pieniężna zajmuje bardzo ważne miejsce w systemie polityki gospodarczej. Obecnie globalny kryzys finansowy i gospodarczy uznaje się za istotny wyznacznik całej polityki gospodarczej i koncentruje się ona na ograniczeniu skutków kryzysu. W artykule przedstawiono istotę polityki pieniężnej z uwzględnieniem jej celów i narzędzi, jak również niektóre zmiany w celach i narzędziach tej polityki w Polsce w warunkach kryzysu.
EN
Monetary policy is holding a very important position in a system of economic policy. In our times, a global financial and economic crisis is recognised to be a significant determinant of a whole economic policy, and the policy becomes focused on limitation of the crisis effects. Under these conditions the evolution of the monetary policy takes place in Poland, in particular of its goals and tools. The study introduces the essence of monetary policy in the context of its goals and tools as well as the changes in goals and tools of this policy in Poland under conditions of crisis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borowiec J., Polityka pieniężna, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Europejski plan naprawy gospodarczej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2008.
 • Fic T. i in., Model gospodarki Polski ECMOD, NBP, Warszawa 2005.
 • Filar D., Profesor Taylor nie ceni dyskrecjonalności, „Rzeczpospolita" z 19 września 2004 r.
 • Flejterski S., Jaźwiński L, Globalny kryzys finansowy a rozwój regionalny w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług" 2009 nr 29, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. B. Filipiak, A. Szewczuk.
 • Kaźmierczak A., Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej, [w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, tom I, Difin, Warszawa 2007.
 • Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Klamut M., Determinanty prowadzenia polityki makroekonomicznej we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Komunikat Narodowego Banku Polskiego po spotkaniu prezesa NBP z przedstawicielami sektora bankowego w dniu 14.10.2008 r., NBP, Warszawa 2008.
 • Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 29, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. B. Filipiak, A. Szewczuk.
 • Sławiński A., Polityka pieniężna, [w:] Ekonomia, red. A. Sztaba, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 • Szpunar R, Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 16 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 (M.P. nr 97, poz. 844).
 • Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 (M.P. nr 74, poz. 669).
 • Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 26 września 2007 roku w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008 (M.P. nr 74, poz. 799).
 • Ustawa z 7 listopada 2008 roku o Komitecie Stabilności Finansowej (DzU nr 209, poz. 1317).
 • Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Winiarski B., Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Woźniak B., Problem relacji inflacja - bezrobocie w warunkach gospodarek transformujących się, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163830682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.