PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 46 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 105--118
Tytuł artykułu

Ocena zależności między innowacyjnością typu INPUT oraz OUTPUT w wymiarze regionalnym

Warianty tytułu
Evaluation of Interdependences between Input and Output Innovation Types in Regional Dimension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zależności zachodzących między poziomem innowacyjności INPUT i innowacyjności OUTPUT w europejskiej przestrzeni regionalnej, na szczeblach regionów NUTS-2. Warto bowiem spojrzeć - wykorzystując metody klasyfikacji ze statystykami pozycyjnymi oraz współczynnik skojarzenia Yule'a - w jakich relacjach pozostają wobec siebie wzajemnie kategoria innowacyjności w opisie INPUT oraz OUTPUT w wymiarze regionalnym. (fragment tekstu)
EN
The article presents an attempt to identify interdependencies occurring between the level of INPUT and OUTPUT innovation types in European regional space in regions of NUTS 2 level. INPUT innovation is illustrated by three characteristics: share of employed university graduates in the total workforce number in the region, human resources in science and technology as percentage of professionally active population, share of population aged 25-64 participating in continuing education in the region, just like OUTPUT innovation (share of high and mid-tech industry employees in the overall number of workforce in the region, share of knowledge-intensive services employees in the total workforce number in the region, patents registered in a given year in the European Patent Office per 1 million of workforce in the region). The applied classification methods with positional statistics (in this case it was a median) and Yule's association coefficient helped in evaluating relations between innovation categories described by INPUT and OUTPUT types in regional dimension. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 2002 European Innovation Scoreboard: EU Regions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper no. 3, European Commission 2002.
 • 2003 European Innovation Scoreboard: Indicators and Definitions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper no. 1, European Commission 2003.
 • 2003 European Innovation Scoreboard.' Regional innovation performances, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper no. 3, European Commission 2003.
 • Arundel A., Hollanders H., "Global Innovation Scoreboard" (CIS) Report, MERIT - Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, European Trend Chart on Innovation, European Commission 2006.
 • Banerjee P., Innovation as a Process, "Scientometrics" 1998 vol. 43, no. 3.
 • Barnett H.G., Innovation: the Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York 1953.
 • Commission Regulation (EC) No 1450/2004 of 13 August 2004 implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council Concerning the Production and Development of Community Statistics on Innovation.
 • Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 Concerning the Production and Development of Community Statistics on Science and Technology (OJ L 230, 16.9.2003, p.1).
 • European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation, European Commission 2005.
 • Giannakopoulou L., Developing New Indicators On Innovation: A Systems Oriented Approach, 21st CEIES seminar "Innovation Statistics - more than R&D Indicators" Athens, 10 and 11 April 2003, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003.
 • Hollanders H., European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), European Trend Chart on Innovation, European Commission 2006.
 • Hollanders H., Trend Chart Methodology Report, Searching the Forest for the Trees: "Missing" I Indicators of Innovation, MERIT - Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, European Trend Chart on Innovation, 2006.
 • Jäger H.Ch., Strengthening the Regional Innovation Profile - STRINNOP - the Experiences with Regional Innovation Indicators, Wystąpienie na konferencji: Metropolis II Meeting, Helsinki 2003.
 • Markowska M., Diversification of Innovation Level in the Regions of the Czech Republic, Poland and Slovakia, [w:] Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets, Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava 2007.
 • Markowska M., Innowacyjność a poziom rozwoju regionów (analiza dla regionów Polski). Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Biblioteka Regionalisty nr 5 (3/2006), AE, Wrocław 2006.
 • Markowska M., Innowacyjność regionów polski na tle regionów UE (w świetle mierników European Innovation Scoreboard), [w:] Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły notoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Markowska M., Innowacyjność w Euroregionie Nysa (na tle polskich, czeskich i niemieckich regionów), Prace Naukowe Ośrodka Koordynacji Badań Szkół Wyższych Euroregionu Nysa XII. Liberec-Zittau-Jelenia Góra 2006.
 • Markowska M., Problematyka pomiaru innowacyjności regionalnej w statystyce unijnej. Zmiany w podejściach, Referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Statystycznego "Statystyka wczoraj, dziś i jutro", Wrocław, 10-12 października 2007.
 • Markowska M., Strahl D., Analiza zróżnicowania regionalnej przestrzeni Unii Europejskiej ze względu na innowacyjność sektorowej struktury zatrudnienia, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i w praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1124, AE, Wrocław 2006.
 • Markowska M., Strahl D., Innowacyjność regionalnej przestrzeni europejskiej w aspekcie rozwoju sektora usług, [w:] Gospodarka a środowisko 5. Zarządzanie środowiskiem - Gospodarka przestrzenna - Zarządzanie jakością, red. T. Borys, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1115, AE, Wrocław 2006.
 • Markowska M., Strahl D., Klasyfikacja innowacyjności przestrzeni europejskiej, [w:] Taksonomia 12, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1076, AE, Wrocław 2005.
 • Markowska M., Strahl D., Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, [w:] Statystyka w badaniach społecznych, red. S. Ostasiewicz, J. Paradysz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1142, AE, Wrocław, 2006.
 • Markowska M., Strahl D., Statystyki pozycyjne w klasyfikacji porównawczej, [w:] Taksonomia 10, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 988, AE, Wrocław 2003.
 • Markowska M., Strahl D., The Relation between Innovation and GDP Level in the Regions of the Czech Republic, Poland and Slovakia, [w:] Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets, Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava 2007.
 • Markowska M., Tendencje w pomiarze regionalnej innowacyjności - podejście amerykańskie, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1124, AE, Wrocław, 2006.
 • Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Trend Chart on Innovation, European Commission 2005.
 • Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S.(EC/JRC), Hoffman A., Giovannini E. (OECD), Handbook On Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide, OECD Statistics Working Paper http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/LinkTo/std-doc(2005)3.
 • Nauwelaers C., Reid A., Methodologies for the Evaluation of Regional Innovation Potential, "Scientometrics" 1995 vol. 34, no. 3.
 • Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Tnnovation Data, European Commission, Eurostat, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris 1997.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD Publishing, Third Edition, OECD 2005.
 • Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, Paris, 1992.
 • Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the Community Statistical Programme 2008 to 2012 (presented by the Commission), COM(2006) 687, final 2006/0229 (COD), Brussels, 2006.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of Territorial Unit for Statistics NUTS 2006/ EU-27, Series: Methodologies and working papers, European Commission, Luxembourg 2007.
 • Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2002.
 • Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1999.
 • Strahl D., Klasyfikacja regionów z medianą, [w:] Ekonometria l O, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 950, AE, Wrocław 2002.
 • Strahl D., Markowska M., Propozycja pomiaru innowacyjności regionalnej typu INPUT -OUTPUT, [w:] Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1163, AE, Wrocław 2007.
 • Strahl D., Miara agregatowa z medianą, [w:] Ekonometria 8, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 915, AE, Wrocław 2001.
 • Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
 • Strahl D., Propozycja miary efektywności innowacyjności w hierarchicznym przekroju regionalnym z wykorzystaniem European Innovation Scoreboard, [w:] Ekonometria (złożone do druku).
 • Strahl D., Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, [w:] Ekonometria 16, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1100, AE, Wrocław 2006.
 • Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, "Przegląd Statystyczny" 1997 z. 1.
 • The Regions and the New Economy: Guideline for Innovative Actions under the ERDF in 2000-2006, European Commission, Brussels 2001.
 • Tri-Cities Innovation and Technology Index 2004, Pacific Northwest National Laboratory, Washington 2004.
 • Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2006.
 • Weresa M.A., Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki: pozycja w świecie i regionie, [w:] Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164669135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.