PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 39, t. 1 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 230--238
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny organizacji i jego pomiar - wyzwanie przedsiębiorstw gospodarki opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intellectual Capital of an Organization and its Measurement - a Challenge for Companies of Economy Based on Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy determinuje konieczność ewolucji poglądów na temat głównych czynników sukcesu. Decydujące z punktu widzenia konkurencyjności nie tylko przedsiębiorstw, ale też całych gospodarek stają się unikatowe zasoby niematerialne utożsamiane z kapitału intelektualnym. Obecnie, ze względu na brak opracowanych standardów w zakresie kapitału intelektualnego, jego identyfikacja, konceptualizacja i pomiar stanowi ogromne wyzwanie dla firm, których konkurencyjność zależy od zasobów wiedzy.
EN
Functioning of companies in an economy based on knowledge determines a necessity of views evolution on main success factors. From the point of view of competitiveness, unique intangible resources equated with intellectual capital become decisive not only for companies, but for whole economies. Nowadays, on account of the lack of developed standards in the scope of intellectual capital, its identification, conceptualization and measurement constitute a huge challenge for companies whose competitiveness is determined by stores of knowledge.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Barney X, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management" 1991, vol. 17(1).
 • Bartnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2001.
 • Brennan N., Connel B., Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implications, „Journal of Intellectual Capital" 2000, vol. 3.
 • Brooking A., The Management of Intellectual Capital, „Long Range Planning" 1997, vol. 3.
 • Czym jest kapitał intelektualny?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 1.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Fazlagić A., Metody jakościowe w pomiarze kapitału intelektualnego, www.egbv.pl.
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2001.
 • Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2001.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDiK, Gdańsk 2002.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 • Kasiewicz S., Rogowski W, Kicińska M, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Lev B., Intangibles. Management, Measurement and Reporting, Brookinks Institution Press, Washington D.C. 2001.
 • Luthy D.H., Intellectual Capital and its Measurement, 2004, www.bus.osaka-cu.ac.jp.
 • Roos G., An Intellectual Capital Primer, Canfield University, 2003, www.euintangibles.net /library/ localfiles / Ross_AnInellectualCapitalPrimer/.
 • Skrzypek E., Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, PWN, Warszawa 2007.
 • Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Monografie i Opracowania SGH nr 556, Warszawa 2008.
 • Sveiby K.E., Intellectual Capital and Knowledge Management, www. sveiby.com.
 • Sveiby K.E., Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com.
 • Tan H., Plowman D., Hancock P., Intellectual Capital and Financial Returns of Companies, „Journal of Intellectual Capital" 2007, vol. 8.
 • Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?, [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości, PWE, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164056045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.