PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 770 | 123--136
Tytuł artykułu

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru efektywności przedsięwzięć e-biznesowych

Warianty tytułu
Balanced Scorecard as a Measurement Tool for E-business Projects Effectiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój techniki informacyjnej (TI), a w szczególności Internetu, wymusza na podmiotach gospodarczych zmianę organizacyjną o charakterze strategicznym: transformację procesów organizacyjnych do sfery e-biznesu. Coraz szersza krytyka nieprzemyślanych inwestycji w TI wskazuje na konieczność znajomości istoty procesów e-biznesowych, przygotowania do przeprowadzenia zmiany organizacyjnej a przede wszystkim umiejętności zdefiniowania strategii i pomiaru jej realizacji. W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję IT governance jako metody zarządzania sferą Tl w taki sposób, aby była ona zgodna ze strategią biznesową organizacji. Następnie dokonano przeglądu współczesnych metod planowania TI o charakterze strategicznym oraz zaprezentowano metodę zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pozwalającego na definiowanie i pomiar efektywności strategii firmy w kontekście przedsięwzięć e-biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
A dynamic development of information technology (IT), particularly of the Internet, impose on enterprises the strategic organizational change: a transformation of organizational processes to the e-business sphere. A rising criticism of erroneous investments into IT indicates the need of having essential knowledge about e-business processes, of preparation to an organizational change and - primarily - of ability to strategy defining and evaluation of its realisation. The article discusses an idea of IT governance as a method of IT management so that it is in accordance with business strategy of an organisation. Next, a review of current strategic IT planning methods has been performed and a balanced scorecard as a tool allowing elaboration and effectiveness measurement of an enterprise strategy has been presented in the context of e-business projects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alexander P. [2000], Aligning the IT Organization with Business Goals, presentation at Networld+Interop, May 8.
 • Carr N.G. [2003], IT się, nie liczy, Harvard Business Review - Polska, listopad.
 • Gallageos F.S. i in. [2004], Information Technology Control and Audit, Auerbach Publications, Boca Raton, London.
 • CobiT - Control Objectives for Information and Related Technology [2004], IT Governance Institute, 3.2 ed.: Available online: http/www.isaca.org/cobit.
 • Kaplan R., Norton D. [1992], The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, September/October.
 • Kaplan R., Norton D. [1993], Putting the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review, January/February.
 • Kaplan R., Norton D. [1996], The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston.
 • Laudon K.C., Laudon J.P. [2002], Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 7-th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • McNurlin B.C., Sprague R.H. jr. [2002], Information Systems Management in Practice, 5-th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Nolan R.L., Gibson C.F. [1973], Managing the Four Stages of EDP Growth, Harvard Business Review, January/February.
 • Patel N.V. [2004], An Emerging Strategy for E-Business IT Governance [w:] Strategies for Information Technology Governence, ed. W. Wan Grembergen, Idea Group Publi-shing, London.
 • Porter M. [1985], Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 • Porter M. [1980], Competitive Strategy, The Free Press, New York.
 • Primozic K., Primozic E., Laben J. [1991], Strategic Choices: Supremacy, Survival and Sayonara, McGraw-Hill, New York.
 • Rayaport J., Sviokla J. [1994], Managing in the Marketplace, Harvard Business Review, November/December.
 • Rayaport J., Sviokla J. [1995], Exploiting the Virtual Value Chain, Harvard Business Review, November/December.
 • Rocart J. [1979], Chief Executives Define Their Own Data Needs, Harvard Business Review, March/April.
 • Ross J. i in. [2002], Strategic Levers to Enable E-Business Transformation, CISR WP No. 310, Sloan WP No. 4119, MIT, Cambridge.
 • Stewart A. i in. [2003], Does IT Matter? An HBR Debate, Harvard Business Review, June.
 • Van Grembergen W., Amelincx I. [2004], Measuring and Managing E-Business Initiatives through the Balanced Scorecard [w:] Strategies for Information Technoloy Governence, W. Wan Grembergen, Idea Group Publishing, London.
 • Van Grembergen W., Saull R., De Haes S. [2004], Linking the IT Balanced Scorecard to the Business Objectives at a Major Canadian Financial Group [w:] Strategies for Information Technoloy Governence, W. Wan Grembergen, Idea Group Publishing, London.
 • Van Grembergen W., Van Bruggen R. [1997], Measuring and Improving Corporate Information Technology through the Balanced Scorecard Technique, Proceedings of the fourth European conference on the Evaluation of Information Technology, Deflt, October.
 • Weill P., Ross J.W. [2004], IT Governance, Harvard Business School Press, Boston.
 • Weill P., Vitale M. [2001], Information Technology Infrastructure for E-Business, CISR WP No. 313, Sloan WP No. 4157MIT, Cambridge.
 • Willcocks L. [1995], Information Management: The Evaluation of Information Systems Investments, Chapman & Hall, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164742684

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.