PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 49 | nr 105 | 255--267
Tytuł artykułu

Rachunek kosztów działań jako podstawa wyceny usług

Warianty tytułu
Activity-Based Costing as the Basis for Valuation of Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wykorzystanie rachunku kosztów działań do wyceny usług na trzech rynkach podlegających centralnym regulacjom - rynku usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz świadczeń zdrowotnych. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej (w tym Polski) pokazują nowe obszary wykorzystania rachunku kosztów działań. Potwierdzają, że zastosowanie tego narzędzia pozwala na kontrolę kosztów ponoszonych przy świadczeniu usług oraz wycenę na podstawie rzeczywistego rachunku ekonomicznego. Takie podejście gwarantuje przejrzystość procesu wyceny na rynkach, na których odgrywa to szczególnie istotną rolę. W części pierwszej przedstawiono zarys koncepcji rachunku kosztów działań wykorzystanej w PPUP Poczta Polska. Scharakteryzowano zastosowane rozwiązanie dostosowane do specyfiki działań poczty, zawierające elementy obiektowego rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem. W części drugiej zaprezentowano zastosowanie koncepcji rachunku kosztów działań do wyceny świadczonych usług w British Telecom. Wykorzystanie właściwych nośników kosztów pozwala na prawidłowe przypisanie kosztów obiektom je generującym. W części trzeciej opisano doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie stosowania rachunku kosztów działań do wyceny świadczeń medycznych. Stanowią one przesłankę dla wdrożenia tej koncepcji do wyceny usług zdrowotnych na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the application of Activity-Based Costing for pricing of services on three markets which are subject to central regulations - the market of postal, telecommunications and health services. The experiences of the European Union members (including Poland) show new areas of application of Activity-Based Costing. They confirm that using this tool allows for controlling the costs of services provided as well as pricing on the basis of actual economic costing. Such an approach guarantees the transparency of the pricing process on the markets where it is particularly important. The first part presents the draft of the concept of Activity-Based Costing used in PPUP Poczta Polska (Polish Post). The authors describe the solution adjusted to the specific character of postal activities, which includes elements of Objective Activity-Based Costing and Time-Driven Activity-Based Costing. (original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
255--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • British Telecom (2001), Accounting Documents, Londyn.
 • Bromwich M., Hong C. (2001), Cost and regulation in the UK telecommunication industry, „Management Accounting Research", Vol. 11 Issue 1, s. 137-165.
 • Epstein D., Mason A., Smith P.C. (2005), HealthBASKET - Health Benefits and Service Costs in Europe SP2I-CT-2004-501588, WP6: Costs and health benefits for England, Centre for Health Economics, University of York, York YO10 5DD England UK.
 • Gaál P. (2005), HealthBasket Work Package 6 Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, Work Package 6: Approaches for Cost Assessment & Price Setting in Practice Hungary, Semmelweis University Health Services Management Training Centre.
 • Kaplan R., Anderson S. (2004), Time-Driven Activity-Based Costing, „Harvard Business Review", November, s. 131-138.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R. (2007), Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press.
 • Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie (2004), red. G.K. Świderska, SGH, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe (Dz.U. Nr 232, poz. 2327).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. Nr 255, poz. 2140).
 • Rozwinięcie koncepcji merytorycznej rachunku kosztów działań (ABC) w Poczcie Polskiej, Warszawa 2005, dokument wewnętrzny Poczty Polskiej.
 • Schreyögg J., Tiemann O., Busse R., (2005), HealthBasket Work Package 6: Approaches for Costing and Pricing in Practice. Germany, Department of Health Care Management Faculty of Economics and Management, Berlin University of Technology, Seer. EB2 Straße des 17. Juni 145 10623 Berlin, Germany.
 • Świderska G. K., Pielaszek M. (2004), Koncepcja wykorzystania rachunku kosztów działań w PPUP Poczta Polska, dokument przygotowany przez Management Accounting Consulting Sp. z o.o.
 • Zalecenie 98/195/WE z 8 stycznia 1998 roku w sprawie połączeń międzysieciowych na liberalizowanym rynku telekomunikacyjnym (część l - kształtowanie cen połączeń międzysieciowych), Dziennik Ustaw Wspólnot Europejskich, numer 73 z 12 marca 1998 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164664021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.