PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 15 | 449--459
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie gospodarstw osób niepełnosprawnych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym

Autorzy
Warianty tytułu
Functioning of the Households of Disabled Persons in the Polish Social-Economic System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jak pokazują dane statystyczne, niepełnosprawność w Polsce jest problemem społecznym wymagającym szerokiego i poważnego zainteresowania nie tylko odpowiednich fundacji i instytucji pozarządowych, ale także instytucji państwowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku niosło nadzieję na poprawę szeroko rozumianej sytuacji niepełnosprawnych. W wielu aktach Unia Europejska zachęca lub narzuca tworzenie antydyskryminacyjnych warunków funkcjonowania poszczególnych osób czy grup społecznych, a w przypadku osób niepełnosprawnych kładzie szczególny nacisk na likwidowanie barier. Celem pracy jest spojrzenie na sytuację społeczno-ekonomiczną polskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną w odniesieniu do pozostałych gospodarstw w okresie kilku ostatnich lat. Okazuje się, że dystans między tymi grupami społecznymi nie tylko się nie zmniejszył, ale nieznacznie uległ zwiększeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The statistical data shows that the problem of disability has got a wide social range in Poland. It requires a serious interest not only from appropriate foundation but also state-run institutions. The improvement of disabled person's situation was expected after Poland joined EU in 2004. EU suggests or imposes creation of anti-discriminatory life conditions for all individuals or social groups in many documents. In case of disabled persons, EU puts emphasis on the elimination of the barrier. The aim of the work is to analyze the social-economic situation in Polish households with a disabled person with reference to other households in the last several years. It turns out, that disparity between these social groups did not decrease, but increased slightly. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
449--459
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Communication of the Commission on Equality Of Opportunity for People with Disabilities, http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406, (stan na dzień 8 lipca 2008).
 • Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, http://www.opc.uj.edu.pl/poradnik/links/pdf/Dyrektywa_Rady_2000_78_WE.pdf, (stan na 8 lipca 2008).
 • Gałęziak J., 2004, Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Firmom nie opłaca się już praca niepełnosprawnych, "Gazeta Prawna" nr 113, 11 czerwca 2008.
 • Karta praw osób niepełnosprawnych (Monitor Polski z 1997 r. Nr 50 Poz. 475).
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78 poz. 483).
 • Panek T. (red.), 2007, Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Podolec B., Ulman P., Wałęga A., 2008, Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Shima L, Zólyomi E., Zaidi A., 2008, The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU25, "Policy Brief" February (1) 2008, European Centre for Social Welfare Policy and Research.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2004 г., 2006, GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 1997 r. Nr 123 póz. 776 z późn. zm.).
 • http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=702, lipiec 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164667418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.