PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 795 | 57--101
Tytuł artykułu

Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji

Warianty tytułu
International Integration : Conceptualisation and Definition Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku zmian jakie nastąpiły w stosunkach międzynarodowych w XX wieku (zwłaszcza po utworzeniu Wspólnot Europejskich) stały się one jednym z najczęściej badanych zjawisk w naukach społecznych. Jednak przed rozpoczęciem badań empirycznych należy opracować odpowiedni aparat pojęciowy, który później stanowić będzie "wspólny język" sub-dyscypliny. Omówiono najważniejsze wnioski, które wynikały z dyskusji, która miała miejsce w latach 1960 i 1970, wskazując na wieloznaczność terminów i pojęć. Podstawowymi kategoriami pojęciowymi, które są przedmiotem niniejszego artykułu to: integracja jako proces a integracja jako stan; integracja jako stan a proces ponadnarodowy; integracja jako stan i proces polityczny tworzenia wspólnoty. Na koniec omówiono wieloznaczność terminów integracji gospodarczej, politycznej, militarnej i społecznej.
EN
In the wake of the changes that occurred in the 20th century in international relations, especially after the European Communities were set up in the 1950s, international and regional integration has become one of the most frequently studied phenomena in the social sciences. However, at the initial stage of development of interest in the issue of integration, to carry out empirical studies in this field (such research is now dominant) required working out an appropriate conceptual apparatus, which was later to constitute the "common language" of the sub-discipline that integration studies became. The fundamental discussion, in which the difficulties in describing the complicated phenomenon of integration were revealed, took place in the 1960s and 1970s and bore fruit in the form of a rich and diverse theoretical output in regard to the conceptualisation and definition of international integration. The authors discuss the most important findings that resulted from this discussion, indicating the ambiguity of terms and concepts that often occurs. They show that the concept of integration needs to be defined each time it is used (often fairly loosely) in order not to have to infer its particular sense from the given context. The fundamental conceptual categories that are the subject of this article are those of integration as a condition and as a process, applied to the consideration of integration from the point of view of supranationality and political community. Other ways of conceptualising integration include considering at as mutual responsiveness or social cohesion. Finally, the authors address the use of the terms: economic, political, military and social integration, which are difficult to separate in practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--101
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Balassa B., The Theory of Economic Integration, Richard D. Irwin, Homewood, I11., 1961.
 • Balassa B., Towards a Theory of Economic Integration, „Kyklos” 1961, vol. 14 (1).
 • Blahut K.J., Procesy zachodnioeuropejskiej integracji jako obiekt zainteresowań badawczych, „Przegląd Zachodni” 1994, vol. 50 (3).
 • Brusse W.A., Asbeek W., Tariffs, Trade and European Integration, 1947-1957: From Study Group to Common Market. Publication, St. Martin’s, New York 1997.
 • Caporaso J.A., Theory and Method in the Study of International Integration, „International Organization” 1971, vol. 25, nr 2.
 • Caporaso J.A., Pelowski A.L., Economic and Political Integration in Europe: A Time-Series Quasi-Experimental Analysis, „American Political Science Review” 1971, 65 (2).
 • Contending Theories of International Relations, eds J.E. Dougherty, R.L. Pflatzgraff, jr., Harper & Row, Publ., New York 1971.
 • Craig L.A., Fisher D., The Integration of the European Economy, 1850-1913, St. Martin’s, New York 1997.
 • Deutsch K.W., Communication Theory and Political Integration [w:] The Integration of Political Communities, eds P.E. Jacob, J.W. Toscano, Lippincott, Philadelphia 1964.
 • Deutsch K.W., Integration and Arms Control in the European Political Environment, „American Political Science Review” 1966, vol. 60.
 • Deutsch K.W., Nationalism and Social Communication, M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1966.
 • Deutsch K.W., Toward an Inventory of Basic Trends and Patterns in Comparative and International Politics, „The American Political Science Review” 1960, vol. 54 (1).
 • Deutsch K.W. i in., Political Community and the North Atlantic Area, Princeton University Press, Princeton 1957.
 • Deutsch K.W., Eckstein A., National Industrialization and the Declining Share of the International Economic Sector, 1890-1959, „World Politics” 1961, vol. 13, nr2.
 • Deutsch K.W. i in., France, Germany, and the Western Alliance, Charles Scribner’s and Sons, New York 1967.
 • Dmochowska H., Jedność Europy a ekonomiczne ugrupowania integracyjne na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, „Przegląd Zachodni” 1992, vol. 48 (1).
 • Ellison J.RV., Perfidious Albion? Britain, Plan G and European Integration, 1955-1956, „Contemporary British History” 1996, vol. 10 (4).
 • Emerson R., From Empire to Nation, Beacon Press, Boston 1960.
 • Etzioni A., The Dialectics of Supranational Unification, „American Political Science Review” 1962, vol. LVI.
 • Etzioni A., Political Unification, Holt, Rinehart and Winston, New York 1965.
 • Fagerberg J., The Process of Economic Integration in Europe: Consequences for EFTA Countries and Firms, „Cooperation and Conflict” 1991, vol. 26 (4).
 • Friedrich C.J., Europe: An Emergent Nation?, Harper and Row, New York 1969.
 • Fischer W.E., An Analysis of the Deutsch Sociocausal Paradigm of Political Integration, „International Organization” 1969, vol. 23.
 • Guay T.R., Integration and Europe’s Defense Industry: A ‘Reactive Spillover’ Approach, „Policy Studies Journal” 1996, vol. 24 (3).
 • Haas E.B., Beyond the Nation State, Stanford University Press, Stanford 1964.
 • Haas E.B., The Challenge of Regionalism, „International Organization” 1958, vol. 12 (4).
 • Haas E.B., International Integration: The European and the Universal Process, „International Organization” 1961, vol. 15.
 • Haas E.B., The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing, „International Organization” 1970, vol. 24 (4).
 • Haas E.B., Turbulent Fields and the Theory of Regional Integration, „International Organization” 1976, vol. 30 (2).
 • Haas E.B., Uniting of Europe, Stanford University Press, Stanford 1958.
 • Haas E.B., The ‘Uniting of Europe’ and the Uniting of Latin America, „Journal of Common Market Studies” 1967, vol. 5, June.
 • Haas E.B., Schmitter P.C., Economics and Differential Patterns of Political Integration, „International Organization” 1964, vol. 18.
 • Hansen R.D., Regional Integration: Reflections on a Decade of Theoretical Efforts, „World Politics” 1969, vol.21.
 • Harrison R. J., Europe in Question: Theories of Regional International Integration, Allen and Unwin, London 1974.
 • Harrison R. J., European Integration and the International System, „Political Science” 1966, 18 (2).
 • Hazlewood A., Economic Integration in East Africa [w:] African Integration and Disintegration, ed. A. Hazlewood, Oxford University Press, New York 1967.
 • Hazlewood A., Problems of Integration among African States [w:] African Integration and Disintegration, ed. A. Hazlewood, Oxford University Press, New York 1967.
 • Helm D., Smith S., The Assessment: Economic Integration and the Role of the European Community, „Oxford Review of Economic Policy” 1989, vol. 5, Summer.
 • Hughes B.B., Schwarz J.E., Dimensions of Political Integration and the Experience of European Community, „International Studies Quarterly" 1972, vol. 16 (3).
 • Inglehart R., An End to European Integration?, „American Political Science Review” 1967, vol. 51.
 • Inglehart R., Trends and Non-Trends in the Western Alliance: A Review, „Journal of Conflict Resolution” 1968, vol. 12.
 • Integracja europejska. Wstęp, red. K.A. Wojtaszczyk, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Integration of Political Communities, Lippincott, Philadelphia 1964.
 • Jacob P.E., The Limits of Value Consensus: Implications for Integration in Four Countries, „International Studies Quarterly” 1971, vol. 15 (2).
 • Jacob P.E., Teune H., The Integration Process: Guidelines for Analysis of the Bases of Political Community [w:] The Integration of Political Communities, eds P.E. Jacob, J.W. Toscano, Lippincott, Philadelphia 1964.
 • Kabat D., Rudnicki Z., Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 698.
 • Kasprzyk L., Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie, „Rector’s Lectures” No. 22, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 • Konopacki S., Integracja Europy w dobie postmodernizmu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1998.
 • Lieber R. J., Interest Groups and Political Integration: British Entry into Europe, „American Political Science Review” 1972, vol. 66 (1).
 • Lindberg L.N., Decision Making and Integration in the European Community, „International Organization” 1965, vol. 19 (1).
 • Lindberg L.N., The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford University Press, Stanford 1963.
 • Lindberg L.N., Political Integration as a Multidimensional Phenomenon Requiring Multivariate Measurement, „International Organization” 1970, vol. 24 (4).
 • Lindberg L.N., Scheingold S.A., Europe’s Would-Be Polity, Patterns of Change in the European Community, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1970.
 • Mjøset L., Nordhaug K., Atlantic and Pacific Integration - A Comparative Study of Postwar Western Europe and East Asia, International Studies Association, 40th Annual Convention, Washington, D.C. 1999, February 16-20.
 • Multi-level Governance, eds I. Bache, M. Flinders, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Nelson C.G., European Integration: Trade Data and Measurement Problems, „International Organization” 1974, vol. 28 (3).
 • Nye J.S. jr., Comparative Regional Integration: Concept and Measurement, „International Organization” 1968, vol. 22.
 • Nye J.S. jr., East African Economic Integration, „The Journal of Modern African Studies” 1963, vol. 1 (4).
 • Nye J.S. jr., International Regionalism: Readings, Brown & Company, Little 1968.
 • The Political Economy of European Integration: States, Markets and Institutions, eds P. Guerrieri, P.C. Padoan, Barnes & Noble, New York 1989.
 • Puchala D.J., The Pattern of Contemporary Regional Integration, „International Studies Quarterly” 1968, vol. 12, March.
 • Robertson W., Belelux and Problems of Economic Integration, „Oxford Economic Papers” 1956, vol. 8, February.
 • Russet B.M., International Regions and International System: A Study in Political Ecology, Rand McNally, Chicago 1967.
 • Russett B.M., Social Change and Attitudes on Development and the Political System in India, „The Journal of Politics” 1967, vol. 29 (3).
 • Russett B.M., Trends in World Politics, Macmillan, New York 1964.
 • Russett B.M. i in., World Handbook of Political and Social Indicators, Yale University Press, New Haven-London 1964.
 • Schmitter P.C., Three Neo-Functional Hypotheses about International Integration, „International Organization” 1969, vol. 23 (1).
 • Sharman J.C., Who Pays for Entering Europe? Sectoral Politics and European Union Accession, „European Journal of Political Research” 2004, vol. 43.
 • Simmonds K.R., The Caribbean Community: A New Venture in Regional Intergration, „International Comparative Law Quarterly” 1974, vol. 23, April.
 • Simmonds K.R., The Central American Common Market: An Experiment in Regional Integration, „International Comparative Law Quarterly” 1967, vol. 16, October.
 • Strikwerda C., The Troubled Origins of European Economic Integration: International Iron and Steel and Labor Migration in the Era of World War I, „American Historical Review” 1993, vol. 98 (4).
 • Teune H., The Learning of Integrative Habits [w:] The Integration of Political Communities, eds P.E. Jacob, J.W. Toscano, Lippincott, Philadelphia 1964.
 • Tsoukalis L., Lerman Z., Changing Economic Order and European Integration, „European Revue Agricultural Economy” 1994, vol. 21.
 • Yannopoulos G.N., Foreign Direct Investment and European Integration: The Evidence from the Formative Years of the European Community, „Journal of Common Market Studies” 1990, vol. 28 (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164782410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.