PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 30 | 111--120
Tytuł artykułu

Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na przykładzie województwa lubuskiego

Autorzy
Warianty tytułu
The Health Care Services Contracting Strategy - the Case of Lubuskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konieczność dostosowania oferty zakładów opieki zdrowotnej województwa Lubuskiego do zmieniających się i wzrastających oczekiwań ubezpieczonych, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, sieci placówek województwa lubuskiego, potrzeb ubezpieczonych, trendów demograficznych i epidemiologicznych oraz możliwości potencjalnych świadczeniodawców, dały podstawy do sformułowania priorytetów oraz celów strategicznych na lata 2007 - 2009. Zostały one uwzględnione w opracowanym i upublicznionym przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokumencie "Strategia kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2007 - 2009". Tym samym zostały określone przejrzyste, jasne i zrozumiałe zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w województwie lubuskim. Dokument ten, po licznych konsultacjach i uzyskaniu akceptacji społecznej, stał się podstawą do ogłoszenia w 2006 roku konkursów na wszystkie rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej i podpisania umów na lata 2007 - 2009. Nie wszystkie założenia strategii udało się zrealizować. Pomimo tego, została lepiej dostosowana oferta świadczeń zdrowotnych do potrzeb mieszkańców województwa lubuskiego oraz zostały określone kierunki rozwoju ochrony zdrowia w województwie lubuskim, na lata następne. (abstrakt oryginalny)
EN
The necessity to adjust the offer of the health care institutions in Lubuskie province to the variable and increasingly growing expectations of the insured, and the regard to the specificity of the Lubuski Branch of the National Health Care bund at the same time, of the network of health care establishments in Lubuskie province, the needs of the insured, contemporary demographic and epidemiologic trends, as well as the abilities of the potential services deliverers - all that gave the grounds for formulating the priorities and strategic targets for the years 2007-2009. They have been taken into account in the document elaborated and published by the Lubuski Branch of the National Health Care bund: "The Health Care Services Contracting Strategy for the years 2007-2009". Thus, some clear, lucid and comprehensible principles of the contracting of health care services in Lubskie province have been qualified. After numerous consultations and after having obtained positive social opinions, this document gave the foundation to throw all the kinds of services of health care open to competition and to sign contracts for the years 2007-2009. Not all of the assumptions could have been carried into effect. Nevertheless, the offer of the health care services has been better adjusted to the needs of the population of the Lubuskie province, and the directions of the health care development in Lubuskie province have been defined for the following years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--120
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Bibliografia
  • Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz. U. 1997, nr 28, poz. 153 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz. U. 2004, nr 213, poz. 2161, z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Dz. U. 2005, nr 148, poz. 1232.
  • Prognoza ludności na lata 2003-2030. http://www.stat.gov.pl/gus. Warszawa 2004.
  • Ochrona zdrowia na terenie woj. Lubuskiego. Biuletyn Statystyczny 2003. http://www.lczp-gorzow.homc.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164797855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.