PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 15 | 197--210
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę

Warianty tytułu
Regional Differentiation in Enterprise and Foreign Investment versus Labour Emigration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano analizie główne uwarunkowania i kierunki działań związanych z lokowaniem inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim. Dokonano także przestrzennej analizy przedsiębiorczości, w tym funkcjonowania podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz określono specyfikę regionalną w tym zakresie. Wskazano także na zakres powiązań występujących między inwestycjami zagranicznymi a odpływem niewykorzystanych zasobów siły roboczej z obszaru województwa podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Main conditions and directions of actions connected with location of foreign investment in podkarpackie voivodeship were analysed in the paper. The spatial analysis of enterprise, and within this the analysis of functioning of entities with foreign capital was taken and the regional characteristics in this field were specified. There were also pointed out some interrelationships between foreign investment and emigration of free labour from podkarpackie voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
197--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Biuletyn Statystyczny woj. podkarpackiego - IV kwartał 2004, 2005, 2006, 2007, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 • Czerwieniec E., 1999, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 r., Informacje i opracowania statystyczne, 2003, GUS, Warszawa.
 • Dziworska K., Szczęściak A., 1996, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce [w:] Analiza wpływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, PAIZ, Warszawa.
 • Guzek M., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa.
 • Jodłowski A., 1995, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności, IRSS, Warszawa.
 • Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "POZKAL", Toruń.
 • Krugman P., Obstfeld M., 2003, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Limański A., 2003, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego. "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Micek G., 2005, Rozwój SSE Euro-Park Mielec [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec: 1999-2005, red. G. Domański, K. Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków-Mielec.
 • Gwosdz K., Kwiecińska K., Wpływ SSE Euro-Park Mielec na rynek pracy [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec: 1999-2005, red. G. Domański, K. Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków-Mielec 2005.
 • Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, 1998, "Raport" nr 5, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PAIZ, Warszawa.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, Monografie i Opracowania 519, Oficyna Wydawnicza AGH, Warszawa.
 • Pilarska C., 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE, Kraków.
 • Praca Polaków za granicą, 2007, Komunikat z badań CBBOS, BS/40/2007, Warszawa.
 • Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K. i in., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku. Lista największych inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim, Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Rzeszów.
 • Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2006 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, maj 2007 r.
 • UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki, 2002, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Witkowska W., 1996, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, UŁ, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164667596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.