PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2/3 | 1001--1011
Tytuł artykułu

Definiowanie sukcesu zawodowego menedżera przez kobiety pełniące funkcje kierownicze : wyniki badań

Autorzy
Warianty tytułu
Defining the Manager's Professional Success by Women Holding Managerial Positions : Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia rozważania teoretyczne na temat wpływu kobiet menedżerów na sukces organizacji a także wyniki badań własnych prezentujące sposób definiowania sukcesu zawodowego przez 400 kobiet pełniących funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach (mikro, małych, średnich i dużych), administracji i edukacji. Opisano i porównano opinie kobiet zajmujących funkcje kierownicze średniego i wyższego szczebla oraz właścicielek i współwłaścicielek firm. Badania zrealizowane zostały w ramach projektu, pt.: "Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej". Sformułowano zalecenia dotyczące uwzględnienia odmiennego definiowania sukcesu zawodowego przez kobiety, pełniące funkcje kierownicze, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału dla sukcesu organizacji. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents theoretical deliberations on the impact of women managers on the success of a company and results of own research which show the way of defining professional success by 400 women holding managerial positions in enterprises (micro, small, medium and large ones), administration and education. The author described and compared opinions of women in middle and higher level management positions as well as owners and co-owners of companies. The researches were carried out within the project "Women in management and determinants of their success regarding development of the region in the context of using European Union funds" co-financed from European Union funds within Technical Assistance Operational Programme (project no. TAOP.03.01.00-00-002/07, contract no. DKS/DEF-III/POPT/04/179/08). The recommendations were formulated concerning the acceptance of different defining of professional success by women holding managerial positions, which will allow for a more effective use of their potential for the success of a company. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1001--1011
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adler R. D. (2001) Women In the Executive Suite Correlate to high Profits, Glass Ceiling Research Center 2001, www.equalpay.nu/docs/en/Adler-web.pdf.
 • Bartkowiak G. (2000), Wybrane determinanty sukcesu zawodowego w opinii menedżerów, w: Witkowski S. A., (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 5, s. 15-32. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bartkowiak G. (2004), Zmiany wyznaczników sukcesu zawodowego przedstawicieli wybranych wolnych zawodów w Polsce i we Francji, w: Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Barletta M. (2002), Marketing to Women: How to Understand, Reach and Increase Your.
 • Ben-Yoseph M., Gundry L. (1998), The Future of Work: Implications for Women Enterpreneurs in Transition Economies, "Women & Business", 1998, No 3-4.
 • Bliss R. T., Polutnik L., Lisowska E. (2003), Women Business Owners and managers in Poland, w: New Perspective on Women Entrepreneurs, red. Butler J. E., Information Age Publishing Ine, Greenwich.
 • Bradley H. (2008), Płeć, przeł. E. Chomicka, Warszawa: Sic!
 • Brzozowski P. (1989), Skala wartości- polska wersja testu Miltona Rokeacha. w: Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia. Drwal R. Ł (red.).
 • Budrowska В., Duch-Krzysztoszek D. T. (2003) , Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy, w: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, Instytut spraw publicznych , Warszawa.
 • Dornan, J., Maxwell J. (1995), Strategia sukcesu. Warszawa: Studio ЕМKА.
 • Dzwonkowska - Godula K. (2008), Postawy studentów wybranych kierunków studiów wobec nierówności płci w Polsce, "Kultura i Społeczeństwo", rok LII, nr 3.
 • Fisher H. (2003), Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmieniają nasz świat, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 • Fuszara M. (2002), Zmiany w świadomości kobiet w Polsce w latach 90, w: Fuszara M. (red.) Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Goleman D., Boyatzis R. (2009), Inteligencja społeczna i biologia przywództwa. Harvard Business Review Polska, styczeń 2009.
 • Goleman D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 • Gontarczyk E. (1995), Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych, Eruditus, Poznań.
 • Hausman M. (1998), Mocne rządy słabej ręki, "Businessman".
 • Hewlett S.A., Buck Luce С (2005), Off-Ramps and On-Ramps: Keeping Talented Women on the Road to Success. Harvard Business Review, March.
 • Hryciuk R., Kościańska A. (2007), (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, t.2 Kobiecość, męskość, seksualność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kandola B. (2004), Skills development: the missing link in increasing diversity in leadership.
 • Krupski R. (1997), Strategia sukcesu, w: Listwan T. (red.). Sukces w zarządzaniu, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kupczyk T. (2006), (red.) Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej. Wrocław Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Kupczyk, T. (2002), Czynniki sukcesu polskich menedżerów. Niepublikowana praca doktorska. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki.
 • Lawler E.E., Hall D. T. (1970), Relationships of Job Characteristic to Job Involvement, Satisfaction, and Intrinsic Motivation, "Journal of Applied Psychology", nr 54.
 • Lisowska E. (2001), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Lisowska E. (2009), Kobiecy styl zarządzania, Gliwice: Helios.
 • Lisowska E., Bliss R.. Polutnik L., Lavelle J. (2000), Polskie menedżerski 2000 i ich porównanie z amerykańskimi, " Kobieta i Biznes", 2000, nr 1-2.
 • Majewska-Opiełka I. (2004), Czas kobiet, Dom wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Movday R. T., Porter L.W., Steers R. M. (1982), Employee-Organization Linkages. The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Nowy Jork: Academic Press.
 • Nosal, С, Piskorz Z. (1996), Kierowanie ludźmi jako gra intelektualna: między chaosem a sztywnością, w: Witkowski S. A. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu,. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Nutek (1999), Extract from Gender and Profits, www.equalpay.nu/docs/en/genderandprofit.pdf.
 • http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=141.
 • Obuchowski K. (1985), Adaptacja twórcza. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Peters T. (2005), Biznes od nowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Pinker S. (2005), Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Popcorn F., Marigold L. (2001), EVEluation: Understanding Woman -Eight Essential Truth that Work in Your Life, Hyperion.
 • Porzuczek L., Danaj J. (1998) Jaki jesteś kierowniku? Z badań polskich menedżerów, "Personel", nr 7-8.
 • Powell N. G. (2003), Przywództwo i płeć: Vive la difference?, w: Kobiety i mężczyźni i płeć, red. Walsh M. R. (opracowania naukowe wydania polskiego A Titkow), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Pszczołowski T. (1978), Encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław: Ossolineum.
 • Rosener J. B. (2003), Przywództwo i paradox płci, red. Walsh M. R. (opracowania naukowe wydania polskiego A Titkow), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Rubin H. (2004), The Princess. Machiawelli for Women, cyt. za: Brol J., Kosior M., Kobiecy styl zarządzania w Polsce( aspekty społeczno-ekonomiczne), "Kobieta i Biznes", nr 1-4.
 • Turner J. H. (2004), Struktura teorii socjologicznej, tłum. Woroniecka G. i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Waitley, D. (1995), Imperium umysłu, (przekład: Łukasik A.) Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM.
 • Vinnicombe S., Colwill N. L. (1999), Kobieta w zarządzaniu, Wydawnictwo Astrům, Wrocław. concerning the acceptance of different defining of professional success by women holding managerial positions, which will allow for a more effective use of their potential for the success of a company. (original abstract)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164660092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.