PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 39, t. 1 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 478--486
Tytuł artykułu

Wokół aktywnej roli państwa w II Rzeczypospolitej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Around the Active Role of a State in II Polish Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia dyskusję, która dotyczy interwencjonizmu państwowego w latach międzywojennych w Polsce. Przedstawiono punkty widzenia przedstawicieli myśli akademickiej , przemysłowej i sfer rządowych. Prezentacja stanowisk trzech głównych uczestników sporu wobec aktywnej roli państwa prowadzi do wniosku, że mimo burzliwej wymiany zdań, wszyscy byli zgodni co do tego, że model polskiej gospodarki powinien być oparty na zasadach liberalizmu ekonomicznego.
EN
The paper introduces a discussion that carries on in Poland around state interventionism in inter-war years. It presents point of views of representatives of academic thought, industrial and government spheres. Despite the fact that they were apologists of economic liberalism, economic policy ran away from these foundation. This caused sharp disputes and exposed government spheres to continuous attacks. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Bartel K., Mowy parlamentarne, Drukarnia Państwowa, Warszawa 1928.
 • Battaglia R., Kryzys i metakryzys, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1933, z. 1.
 • Bernadzikiewicz T., Koncern państwowy w Polsce, Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa 1938.
 • Bernadzikiewicz T., Mała reforma etatyzmu, Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa 1937.
 • Bernadzikiewicz T., Przerosty etatyzmu, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Warszawa 1936.
 • Bernadzikiewicz T, Wyniki bilansowe i rzeczywiste przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa 1935.
 • Bernadzikiewicz T., Zagadnienie rentowności przedsiębiorstw państwowych, Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa 1932.
 • Brzeski T., Ekonomia, t.1. Teoria gospodarowania, Wyd. Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1938.
 • Brzeski T., Zagadnienia rozwoju gospodarczego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1930.
 • Caro L., Ku nowej Polsce, Księgarnia Nauczycielska Sp. z o. o., Lwów 1923.
 • Caro L., Przyszłe drogi naszej polityki gospodarczej i społecznej, „Przemysł i Handel" 1928, z. 49.
 • Daszyńska-Golińska L., Etatyzm w dziedzinie gospodarczej, [w:] Studia społeczne i gospodarcze. Księga jubileuszowa dla uczczenia 40-letniej pracy naukowej Ludwika Krzywickiego, Nakł. Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1925.
 • Głąbiński S., Historia ekonomiki, 1.1, Towarzystwo Naukowe we Lwowie, Lwów 1939.
 • Grabski W, Projekt programu polityki ekonomicznej i finansowej Polski po wojnie, [b. w.], Warszawa 1920.
 • Heydel A., Dążności etatystyczne w Polsce, [w:] Etatyzm w Polsce, Wyd. Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 1932.
 • Krzyżanowski A., Bierny bilans handlowy, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1928.
 • Krzyżanowski A., Socjalizm po -wojnie, [w:] Polityka i gospodarstwo. Pisma pomniejsze oraz przemówienia 1920-1931, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1931.
 • Kwiatkowski E., Polska gospodarka w 1928 r. Dwa wykłady wygłoszone dnia 2 grudnia 1928 r. we Lwowie, Nakł. tygodnika „Przemysł i Handel", Warszawa 1928.
 • Kwiatkowski E., W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą, Polska Gospodarcza, Warszawa 1935.
 • Lewiński J. S., Zasady ekonomii politycznej, t. II, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1934.
 • Program gospodarczy rządu. Expose ministra skarbu J.K. Steczkowskiego, „Przegląd Gospodarczy" 1921, z. 3.
 • Roman R., Dwadzieścia lat rozwoju przemysłowego, Polska Gospodarcza, z. 46.
 • Rybarski R., Gospodarka rządów sanacyjnych, Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego, Warszawa 1929.
 • Rybarski R., Idee przewodnie gospodarstwa Polski, [b. n.], Warszawa 1939.
 • Rybarski R., Program gospodarczy, Drukarnia Społeczna, Warszawa 1937.
 • Rybarski R., Przyszłość gospodarcza Polski, Druk F. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1933.
 • VII Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich w Poznaniu w dniach 3-5 czerwca 1922 r., „Przegląd Gospodarczy" 1922, nr 13.
 • Sławiński T., Plan stabilizacyjny, „Przegląd Gospodarczy" 1937, z. 4.
 • Sprawozdanie Komisji do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Państwowych, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1939.
 • Wierzbicki A., Program gospodarczy „Lewiatana", Dom Książki Polskiej, Warszawa 1933.
 • Zagadnienia etatyzmu w Polsce. Stenogramy przemówień wygłoszonych na zebraniach u posła Janusza Radziwiłła w dniach 12 XII 1928 i 1011929 r., Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1929.
 • Zawadzki W, Przedsiębiorstwa państwowe jako forma organizacji produkcji, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny" 1922, z. 3.
 • Zweig F., Cztery systemy ekonomii, Ekonomista 1930, t. IV, 1932,t.1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164691743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.