PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 46 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 230--240
Tytuł artykułu

Ewolucja opłat gminnych

Autorzy
Warianty tytułu
Evolution of Local Fees and Charges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu 18 lat, które upłynęły od reaktywowania samorządu, opłaty gminne podlegały wielu różnym zmianom. Poniżej przedstawione zostały ważniejsze lub ciekawsze z nich (według autora). Niektóre trudno jednoznacznie zaszeregować, dlatego też następujący podział: na zmiany "ontologiczne" (utworzenie bądź likwidacja opłaty), formalne (sposób uregulowania), przedmiotowe, podmiotowe oraz zmiany stawek, należy traktować jako umowny. Rozważania dotyczą danin noszących nazwę opłaty, a więc także i tych o charakterze podatkowym, jak np. od posiadania psów. (fragment tekstu)
EN
Local fees and charges come from many different sources. Their role in total public money at the local level is rather poor. This is why one may wonder how often they are a subject to change. In the paper, some of those changes, considered by the author as more important or interesting, are discussed: first, the "ontological" (creating or cancellation of the fee/charge), next ,the formal ones (change of regulation), then changes referring to a fee's/charge's object, subject and rates. The word "fee" was the formal key to include it into consideration, so hidden taxes, like fees on dogs, are also taken into account. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa (DzU 1973, nr 48, póz. 283).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej (DzU 1973, nr 51, poz. 290).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU 1980, nr 3, poz. 6).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian (DzU 1980, nr 24, póz. 93).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (DzU 1983, nr 41, poz. 185).
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 1985, nr 12, poz. 50).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU 1985, nr 14, poz. 60).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, (DzU 1986, nr 7, poz. 40).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU 1988, nr 25, poz. 174).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (DzU 1989, nr 4, poz. 23).
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (DzU 1989, nr 14, poz. 74).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (DzU 1990, nr 42, poz. 245).
 • Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (DzU 1990, nr 79, poz. 464).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (DzU 1990, nr 89, poz. 518).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 1991, nr 9, poz. 31).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych, (DzU 1991, nr 72, poz. 314).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU 1991, nr 101, poz. 444).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU 1994, nr 49, poz. 196).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (DzU 1994, nr 89, poz. 416).
 • Uchwała nr X/89/95 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
 • Ustawa z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 1997, nr 115, poz. 741).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (DzU 1997, nr 141, poz. 942).
 • Uchwała nr XCII/928/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (DzU 2000, nr 51, poz. 608).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU 2000, nr 86, poz. 959).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (DzU 2000, nr 86, poz. 960).
 • Uchwała nr 2090/255/2000 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz trybu i formy zawierania umów z przewoźnikami o korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU 2001, nr 100, poz. 1085).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU 2002, nr 200, poz. 1682).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2002, nr 200, poz. 1683).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. akt R6/02 (DzU 2002, nr 214, poz. 1816).
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2003, nr 200, poz. 1953).
 • Uchwała nr XXII/299/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004, nr 92, poz. 880).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2004, nr 141, poz. 1492).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (DzU 2005, nr 167, poz. 1399).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (DzU 2005, nr 175, poz. 1462).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2005, nr 180, poz. 1497).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DzU 2006, nr 225, poz. 1635).
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2006, nr 249, poz. 1828).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P. 2007, nr 77, poz. 828).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (DzU 2007, nr 173, poz. 1218).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (DzU 2007, nr 249, poz. 1851).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164679081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.