PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 68 | 449
Tytuł artykułu

Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Role of Managerial Accounting in Supporting Corporate Performance Management.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono znaczenie pomiaru w systemie rachunkowości, wyjaśniając przy tym przedmiot, rodzaje i skale pomiarowe w rachunkowości, a także aksjomatyczną teorię Y. Ijiriego, umożliwiającą rozwinięcie teorii pomiaru ekonomicznego. Podjęto próbę wyjaśnienia koncepcji pomiaru dokonań przedsiębiorstwa i zarządzania nimi na tle rozwoju rachunkowości zarządczej. Na podstawie badań literaturowych zidentyfikowano najbardziej złożone i najczęściej opisywane w literaturze światowej koncepcje zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa i dokonano ich przeglądu. Sformułowano autorskie podejście do modelowania rachunkowości zarządczej w warunkach performance management. Wyjaśniono w nim rolę i miejsce systemu rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania ukierunkowanego na dokonania przedsiębiorstwa i osiąganie jego strategicznych celów. Przedstawiono studium dotyczące projektowania metod rachunkowości zarządczej na podstawie integracji istniejących rozwiązań.
Twórcy
Bibliografia
 • 2GC Active Management, Combining Balanced Scorecard & EVA, Berkshire 2001.
 • Abernethy M.A., Brownell P., The Role of Budgets in Organizations Facing Strategic Change: An Exploratory Study, "Accounting, Organizations and Society" 1999, vol. 24, no. 3.
 • Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 • Aguilar O., How Strategic Performance Management is Helping Companies Create Business Value, "Strategic Finance" 2003, vol. 84, no. 7.
 • Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Albright T., Lam M., Managerial Accounting and Continuous Improvement Initiatives: A Retrospective and Framework, "Journal of Managerial Issues" 2006, vol. 18, no. 2.
 • Amaratunga D., Baldry D., Moving from Performance Measurement to Performance Management, "Facilities" 2002, vol. 20, no. 5/6.
 • Andersen B., Fagerhaug T., Performance Measurement Explained: Designing and Implementing Your State-of-the-Art System, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 2002.
 • Ansari S.L., Bell J.E., Target Costing: The Next Frontier in Strategic Cost Management, The CAM-I Target Cost Core Group & Irwin Professional Publishing, Chicago 1997.
 • Anthony R.N., Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Harvard Business School Press, Boston 1964.
 • Anthony R.N., Govindarajan V., Management Control Systems, 11th edition, McGraw-Hill, New York 2004.
 • Armstrong M., Performance Management. Key Strategies and Practical Guidelines, Kogan Page, London 2006.
 • Ashish G., Ghosh D., Hudick J., Nowacki C, Roles and Practices in Management Accounting Today, "Strategic Finance" 2003, vol. 85, no. 1.
 • Ashworth G., Delivering Shareholder Value through Integrated Performance Management, Financial Times Management, London 1999.
 • Axon D.A.J., Best Practices in Planning and Management Reporting, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 • Axon D.A.J., Best Practices in Planning and Performance Management, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
 • Barburski J., Analityczna funkcja produkcji. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Prace Naukowe AE nr 1080, Wrocław 2005.
 • Baxendale S.J., Gupta M., Aligning TOC & ABC for Silkscreen Printing, "Management Accounting" 1998, vol. 79, no. 10.
 • Becker S.W., Discussion of the Effect of Frequency of Feedback on Attitudes and Performance, "Journal of Accounting Research" 1967, vol. 5.
 • Becker S., Green D., Budgeting and Employee Behavior, "The Journal of Business" 1962, vol. 35, no. 4.
 • Beischel M.E., Smith K.R., Linking the Shop Floor to the Top Floor, "Management Accounting" 1991, vol. 73, no. 4.
 • Berle A.A. Jr., For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note, "Harvard Law Review" 1932, vol. 45, no. 8.
 • Berry A.J., Broadbent J., Otley D., Structures of Control, [w:] A.J. Berry, J. Broadbent, D. Otley (red.), Management Control. Theories, Issues and Performance, Palgrave Macmillan, Houndmills 2005.
 • Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA, "Journal of Applied Corporate Finance" 1999, vol. 12, no. 2.
 • Birnberg J.G., Luft J., Shields J.F., Psychology Theory in Management Accounting Research, [w:] CS. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Elsevier, Oxford 2007.
 • Birnberg J.G., Shields J.F., Three Decades of Behavioral Accounting Research: A Search for Order, "Behavioral Research in Accounting" 1989, vol. 1.
 • Bisbe J., Otley D., The Effects of the Interactive Use of Management Control Systems on Product Innovation, "Accounting, Organizations and Society" 2004, vol. 29, no. 8.
 • Bititci U.S., Measuring Your Way to Profit, "Management Decision" 1994, vol. 32, no. 6.
 • Bititci U, Carrie A., Turner T, Integrated Performance Measurement Systems: Structure and Dynamics, [w:] A. Neely (red.) Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Bititci U.S., Carrie A.S., McDevitt L., Integrated Performance Measurement Systems: A Development Guide, "International Journal of Operations & Production Management" 1997, vol. 17, no. 5.
 • Bititci U.S., Turner T, Bcgemann C, Dynamics of Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, vol. 20, no. 6.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Blazey M., Achieving Performance Excellence, "Quality Progress" 1997, vol. 30, no. 6.
 • Blocher E.J., Chen K.H., Cokins G., Lin T.W., Cost Management. A Strategic Emphasis, McGraw--Hill Irwin, New York 2005.
 • Booth R., Life-Cycle Costing, "Management Accounting" 1994, vol. 72, no. 6.
 • Booth R., Performance Management: Making it Happen, "Management Accounting" 1997, vol. 75, no. 10.
 • Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej, Difin, Warszawa 2001.
 • Botten N., Management Accounting - Business Strategy, CIMA Publishing, Oxford 2007.
 • Bourguignon A., Performance Management and Management Control: Evaluated Managers 'Point of View, "European Accounting Review" 2004, vol. 13, no. 4.
 • Bourguignon A., Malleret V., Norreklit H., Balanced Scorecard versus French Tableau de Bord: Beyond Dispute, a Cultural and Ideological Perspective, "Les Cahiers de Recherche" 2001, no. 724.
 • Bourguignon A., Malleret V., Norreklit H., The American Balanced Scorecard versus the French Tableau de Bord: the Ideological Dimension, "Management Accounting Research" 2004, vol. 15, no. 2.
 • Bourne M., Implementing a Balanced Scorecard Performance Measurement System, [w:] A.J. Smith (red.), Handbook of Management Accounting, CIMA Publishing, Oxford 2007.
 • Bourne M., Mills J., Wilcox M., Neely A., Platts K., Designing, Implementing and Updating Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, vol. 20, no. 7.
 • Bourne M., Neely A., Platts K., Mills J., The Success and Failure of Performance Measurement Initiatives: Perceptions of Participating Managers, "International Journal of Operations & Production Management" 2002, vol. 22, no. 11.
 • Boyns T, Edwards J.R., The Development of Cost and Management Accounting in Britain, [w:] CS. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Oxford 2007.
 • Brignall S., Financial Performance Measurement, [w:] A.J. Smith (red.), Handbook of Management Accounting, CIMA Publishing, Oxford 2007.
 • Brignall S., Ballantine J., Performance Measurement in Service Businesses Revisited, "International Journal of Service Industry Management" 1996, vol. 7, no. 1.
 • Brignall T.J., Fitzgerald L., Johnston R., Silvestro R., Performance Measurement in Service Businesses, "Management Accounting" 1991, vol. 69, no. 10.
 • Brimson J.A., Antos J., Activity-Based Management for Service Industries, Government Entities, and Nonprofit Organizations, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Brimson J.A., Antos J., with contributions by J. Collins, Driving Value Using Activity-Based Budgeting, John Wiley & Sons, New York 1999.
 • Brimson J., Fräser R., The Key Features of ABB, "Management Accounting" 1991, vol. 69, no. 1.
 • Bruggeman W, Integrated Performance Management through Effective Management Control, [w:] K. Verweire, L.V. den Berghe (red.), Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation, Sage Publications, London 2005.
 • Brzezin W., Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2006.
 • Brzezin W., Knop J., Przyczynek do dyskusji nad teorią pomiaru w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, tom 32(88).
 • Buchanan J.M., Thirlby G.F. (red.), L.S.E. Essays on Cost, Weidenfeld & Nicolson, London 1973.
 • Bull R., A Window on Performance Management, "Management Accounting" 1993, vol. 71, no. 4.
 • Bunce P., Fräser R., Beyond Budgeting...., "Management Accounting" 1997, vol. 75, no. 2.
 • Burns J., Yazdifar H., Tricks or Treats?, "Financial Management" 2001, March.
 • Burzymowa E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 • Buytendijk F., Geischecker L., Corporate Performance Management: Connecting the Dots, Gartner Group, Stamford 2004.
 • Campanella J., Principles of Quality Costs: Principles, Implementation and Use, ASQ Quality Press, Milwaukee 1999.
 • Campbell R.J., Steeling Time with ABC or TOC, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 • Caplan E.H., Management Accounting and the Behavioral Sciences, "Management Accounting" 1969, vol. 50, no. 10.
 • Capon N., Farley J.U., Hoenig S., Toward an Integrative Explanation of Corporate Financial Performance, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts 1996.
 • Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 • Chambers R.J., Wanted: Foundations of Accounting Measurement, "Abacus" 1998, vol. 34, no. 1.
 • Chandler A.D. Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Harvard University Press, Cambridge 1977.
 • Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Elsevier, Oxford 1997.
 • Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Oxford 1997.
 • Chenhall R.H., Management Control Systems Design within Its Organizational Context: Findings from Contingency-Based Research and Directions for the Future, "Accounting, Organizations and Society" 2003, vol. 28, no. 2-3.
 • Chenhall R.H., Theorizing Contingencies in Management Control Systems Research, [w:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Elsevier, Oxford 2007.
 • Chiapello E., Lebas M., The Tableau de Bord, a French Approach to Management Information, European Accounting Association Conference, Bergen 1996.
 • Chmielecki A., Rzeczy i wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • CIMA Official Terminology, CIMA Publishing, Oxford 2005.
 • Cokins G., Activity-Based Cost Management. Making It Work. A Manager 's Guide to Implementing and Sustaining an Effective ABC System, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 • Cokins G., Integrating Target Costing and ABC, "Cost Management" 2002, vol. 16, no. 4.
 • Cokins G., Performance Management, [w:] T.C. Adkins (red.), Case Studies in Performance Management. A Guide from the Experts, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 • Cokins G., Performance Management, Finding the Missing Pieces (to Close the Intelligence Gap), John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 • Cook D.M., The Effect of Frequency of Feedback and Attitudes and Performance, "Journal of Accounting Research", Supplement 1967, vol. 5.
 • Cook P.W., Decentralization and the Transfer-Price Problem, "The Journal of Business" 1955, vol. 28, no. 2.
 • Cooper R., Kaplan R.S., How Cost Accounting Distorts Product Costs, "Management Accounting" 1988, vol. 69, no. 10.
 • Cooper R., Slagmulder R., Integrating Activity-Based Costing and the Theory of Constraints, "Management Accounting" 1999, vol. 80, no. 8.
 • Cooper R., Slagmulder R., Target Costing for New Product Development, [w:] R.L. Weil, M.W. Maher (red.)., Handbook of Cost Management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 • Copley F.B., Frederick W. Taylor, Father of Scientific Management, vol. 2, Harper and Brothers Publishers, New York 1923.
 • Cross K.R, Wang Scores "EPIC" Success with Circuit Board Assembly Redesign, "Industrial Engineering" 1988, vol. 20, no. 1.
 • Cross K.R, Lynch R.L., For Good Measure, "CMA" 1992, vol. 66, no. 3.
 • Cross K.R, Lynch R.L., The SMART Way to Define and Sustain Success, "National Productivity Review" 1988/1989, vol. 8, no. 1.
 • Cwynar A., Cwynar W., Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość (część II), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 4.
 • Czubakowska K, Budżetowanie w controllingu, ODiDK, Gdańsk 2004.
 • Daniel D.R., Management Information Crisis, "Harvard Business Review" 1961, September-October.
 • Demmy S., Talbott J., Improve Internal Reporting with ABC and TOC, "Management Accounting" 1998, vol. 80, no. 5.
 • Demski J.S., Feltham G.A., Economic Incentives in Budgetary Control Systems, "The Accounting Review" 1978, vol. 53, no. 2.
 • Dixon J.R., Nanni A.J., Vollmann T.E., The New Performance Challenge. Measuring Operations for World-Class Competition, Dow Jones-Irwin, Homewood 1990.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Dobija M., Analityczna funkcja produkcji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 11.
 • Dobija M., How to Place Human Resources into the Balance Sheet?, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 1998, vol. 3, no. 1.
 • Dobija M., Kapitał jako podstawowa kategorii ekonomii i rachunkowości, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Dobija M., Labour Productivity Ratio and International Comparisons of Economic Performance - Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations, Paper presented at IEA 15th World Congress, Istanbul, Turkey, June 25-29, 2008.
 • Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie nr 84, Kraków 1988.
 • Dobija M., Monetary Unit - The Theory of Value, [w:] M. Dobija (red.), Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Leon Koźmiński Academy of Entrcpreneurship and Management, Warsaw 2002.
 • Dobija M., Rachunkowość a gospodarka towarowo-pieniężna, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Dobija M., Dobija D., O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, nr 17(73).
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., Kurek B., Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Dobija M., Osikowicz M., Zarządzanie przez funkcję produkcji, [w:] R. Borowiecki (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, TNOiK, Warszawa-Kraków 2003.
 • Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Drucker RR, Praktyka zarządzania, MT Biznes 2005.
 • Drury C, Management and Cost Accounting, Spedition, Thomson Learning, London 2000.
 • Du Boff R.B., Business Demand and the Development of the Telegraph in the United States, 1844-1860, "Business History Review" 1980, vol. 54, no. 4.
 • Dugdale D., Jones C, Accounting for Throughput: Part 1 - the Theory, "Management Accounting" 1996, vol. 74, no. 4.
 • Dugdale D., Jones T.C., Battles in the Costing War: UK Debates, 1950-75, "Accounting, Business & Financial History" 2003, vol. 13, no. 3.
 • Dżurak P., Balanced Scorecard, [w:] G.K. Swiderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.
 • Dżurak P., Stanoch E.R., Czy mamy do czynienia z " rewolucją " systemu pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa?, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 1.
 • Eccles R.G., The Performance Measurement Manifesto, "Harvard Business Review" 1991, January-February.
 • Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Philips D.M.H., The Value Reporting Revolution. Moving Beyond the Earnings Game, John Wiley & Sons, New York 2001.
 • Eccles R.G., Pyburn P.J., Creating a Comprehensive System to Measure Performance, "Management Accounting" 1992, vol. 74, no. 4.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Edwards J.R. (red.), The History of Accounting. Critical Perspectives on Business and Management. Vol. III. Cost and Management Accounting, Routledge, Abington 2000.
 • Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Elmore R.C., The Linkage between Organizational Size and the Management Accounting System, "Akron Business and Economic Review" 1990, vol. 21, no. 3.
 • Emblemsvåg J., Activity-Based Life-Cycle Costing, "Managerial Auditing Journal" 2001, vol. 16, no. 1/2.
 • Emblemsvåg J., Life-Cycle Costing: Using Activity-Based Costing and Monte Carlo Methods to Manage Future Costs and Risks, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 • Emerson H., Dwanaście zasad wydajności, Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1926.
 • Engel F., Kietz F., Comptabilite generale, Les Presses de l'Ecole des Mines de Paris, Paris 2007.
 • Epstein M.J., Manzoni J.F., Implementing Corporate Strategy: From Tableaux de Bord to Balanced Scorecards, "European Management Journal" 1998, vol. 16, no. 2.
 • Epstein M.J., Manzoni J.F., The Balanced Scorecard and Tableau de Bord: Translating Strategy into Action, "Management Accounting" 1997, vol. 79, no. 2.
 • Epstein M.J., Manzoni J.F. (red.), Performance Measurement and Management Control: Superior Organizational Performance, Elsevier, Oxford 2004.
 • Evans H., Ashworth G., Gooch J., Davies R., Who Needs Performance Management?, "Management Accounting" 1996, vol. 74, no. 11.
 • Fawcett S.E., Pearson J.N., Understanding and Applying Constraint Management in Today's Manufacturing Environments, "Production and Inventory Management Journal" 1991, vol. 32, no 3.
 • Feltham G.A., The Value of Information, "The Accounting Review" 1968, vol. 43, no. 4.
 • Fisher I., The Nature of Capital and Income, Cosimo, New York 2007 (reprint).
 • Fisher J., Contingency-Based Research on Management Control Systems: Categorization by Level of Complexity, "Journal of Accounting Literature" 1995, vol. 14.
 • Fitzgerald L., Johnston R., Brignall T.J., Silvestro R., Voss C, Performance Measurement in Service Businesses, CIMA Publishing, London 1991.
 • Flapper S.D.P., Fortuin L., Stoop P.P.M., Towards Consistent Performance Management Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 1996, vol. 16, no. 7.
 • Fleischman R.K., Tyson T.N., Developing Expertise: Two Episodes in Early Nineteenth Century U.S. Management Accounting History, "Business and Economic History" 1997, vol. 26, no. 2.
 • Flejterski S., Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Fletcher H.D., Smith D.B., Managing for Value: Developing a Performance Measurement System Integrating Economic Value Added and the Balanced Scorecard in Strategic Planning, "Journal of Business Strategies" 2004, vol. 21, no. 1.
 • Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Freeman, R.E., Reed D.L., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, "California Management Review" 1983, vol. 25, no. 3.
 • Friedag H.R., Schmidt W., Balanced Scorecard at work. Strategisch - taktisch operativ. Haufe-Verlag, Freiburg 2003.
 • Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M., My Balanced Scorecard. Moja strategiczna karta wyników, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Gabrusewicz A., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 • Ghalayini A.M., Noble J.S., Crowe T.J., An Integrated Dynamic Performance Measurement System for Improving Manufacturing Competitiveness, "International Journal of Production Economics" 1997, vol. 48, no. 3.
 • Ghalayini A.M., Noble J.S., The Changing Basis of Performance Measurement, "International Journal of Operations & Production Management" 1996, vol. 16, no. 8.
 • Giglioni G.B., Bedeian A.G., A Conspectus of Management Control Theory: 1900-1972, "Academy of Management Journal" 1974, vol. 17, no. 2.
 • Globerson S., Issues in Developing a Performance Criteria System for an Organization, "International Journal of Production Research" 1985, vol. 23, no. 4.
 • Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Goldratt E.M., Cox J., Cel I. Doskonałość w produkcji, MINT Books, Warszawa 2007.
 • Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Placet, Warszawa 2000.
 • Grady M.W., Performance Measurement: Implementing Strategy, "Management Accounting" 1991, vol. 72, no. 12.
 • Gray J.L., Harvey T.W., Znaczenie jakości w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Hakes C, The EFQM Excellence Model for Assessing Organizational Performance. A Management Guide, Van Haren Publishing, Zaltbommel 2007.
 • Halachmi A., Performance Measurement is Only One Way of Managing Performance, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2005, vol. 54, no. 7.
 • Hambrick D.C., Lei D., Toward an Empirical Prioritization of Contingency Variables for Business Strategy, "Academy of Management Journal" 1985, vol. 28, no. 4.
 • Hannula M., Kulmala H.I., Suomala P., Total Quality Management and Balanced Scorecard - A Comparative Analysis, [w:] W. Werther Jr. et al. (red.), Productivity & Quality Management Frontiers - VII, MCB University Press, Bradford 1999.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hayes R.H., Why Japanese Factories Work, "Harvard Business Review" 1981, vol. 59, no. 4.
 • Hayes R.H., Abernathy W.J., Managing Our Way to Economic Decline, "Harvard Business Review" 1980, vol. 58, no. 4.
 • Hayes R.H., Limprecht J.A. Germany's World Class Manufacturers, "Harvard Business Review" 1982, vol. 60, no. 6.
 • Heath J.R., Valuation Factors and Techniques in Mergers and Acquisitions, "Financial Executive" 1972, vol. 40, no. 4.
 • Hellich E., Klonowska M., Rachunek kosztów ochrony środowiska, [w:] A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007.
 • Henri J.F., Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap, "Managerial Finance" 2004, vol. 30, no. 6.
 • Hergert M., Morris D., Accounting Data for Value Chain Analysis, "Strategic Management Journal" 1989, vol. 10, no. 2.
 • Hirshleifer J., On the Economics of Transfer Pricing, "The Journal of Business" 1956, vol. 29, no. 3.
 • Hofstede G., The Poverty of Management Control Philosophy, "The Academy of Management Review" 1978, vol. 3, no. 3.
 • Holmen J.S., ABC vs. TOC: It's a Matter of Time, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 • Holmstrom B., Moral Hazard and Observability, "Bell Journal of Economics" 1979, vol. 10, no. 1.
 • Hońko S., Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Hope J., Fräser R., Beyond Budgeting, "Strategic Finance" 2000, vol. 82, no. 4.
 • Hope J., Fräser R., Beyond Budgeting...Breaking through the Barrier to 'the Third Wave', "Management Accounting" 1997, vol. 75, no. 11.
 • Hope J., Fräser R., Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Hope J., Fräser R., Figures of Hate, "Financial Management" 2001, February.
 • Hopwood A.G., An Empirical Study of the Role of Accounting Data in Performance Evaluation, "Journal of Accounting Research", Supplement to vol. 10 Empirical Research in Accounting: Selected Studies, 1972.
 • Hopwood A.G., Behavioral Accounting in Retrospect and Prospect, "Behavioral Research in Accounting" 1989, vol. 1.
 • Horngren C.T., Datar S.M., Foster G., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 12th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
 • Horväth P., Controlling, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
 • Horväth P., Niemand S., Wolbold M., Target Costing: A State of the Art Review, [w:] P. Horväth (red.), Target Costing, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1993.
 • Horvath & Partner, Balanced Scorecard umsetzen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2001, [w:] Metody kaskadowania zrównoważonej karty wyników, w tłumaczeniu K. Babińskiej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 6.
 • Howell R.A., Soucy S.R., Management Reporting in the New Manufacturing Environment, "Management Accounting" February 1988, vol. 69, no. 8.
 • Hubbell W. W., Combining Economic Value Added and Activity-Based Management, "Cost Management" 1996, vol. 10, no. 1.
 • Hudson M., Smart A., Bourne M., Theory and Practice in SME Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2001, vol. 21, no. 8.
 • Ijiri Y., Axioms and Structures of Conventional Accounting Measurement, "The Accounting Review" 1965, vol. 40, no. 1.
 • Ijiri Y, Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, "Accounting Horizons" 1995, vol. 9, no. 3.
 • Ijiri Y., The Foundations of Accounting Measurement, Scholars Book Co., Houston, Texas 1967.
 • Ijiri Y, Jaedicke R.K., Reliability and Objectivity of Accounting Measurements, "The Accounting Review" 1966, vol. 41, no. 3.
 • Ijiri Y, Mattessich R., Rappaport A., Summers E.L., Thomas A.L., Report of the Committee on Foundations of Accounting Measurement, "The Accounting Review" 1971, Supplement to vol. 46.
 • Institute of Management Accountants, Draft Statement on Management Accounting: Definition of Management Accounting and Management Accountants, "Strategic Finance", August 2008, vol. 90, no. 2.
 • Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Tools and Techniques for Implementing Integrated Performance Management Systems, Montvale, New Jersey 1998.
 • Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Tools and Techniques for Implementing Target Costing, Montvale, New Jersey 1998.
 • Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Theory of Constraints (TOC) Management System Fundamentals, Montvale, New Jersey 1999.
 • Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage, Montvale, New Jersey 1996.
 • Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Definition of Management Accounting, Montvale, New Jersey 2008.
 • International Federation of Accountants (IFAC), Management Accounting Concepts, New York 1998.
 • Introducing Excellence, European Foundation for Quality Management, Brussels 1999.
 • Jaruga A.A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Jaruga A.A., Wprowadzenie do systemów rachunku kosztów i wyników, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Jarugowa A., Koszty pośrednie w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa 1972.
 • Jarugowa A., Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 1991.
 • Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka, ODiDK, Gdańsk 2002.
 • Jarugowa A., Male W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
 • Jarugowa A., Nowak W., Pomiar i ocena dokonań jednostek zorientowanych na zysk, "Rachunkowość" 1995, nr 6.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODiDK, Gdańsk 1998.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, vol. 3, no. 4.
 • Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Prentice-Hall Europe, Hertfordshire 1999.
 • Johnson H.T., Early Cost Accounting for Internal Management Control: Lyman Mills in the 1850's, "Business History Review" 1972, vol. 46, no. 4.
 • Johnson H.R, Management Accounting in an Early Integrated Industrial: El. DuPont de Nemours Powder Company, 1903-1912, "Business History Review" 1975, vol. 49, no. 2.
 • Johnson H.T., Management Accounting in an Early Multidivisional Organization: General Motors in the 1920s, "Business History Review" 1978, vol. 52, no. 4.
 • Johnson H.R, Relevance Regained. From Top-down Control to Bottom-Up Empowerment, The Free Press, New York 1992.
 • Johnson H.T., Kaplan R.S., Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston 1987.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kanji G.K., Measurement of Business Excellence, "Total Quality Management" 1998, vol. 9, no. 7.
 • Kanji G.K., Sustainable Growth and Business Excellence, "Total Quality Management" 2005, vol. 16, no. 8-9.
 • Kanji G.K., Moura e Sá P., Kanji's Business Scorecard, "Total Quality Management" 2002, vol. 13, no. 1.
 • Kaplan R.S., Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research, "The Accounting Review" 1983, vol. 58, no. 4.
 • Kaplan R.S., One Cost System Isn't Enough, "Harvard Business Review" 1988, vol. 66, no. 1.
 • Kaplan R.S., The Evolution of Management Accounting, "The Accounting Review" 1984, vol. 59, no. 3.
 • Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall International, Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Building a Strategy-Focused Organization, "Ivey Business Journal" 2001, vol. 65, no. 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Having Trouble with Your Strategy? Then Map It, "Harvard Business Review" 2000, vol. 78, no. 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, How Strategy Maps Frame an Organization's Objectives, "Financial Executive" 2004, vol. 20, no. 2.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Leading Change with the Balanced Scorecard, "Financial Executive" 2001, vol. 17, no. 6.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, "California Management Review" 1996, vol. 39, no. 1.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, "Harvard Business Review" 2004, vol. 82, no. 2.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Plotting Success with 'Strategy Maps', "Optimize" 2004, February.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harvard Business Review" 1993, vol. 71, no. 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Strategic Learning & the Balanced Scorecard, "Strategy & Leadership" 1996, vol. 24, no. 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Strategy Maps, "Strategic Finance" 2004, vol. 85, no. 9.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, The Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review" 1992, vol. 70, no. 1.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, The Balanced Scorecard is More than Just a New Measurement System, "Harvard Business Review" 1996, vol. 74, no. 3.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets, "Strategy & Leadership" 2004, vol. 32, no. 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part I, "Accounting Horizons" 2001, vol. 15 no. 1.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part II, "Accounting Horizons" 2001, vol. 15, no. 2.
 • Kaplan R.S., Norton D.R, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review" 1996, vol. 74, no. 1.
 • Kardasz A., Rachunek wyników i jego funkcjonowanie w podmiocie gospodarczym, Prace Naukowe AE nr 616, Wrocław 1992.
 • Kardasz A., Szczerbiński A., Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 • Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Karmańska A., System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Karmańska A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapital intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kaura M.N., Management Control and Reporting Systems. Harmonising Design and Implementation, Response Books, New Delhi 2002.
 • Kee R., Integrating Activity-Based Costing with the Theory of Constraints to Enhance Production-Related Decision-Making, "Accounting Horizons" 1995, vol. 9, no. 4.
 • Keegan D.R, Eiler R.G., Jones C.R., Are Your Performance Measures Obsolete?, "Management Accounting" 1989, vol. 70, no. 12.
 • Kennerley M., Neely A., A Framework of the Factors Affecting the Evolution of Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2002, vol. 22, no. 11.
 • Kennerley M., Neely A., Measuring Performance in a Changing Business Environment, "International Journal of Operations & Production Management" 2003, vol. 23, no. 2.
 • Kennerley M., Neely A., Performance Measurement Frameworks: A Review, [w:] A. Neely (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • King T.A., More than a Numbers Game. A Brief History of Accounting, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 • Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Koontz H., Management Control: A Suggested Formulation of Principles, "California Management Review" 1959, vol. 1, no. 1.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Kozioł W, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, [w:] Prace z zakresu rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 752, Kraków 2007.
 • Kreuze J.G., Newell G.E., ABC and Life-Cycle Costing for Environmental Expenditures, "Management Accounting" 1994, vol. 75, no. 8.
 • Kwiecień M., Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy, Prace Naukowe AE nr 566, Wrocław 1991.
 • Langfield-Smith K., A Review of Quantitative Research in Management Control Systems, [w:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Oxford 2007.
 • Langfield-Smith K, Management Control Systems: A Critical Review, "Accounting, Organizations and Society" 1997, vol. 22, no. 2.
 • Langfield-Smith K, Understanding Management Control Systems and Strategy, [w:] A. Bhimani (red.), Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Lawrie G., Combining EVA with Balanced Scorecard to Improve Strategic Focus and Alignment, 2GC Discussion Paper, Berkshire 2001.
 • Lebas M., Managerial Accounting in France: Overview of Past Tradition and Current Practice, "The European Accounting Review" 1994, vol. 3, no. 3.
 • Lebas M., Oui, ilfaut definir la performance, "Revue Francaise de Comptabilite" 1995, Juillet-Aoüt.
 • Lebas M.J., Performance Measurement and Performance Management, "International Journal of Production Economics" 1995, vol. 41, no. 1-3.
 • Lebas M., Euske K., A Conceptual and Operational Delineation of Performance, [w:] A. Neely (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Lewandowska A., Likierski M., Pod presją czasu. Strategiczna karta wyników w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Lewandowski R., Changing Roles. The New Economy is Creating a New Generation of CMAs, "CMA Management" 2000, vol. 74, no. 2.
 • Liberatore M.J., Miller T, A Framework for Integrating Activity-Based Costing and the Balanced Scorecard into the Logistics Strategy Development and Monitoring Process, "Journal of Business Logistics" 1998, vol. 19, no. 2.
 • Luty Z., Finanse spółek. Elementy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 • Luty Z., Planistyczny rachunek kosztów, Prace Naukowe AE nr 505, Wrocław 1990.
 • Lynch R.L., Cross K.R, Measure Up! Yardsticks for Continuous Improvement, Basil Blackwell, Cambridge 1991.
 • Łada-Cieślak M., Nowoczesne budżetowanie operacyjne, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 1.
 • Male W., Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1963.
 • Management Accounting Concepts, Financial and Management Accounting Committee, International Federation of Accountants, New York 1998.
 • Manes R., A New Dimension to Breakeven Analysis, "Journal of Accounting Research" 1996, vol. 4, no. 1.
 • March J.G., Simon H.A., współpraca H. Guetzkow, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 • Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Markowska M., Instrumenty rachunkowości zarządcze) w realizacji strategii projakościowej, Prace Naukowe AE nr 1080, Wrocław 2005.
 • Marr B., Strategic Performance Management. Learning and Measuring Your Intangible Value Drivers, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006.
 • Marr B., Gray D., Neely A., Why do Firms Measure their Intellectual Capital?, "Journal of Intellectual Capital" 2003, vol. 4, no. 4.
 • Marr B., Schiuma G., Neely A., The Dynamics of Value Creation: Mapping Your Intellectual Performance Drivers, "Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, no. 2.
 • Maskell B., Performance Measurement for World Class Manufacturing, "Management Accounting" 1989, vol. 67, no. 5.
 • Masztalerz M., Wpływ zastosowania rachunku kosztów docelowych na mierniki strategicznej karty wyników, Prace Naukowe AE nr 1136, Wrocław 2006.
 • Mattessich R., Accounting and Analytical Methods. Measurement and Projection of Income and Wealth in the Micro- and Macro-Economy, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois 1964.
 • Mattcssich R., Critique of Accounting. Examination of the Foundations and Normative Structure of an Applied Discipline, Quorum Books, Westport, Connecticut 1995.
 • Mayo A.J., Nohria N., Czas rekinów. Liderzy amerykańskiego biznesu XX wieku, Helion 2007.
 • McCraw T.K., Thinking about Competition, "Business and Economic History" 1988, vol. 17.
 • McMann P., Nanni A.J., Is Your Company Really Measuring Performance?, "Management Accounting" 1994, vol. 76, no. 5.
 • McMullen EB. Jr., Introduction to the Theory of Constraints (TOC) Management System, St. Lucie Press, Boca Raton, Florida 1998.
 • McNair C.J., Lynch R.L., Cross K.F., Do Financial and Nonfinancial Performance Measures Have to Agree?, "Management Accounting" 1990, vol. 72, no. 5.
 • Mccimore CD., Bell A.T., Are We Ready for Fourth-Generation ABC?, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 • Medori D., Integrated Performance Measure Framework, Coventry University, Coventry 1998.
 • Medori D., The Development and Implementation of an Integrated Performance Measurement Framework, Performance Measurement - Theory and Practice, vol. 2, Cambridge University, Cambridge 1998.
 • Medori D., Steeple D., A Framework for Auditing and Enhancing Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, vol. 20, no. 5.
 • Merchant K.A., Modern Management Control Systems. Text and Cases, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 • Messner Z., Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości), PWN, Warszawa 1971.
 • Meyer M.W., Gupta V., The Performance Paradox, "Research in Organisational Behavior" 1994, vol. 16, no. 1.
 • Michalak J., Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, tom 21 (77).
 • Michalak J., Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do balanced scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 • Micherda B., Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Miles R.E., Snow CC, Meyer A.D., Coleman H.J., Organizational Strategy, Structure, and Process, "The Academy of Management Review" 1978, vol. 3, no. 3.
 • Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Mintzberg H., Patterns in Strategy Formation, "Management Science" 1978, vol. 24, no. 9.
 • Mockler R.J., Multinational Strategic Management: An Integrative Entrepreneurial Context-Specific Process, International Business Press, New York 2002.
 • Monden Y, Cost Reduction Systems. Target Costing and Kaizen Costing, Productivity Press, Portland, Oregon 1995.
 • Monden Y, Lee J., How a Japanese Auto Maker Reduces Costs, "Management Accounting" 1993, vol. 75, no. 2.
 • Morrow M., Connolly T., The Emergence of Activity-Based Budgeting, "Management Accounting" 1991, vol. 69, no. 2.
 • Morse W.J., Davis J.R., Hartgraves A.L., Management Accounting. A Strategic Approach, South--Western, Thomson Learning, Mason, Ohio 2003.
 • Myers R., Metric Wars, "CFO Magazine" 1996, vol. 12, no. 10.
 • Nabitz U., Quaglia G., Wangen P., EFQM's New Excellence Model, "Quality Progress" 1999, vol. 32, no. 10.
 • Neely A., Measuring Business Performance, The Economist Books, London 1998.
 • Neely A., The Evolution of Performance Measurement Research: Developments in the Last Decade and a Research Agenda for the Next, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, vol. 25, no. 12.
 • Neely A., The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?, "International Journal of Operations & Production Management" 1999, vol. 19, no. 2.
 • Neely A., Adams C, Perspectives on Performance: The Performance Prism, Centre for Business Performance, Cranfield 2000.
 • Neely A., Adams C, Prism Reform, "Financial Management" 2002, May.
 • Neely A., Adams C, The Performance Prism to Boost M&A Success, "Measuring Business Excellence" 2000, vol. 4, no. 3.
 • Neely A., Adams C, Crowe P., The Performance Prism in Practice, "Measuring Business Excellence" 2001, vol. 5, no. 2.
 • Neely A., Adams C, Kennerley M., The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Financial Times/Prentice Hall, London 2002.
 • Neely A., Bourne M., Mills J., Platts K, Richards H., Getting the Measure of Your Business, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Neely A., Gregory M., Platts K, Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, vol. 25, no. 12.
 • Neely A., Najjar M.A., Management Learning not Management Control: The True Role of Performance Measurement, "California Management Review" 2006, vol. 48, no. 3.
 • Neely A. (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Neikirk WW, How Direct Costing Can Work for Management, "NACA Bulletin" 1951, January.
 • Nita B., Analiza klientów w kontekście zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Nita B., Analiza kosztów łańcucha wartości, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Kraków 2006.
 • Nita B., Analiza kosztów w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, [w:] E. Nowak (red.) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, AE, Wrocław 2007.
 • Nita B., Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Nita B., Cztery generacje balanced scorecard w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, [w:] B. Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Nita B., Działania tworzące wartość w przedsiębiorstwie, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów, t. VII, zeszyt 1 A, SWSPiZ, Łódź-Wrocław 2006.
 • Nita B., Europejskie podejścia do budowania wielowymiarowych kart dokonań przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE nr 1159, Wrocław 2007.
 • Nita B., Ewolucja i zakres rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, Prace Naukowe AE nr 1178, Wrocław 2007.
 • Nita B., Ewolucja rachunkowości zarządczej: od rachunku kosztów do strategicznej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe UE nr 14, Wrocław 2008.
 • Nita B., Historyczne i metodyczne aspekty pomiaru dokonań przedsiębiorstwa za pomocą tableau de bord, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Nita B., Integracja rachunku kosztów działań i ekonomicznej wartości dodanej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, tom 19 (75).
 • Nita B., Istota oraz ewolucja performance management w kontekście zmiany orientacji rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, tom 43 (99).
 • Nita B., Kompleksowe podejście do zarządzania relacjami z klientami, Prace Naukowe AE nr 1175, Wrocław 2007.
 • Nita B., Kryteria oceny i doboru systemu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 493, Szczecin 2008.
 • Nita B., Kwestionariusz i macierz pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, Prace Naukowe UE nr 48, Wrocław 2009.
 • Nita B., Methodology of Performance Measures Design: A Conceptual Framework, [w:] M. Łada, A. Kozarkiewicz (red.), Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, OH. Beck, Warszawa 2008.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Nita B., Non Financial Performance Measurement in the Context of Management Accounting. Review of the Past and Current State-of-the-Art, [w:] E. Nowak, R. Motoryn (red.), Quantitative Methods in Finance and Accounting, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2008.
 • Nita B., Ocena przydatności finansowych mierników kreowania wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza porównawcza, Prace Naukowe AE nr 1136, Wrocław 2006.
 • Nita B., Określanie wartości kapitału własnego w dochodowym podejściu do wyceny przedsiębiorstwa, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin 2006.
 • Nita B., Pomiar dokonań a rachunkowość zarządcza. Zarys genezy w teorii i praktyce, Prace Naukowe UE nr 32, Wrocław 2008.
 • Nita B., Pomiar dokonań przedsiębiorstwa w nurcie beyond budgeting, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Szczecin 2008.
 • Nita B., Projektowanie mierników w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa, Prace Naukowe UE nr 15, Wrocław 2008.
 • Nita B., Przydatność ekonomicznej wartości dodanej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE nr 1062, Wrocław 2005.
 • Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Nita B., Rachunkowość zarządcza a realizacja strategii przedsiębiorstwa poprzez sterowanie kierownicze, [w:] T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 • Nita B., Rachunkowość zarządcza we wspomaganiu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, praca doktorska, AE, Wrocław 2005.
 • Nita B., Requirements for Performance Management Systems. A Delineation of the Comprehensive Set of Criteria, "European Financial and Accounting Journal" 2008, vol. 3, no. 3.
 • Nita B., Strategiczna rachunkowość zarządcza. Ujęcie modelowe. Prace Naukowe AE nr 1080, Wrocław 2005.
 • Nita B., The Methodology of Value Chain Analysis. An Explanatory Case Study, "Management" 2006, vol. 10, no. 2.
 • Nita B., Transformation of Management Accounting: From Management Control to Performance Management, "Transformations in Business & Economics" 2008, vol. 7, no. 3(15).
 • Nita B., Usage of Real Asset Value Enhancer in Corporate Performance Management, [w:] Quantitative Methods in Accounting and Finance, Ukrainian State University of Economics and Finance, Kyiv 2007.
 • Nita B., Wybrane problemy analizy rentowności klientów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Szczecin 2007.
 • Nita B., Wykorzystanie metod portfelowych w strategicznej rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467, Kraków-Zakopane 2007.
 • Nita B., Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.) Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 • Nolan, Norton and Co., Measuring Performance in the Organization of the Future: A Research Study, Lexington 1991.
 • Noreen E., Smith D., Mackey J.T., The Theory of Constraints and Its Implications for Management Accounting, The North River Press, Great Barrington, Massachusetts 1995.
 • Nowak E., Podstawowe koncepcje budżetowania, [w:] E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 • Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Nowak W.A., O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Nowak W.A., Sterowanie dokonaniami organizacji, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Norreklit H., The Balance on the Balanced Scorecard-A Critical Analysis of Some of Its Assumptions, "Management Accounting Research" 2000, vol. 11, no. 1.
 • Okano H., Target Cost Management and Product Development at Toyota, Graduate School of Business Osaka City University, Working Paper no. 9502, Osaka 1995.
 • Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.
 • Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Oliver L., Designing Strategie Cost Systems, John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 • Otley D., Extending the Boundaries of Management Accounting Research: Developing Systems for Performance Management, "British Accounting Review" 2001, vol. 33, no. 3.
 • Otley D., Management Control and Performance Management: Whence and Whither?, "The British Accounting Review" 2003, vol. 35.
 • Otley D., Measuring Performance: The Accounting Perspective, [w:] A. Neely (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Otley D., Performance Management: A Framework for Management Control Systems Research, "Management Accounting Research" 1999, vol. 10, no. 4.
 • Otley D.T., Budget Use and Managerial Performance, "Journal of Accounting Research" 1978, vol. 16, no. 1.
 • Otley D.T., The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis, "Accounting, Organizations and Society" 1980, vol. 5, no. 4.
 • Pacioli L., Summa de Arithmelica, Geometria, Proportioni et Proportionalità. Tractatus XI de Computis et Scripturis, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Parker L.D., Control in Organizational Life: The Contribution of Mary Parker Follett, "The Academy of Management Review" 1984, vol. 9, no. 4.
 • Partridge M.J., Perren L.J., Cost Analysis of the Value Chain: Another Role for Strategic Management Accounting, "Management Accounting" 1994, vol. 72, no. 7.
 • Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
 • Piosik A., Budżetowanie a nowoczesne metody rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe AE nr 989, Wrocław 2003.
 • Piosik A., Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Piotrowski W., Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 • Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1998.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Powell S., The Challenges of Performance Measurement, "Management Decision" 2004, vol. 42, no. 7/8.
 • Procurement Executives' Association, Guide to a Balanced Scorecard Methodology. Moving from Performance Measurement to Performance Management, Washington 1999.
 • Pszczołowski T, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Ramos M.M., Hidalgo F.G., From Diagnostic to Interactive Style of Management Control, "Management Research News" 2003, vol. 26, no. 5.
 • Rappaport A., Selecting Strategies that Create Shareholder Value, "Harvard Business Review" 1981, vol. 59, no. 3.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Riahi-Belkaoui A., Accounting Theory, Thomson Learning, London 2004.
 • Ridgway V.F., Dysfunctional Consequences of Performance Measurements, "Administrative Science Quarterly" 1956, vol. 1, no. 2.
 • Rivero E.J.R., Emblemsvåg J., Activity-Based Life-Cycle Costing in Long-Range Planning, "Review of Accounting & Finance" 2007, vol. 6, no. 4.
 • Roberts A., Management Accounting in France, "Management Accounting" 1995, vol. 73, no. 34.
 • Rockart J.F., Chief Executives Define Their Own Data Needs, "Harvard Business Review" 1979, March/April.
 • Roehl-Anderson J.M., Bragg S.M., Controllership. The Work of Managerial Accountant, 7th edition, John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 • Rollo J., Performance Management, Goal/Qpc and Competitive Advantage Consultants, Salem 2001.
 • Rouse P., Putterill M., An Integral Framework for Performance Measurement, "Management Decision" 2003, vol. 41, no. 8.
 • Roztocki N., The Integrated Activity-Based Costing and Economic Value Added Information System, Proceedings of the Society for Advancement of Management International Management Conference, St. Augustine, Florida 2000.
 • Roztocki N., Needy K.L., How to Design and Implement an Integrated Activity-Based Costing and Economic Value Added System, Proceedings of the 1999 Annual Industrial Engineering Research Conference, Phoenix 1999.
 • Ruhl J.M., Managing Constraints, "The CPA Journal" January 1997, vol. 67, no. 1.
 • Sakurai M., Integrated Cost Management: A Companywide Prescription for Higher Profits and Lower Costs, Productivity Press, Portland 1996.
 • Sakurai M., Target Costing and How to Use It, "Journal of Cost Management" 1989, vol. 9, no. 3.
 • Sakurai M., Scarbrough D.R, Japanese Cost Management, Crisp Publications, Menlo Park, California 1997.
 • Sawicki K., Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu, Prace Naukowe AE nr 868, Wrocław 2000.
 • Schiff M., Lewin A. Y., The Impact of People on Budgets, "The Accounting Review" 1970, vol. 19.
 • Schneiderman A.M., Setting quality goals, "Quality Progress" 1988, vol. 21, no. 4.
 • Schönberger R.J., World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, Free Press, New York 1986.
 • Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
 • Shapiro A.C., Balbirer S.D., Modern Corporate Finance. A Mullidisciplinary Approach to Value Creation, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 • Shepherd N.A., Integrating Cost of Quality into Performance Improvement plans. How to Align and Integrate with a Balanced Scorecard, ASQ's Annual Quality Congress Proceedings, Milwaukee 2002.
 • Sierpińska M. (red.), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Vizja Press & IT, Warszawa 2007.
 • Simon H.A., On the Application of Servomechanism Theory in the Study of Production Control, "Econometrica" 1952, vol. 20, no. 2.
 • Simons R., Accounting Control Systems and Business Strategy: An Empirical Analysis, "Accounting, Organizations and Society" 1987, vol. 12, no. 4.
 • Simons R., How New Top Managers Use Control Systems as Levers of Strategic Renewal, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15, no. 3.
 • Simons R., Levers of Control: How Managers Use Control Systems to Drive Strategic Renewal, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Simons R., Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 • Simons R., Planning, Control, and Uncertainty: A Process View, [w:] W.J. Bruns, R.S. Kaplan (red.), Accounting and Management: Field Study Perspectives, Harvard Business School Press, Boston 1987.
 • Simons R., Strategic Orientation and Top Management Attention to Control Systems, "Strategic Management Journal" 1991, vol. 12, no. 1.
 • Simons R., The Role of Management Control Systems in Creating Competitive Advantage: New Perspectives, "Accounting, Organizations and Society" 1990, vol. 15, no. 1-2.
 • Simons R., The Strategy of Control, "CA Magazine" 1992, vol. 125, no. 3.
 • Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.
 • Siwoń B. (red.), Pomiar pieniężny działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 • Smith M., Research Methods in Accounting, Sage Publications, London 2007.
 • Sobańska I., Rachunkowość zarządcza, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Sobańska I., Systemy rachunku kosztów i wyników, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Sobańska I., Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Society of Management Accountants of Canada, Implementing Target Costing, Strategic Management Series: Management Accounting Guideline, Mississauga, Ontario 1999.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 2000.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 • Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Solomons D., Divisional Performance: Measurement and Control, Financial Executives Research Foundation, New York 1965.
 • Solomons D., Standard Costing Needs Better Variances, "National Association of Accountants Bulletin" 1961, vol. 43, no. 4.
 • Soltero C, Waldrip G., Using Kaizen to Reduce Waste and Prevent Pollution, "Environmental Quality Management" 2002, vol. 11, no. 3.
 • Souissi M., Ito K., Integrating Target Costing and the Balanced Scorecard, "The Journal of Corporate Accounting & Finance" 2004, vol. 15, no. 6.
 • Stadtmüller R., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1981.
 • Staubus G.J., An Induced Theory of Accounting Measurement, "The Accounting Review" 1985, vol. 60, no. 1.
 • Staubus G.J., Two Views of Accounting Measurement, "Abacus" 2004, vol. 40, no. 3.
 • Stenzel C, Stenzel J., From Cost to Performance Management. A Blueprint for Organizational Development, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 • Stewart G.B., III, The Quest for Value. The EVA(tm). Management Guide, Harper Business, New York 1991.
 • Stiffler M.A., Performance. Creating the Performance-Driven Organization, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Sunder S., Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio 1997.
 • Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Szychta A., Rola współczesnych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2005, t. 25 (81).
 • Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996.
 • Szychta A., Zasady i metody budżetowania, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSZiP, Łódź 2001.
 • Świderska G.K., Podstawowe pojęcia, [w:] G.K. Swiderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t.1, Difin, Warszawa 2003.
 • Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Świderska G.K., Źródła informacji dla formułowania i realizacji strategii, [w:] G.K. Świderska (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 • Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.
 • Terebucha E., System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1982.
 • Tesoro F., Tootson J., Implementing Global Performance Measurement Systems, Jossey-Bass/ Pfeiffer, San Francisco 2000.
 • The Fundamental Concepts of Excellence, European Foundation for Quality Management, Brussels 1999.
 • Tobin J., A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, "Journal of Money, Credit and Banking" 1969, vol. 1, no. 1.
 • Tobin J., Brainard W.C., Pitfalls in Financial Model-Building, "American Economic Review" 1968, vol. 58, no. 2.
 • Tully S., The Real Key to Creating Wealth, "Fortune" 1993, vol. 128, no. 6.
 • Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity DzU 2002, nr 49, poz. 447 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DzU nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 • Verweire K., Berghe L.V. den, Integrated Performance Management: New Hype or New Paradigm, [w:] K. Verweire, L.V. den Berghe (red.), Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation, Sage Publications, London 2005.
 • Viaene S., Willems J., Corporate Performance Management: Beyond Dashboards and Score-cards, "Journal of Performance Management" 2007, vol. 20, no. 1.
 • Vickrey D.W., Is Accounting a Measurement Discipline?, "The Accounting Review" 1970, vol. 45, no. 4.
 • Vitale M., Mavrinac S.C., Hauser M., New Process/Financial Scorecard: A Strategic Performance Measurement System, "Planning Review" 1994, vol. 22, no. 4.
 • Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2003.
 • Waal A.A. de, Power of Performance Management. How Leading Companies Create Sustained Value, John Wiley & Sons, Hoboken 2001.
 • Waal A.A. de, Strategic Performance Management. A Managerial and Behavioural Approach, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
 • Wade D., Recardo R., Corporate Performance Management, Butterworth-Heinemann, Woburn 2001.
 • Waśniewski T, Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Widener S.K., An Empirical Analysis of the Levers of Control Framework, "Accounting, Organizations and Society" 2007, vol. 32, no. 7/8.
 • Wierzbicki K., Kryteria systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie dla potrzeb controllingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1996, nr 1.
 • Wierzbiński M., Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODiDK, Gdańsk 2003.
 • Wierzbiński M., Rachunek kosztów cyklu życia produktu, [w:] E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Wierzbiński M., Zrównoważona karta wyników, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 • Willet R.J., An Axiomatic Theory of Accounting Measurement, "Accounting & Business Research" 1987, vol. 17, no. 66.
 • Wisner J.D., Fawcett S.E., Linking Firm Strategy to Operating Decisions through Performance Measurement, "Production and Inventory Management Journal" 1991, vol. 32, no. 3.
 • Wu A., The Integration between Balanced Scorecard and Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2005, vol. 6, no. 2.
 • Zimmerman J.L., Accounting for Decision Making and Control, McGraw-Hill Irwin, New York 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164665636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.