PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 14 | 15--26
Tytuł artykułu

Czy sama sprawiedliwość wystarcza?

Autorzy
Warianty tytułu
Does Myself Fairness Suffice?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawiedliwość stanowi podstawową koncepcję nie tylko nauk humanistycznych, ekonomicznych, politycznych, ale również kulturowych. Koncepcja ta znana jest we wszystkich kulturach. W prezentowanym opracowaniu autor szkicuje etymologię koncepcji sprawiedliwości sięgając do filozofów greckich - Simonidesa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Przywołuje opinie stoików: Św. Augustyna, Tomasza z Akwinu oraz współczesnych myślicieli (R.B. Brandt, A. MacIntyre, R. Bouttiglione). Główna teza opracowania koncentruje się wokół idei sformułowanej w starożytności przez Sokratesa - "sama sprawiedliwość nie wystarcza". Sama sprawiedliwość jest "ślepa", jak symboliczna Temida. Historyczne doświadczenie - każdego pokolenia - potwierdza zasadę: summum lus -summa iniuria. Stąd niezbędne jest uzupełnienie sprawiedliwości jako głównej zasady etycznej innymi wartościami ludzkimi (na przykład humanizmem, pietyzmem, łaską itp.). Potwierdzają to nie tylko historie etyki, ale również obecny kryzys ekonomiczny -jak wielokrotnie mawiał o nim Jan Paweł II - mające korzenie w antropologii i teorii wartości. (abstrakt oryginalny)
EN
Fairness is the basic concept not only in humanistic sciences, economic, political, but also in cultural. This concept is known in all cultures. In presented publication author sketches etymology of concept of fairness reaching to Greek thinkers - Simonides, Sokrates, Platon, Arystoteles. He calls opinions of stoics: St. Augustyn, Thomas from Akwin, modern thinkers and present (R.B. Brandt, A. Maclntyre, R. Bouttiglione). The main thesis of lecture concentrates around the idea put in antiquity by Sokrates - "myself fairness doesn't suffice". Myself fairness is "blind" like symbolic Temida. Historical experience - in every generation - confirms rule: "summum ius -summa iniuria". So it is necessary to replenish fairness as ethical chief rule with other human value (for instance in humanism, with pietism, with mercy etc.). It confirms not only history of ethics, but also today economic crises - like repeatedly speaks about it John Paul II - have one's basic root in anthropology and in theories of value. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Arystoteles, 1982, Etyka nikomachejska, V 1; 1129 b 28, przeł. D. Gomska, Warszawa.
 • Arystoteles, 1953, Polityka, III 7, 8; 1283 a 30, tłum. pol. L. Piotrowicz, Wrocław.
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, V, 5 1134 a 1.
 • Baldwin R.W., 1966, Social Justice, Oxford-New York.
 • Brunner E., 1945, Justice and the Social Order, New York.
 • Chroust A.H., 1946, The Function of Law and Justice in the Ancient World and the Middle Ages, "Journal of the History of Ideas" 7.
 • Cyceron, 1960a, O najwyższym dobru i złu, IV 3, przeł. W. Komatowski [w:] Cyceron, Pisma filozoficzne, t. 3, Warszawa.
 • Cyceron, 1960b, O państwie, VI: Sen Scypiona, 15-16 (3), przeł. W. Komatowski [w:] Cyceron, Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa.
 • Cyceron, 1960, O najwyższym dobru i złu, IV 3, przeł. W. Komatowski [w:] Cyceron, Pisma filozoficzne, t. 3, Warszawa.
 • Cyceron, O powinnościach, 122 [w:] Cyceron, Pisma filozoficzne, t. 2.
 • Czuma I., 1937, Sprawiedliwość i miłość jako zasady chrześcijańskiego ustroju społecznego, Poznań.
 • Dahrendorf R., 1971, Die Idee des Gerechten im Denken von Karl Marx, Berlin.
 • Dawid J., 1959, Der Arbeitsnehmer nach katholischen Soziallehre, Kóln.
 • Descamps A., 1950, Les justes et la justice dans Evangiles et le Christanisme primitif, Louvain.
 • Dix ans apres, La Lettre pastorale "Justitia économique pour tous", "Documentation Catholique" 78 (1996) nr 3.
 • Ferre W., 1942, The Act of Social Justice, Washington.
 • Goethe J.W., 1984, Aforyzmy, wybrał i przeł. S. Lichański, Warszawa.
 • Grzegorczyk A., Postmodernizm przeciwko prawdzie, "Ethos".
 • Heinen W., 1935, De justitia sociali [w:] С Feckes, Scienca Sacra, Koln.
 • Heisenberg W., 1987, Część i całość, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 12.
 • Kowalczyk S., 1991, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, RW KUL, Lublin.
 • Kowalczyk S., 1998, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, RW KUL, Lublin.
 • Kowalczyk S., 1999, Filozofia wolności, RW KUL Lublin.
 • Kurdziałek M., Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości, "Ethos" 1 (21989) nr 2-3.
 • Laktancjusz, Ustanowienia Boże, 5, 14, 15
 • Maier H., 1985, Der Wandel der Werte und die Sprache, "Internationale Katholische Zeitschrift" 4.
 • P. Sebastian z Pilzna, 1956, Przydatki do Etyki Arystotelesowej, oprac. W. Wąsik [w:] Petrycy z Pilzna, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa.
 • Pereman Ch., 1959, O sprawiedliwości, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa.
 • Pieper L, 1967, Sprawiedliwość, tłum. A. Czułowski, Londyn.
 • Platon, 1948, Państwo, 1, 6; 331, tłum. pol. W. Witwicki, t. 1, Warszawa.
 • Platon, Państwo, 332 a.
 • Platon, Państwo, 9; 335e.
 • Plotyn, Enneady. VI 6 (34).
 • Rawls L, 1991, Teoria sprawiedliwości, tłum. pol. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniiuk, PWN, Warszawa.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologica (STh). II-II, q. 58, a. 1, c.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164717954

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.