PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 22 | 123--141
Tytuł artykułu

Preferencyjna polityka podatkowa w specjalnych strefach ekonomicznych a budżet lokalny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Preferential Tax Policy in Special Economic Zones and the Local Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena oddziaływania przywilejów podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych na stan finansów samorządu terytorialnego. W praktyce gospodarczej otrzymane wyniki posłużyć mogą do weryfikacji efektywności procesu wydatkowania środków z pomocy publicznej oraz sformułowania rekomendacji w tym aspekcie. Badania oparto na przykładzie pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej - SSE Euro-Park Mielec. Analizą objęto cały dotychczasowy okres funkcjonowania mieleckiej strefy, począwszy od jej ustanowienia w 1995 r. Pełnie zrozumienie problematyki wymaga uprzedniego syntetycznego przedstawienia prawnoekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania stref ekonomicznych. W tym kontekście omówiono następujące zagadnienia: przesłanki powoływania SSE, zasady udzielania przywilejów podatkowych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów w tym zakresie oraz zróżnicowanie tych zasad w poszczególnych strefach. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to assess the impact of the tax... in the special economic zones on the state of finances of territorial council. The investigation was based on the example of first Polish special economic zone-the SSE Euro-Park Mielec. The period of functioning of the zone in Mielec was described from the point of its establishment in 1995. The analysis which was carried out showed that it is not essential for the local budget if the zone inventors have the tax exemption. What is more, it was noticed that there was a notable growth of budget's income from the income taxes and real estate taxes. It was the result of the dynamic development in enterprise in the region of collapsing industry. The inflowing investors to the zone of Mielec, who were encouraged by the given tax privileges, contributed the formation of next companies in the area. The SSE Euro-Park Mielec ended the monoculture of the industry through the diversification of the structure of industry. However its most important contribution was overcoming the crisis on the labour market-unemployment rate is nowadays less than the average for Poland and Podkarpackie province. The example of Mielec confirms the high effectiveness of the special economic zones as the stimulating instrument of economic development, particularly on the regional level. Preferential tax policy had consequences in the economic promotion of regions in Poland, not only in the country, but abroad as well. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, student
Bibliografia
 • Agencja Rozwoju Przemysłu, lata 1999-2004, Sprawozdania z przebiegu realizacji celów ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec za lata 1998--2003, Mielec.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu, 2007, Sprawozdanie z przebiegu realizacji celów ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec za 2006 r., Mielec.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu, Sprawozdanie z przebiegu realizacji celów ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec za 2007 r., 2008, Mielec.
 • Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995-2005, IGiGP UJ, ARP S.A. Oddział w Mielcu, UM w Mielcu, Kraków.
 • GUS, lata 1996-2007, Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy w latach 1996 - 2007, stan na dzień 30 czerwca, Załączniki do Obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa.
 • Kryńska E. (red.), 2000, Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa.
 • Leśniak-Moczuk K., 1997, Bezrobocie strukturalne w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2005, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 2004 r., stan na 31 grudnia 2004 r., Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2006 r Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 2005 r., stan na 31 grudnia 2005 r., Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2007, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 2006 r., stan na 31 grudnia 2006 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2008, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 2007 r., stan na 31 grudnia 2007 r., Warszawa.
 • Nowakowska J., 2008, Przywileje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych i ich wpływ na budżet lokalny na przykładzie SSĘ Euro-Park Mielec, praca magisterska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Urząd Miejski w Mielcu, lata 1996-2008, Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mielca za lata 1995 - 2007, Mielec.
 • Komisja Europejska, 2006, Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Bruksela 13 IX 2006.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (DzU Nr 107, poz. 526, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 26, poz. 163, z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Przemyślu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu (DzU Nr 154, poz. 749).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim (DzU Nr 88, poz. 397).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 202, poz. 1485, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim (DzU Nr 93, poz. 421).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 26, poz. 165, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 44, poz. 274).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 191, poz. 1416, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 46, poz. 289).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 200, poz. 1473, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 46, poz. 290).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 236, póz. 1705, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie (DzU Nr 135, poz. 902).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze (DzU Nr 135, poz. 903, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 211, poz. 1555, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej" (DzU Nr 135, poz. 904).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU Nr 236, poz. 1704, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" (DzU Nr 135, poz. 908).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" (DzU Nr 135, poz. 910).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 228, poz. 1667, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 135, poz. 905).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 26, poz. 169, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" (DzU Nr 135, póz. 906).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 26, póz. 164, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 135, poz. 907).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 215, poz. 1581, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 135, poz. 909).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 26, poz. 170, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (DzU Nr 135, poz. 912, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU Nr 17, poz. 97, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU Nr 135, poz. 911).
 • Uchwala Nr X/88/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Regionalnej na lata 2004 - 2008.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU Nr 123, poz. 600, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164652459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.