PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 13 | 151--166
Tytuł artykułu

Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna

Warianty tytułu
Convergence in Theories and Concepts of Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozstrzygnięć różnych teorii i koncepcji rozwoju ekonomicznego w zakresie odrabiania dystansu rozwojowego przez kraje na pozycji goniących. W celu usystematyzowania poglądów na temat konwergencji, teorie, koncepcje i modele rozwoju ekonomicznego uporządkowano w ramach dwóch grup. Pierwszą grupę stanowią rozważania ekonomistów włączających się w główny nurt ekonomii. Drugą natomiast tworzą poglądy, które wykraczają poza paradygmaty keynesowski, neoklasyczny, czyli charakterystyczne dla teorii ortodoksyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the main findings of theories and concepts of economic development about the convergence by the catching-up countries. In regards to systematize the conclusions of various theories and concepts upon the convergence, they were ordered into two groups. First consists of theories of main stream economics. The second includes the developing, which exceeds the Keynesian, neoclassical paradigm, so typical for orthodox economic theories. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R. [1990], Human capital, fertility, and economic growth, "Journal of Political Economy", vol. 98, no. 5, part 2.
 • Becker G. [1975], Human Capital: A Theoretical And Empirical Analysis, With Special Reference To Education, Chicago, University of Chicago Press.
 • Borys T. [2005], Pomiar tnvalego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok - Warszawa.
 • Brohman J. [1995], Economism and critical silences in development studies: a theoretical critique of neoliberalism, "Third World Quarterly", vol. 16, no. 2.
 • Clark C. 11953], Population growth and living standards, "International Labour Review", August.
 • Czaja S., Becla A. [2003], Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania [1981], L. Pasiewicz i in. (red.), PWE.
 • Glapiński A. [2006], Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Grossman G.M., Krueger A.B. [1995], Economic growth and the environment, "Quarterly Journal of Economics", vol. 110.
 • Hettne B. [1983], The development of development theory, "Ada Sociologica", vol. 26, no. 3/4.
 • Horx M. [2002], Die acht Spharen der Zukunft, Signum Verlag.
 • Jameson K.J. [2006], Has institutionalism won the development debate?, "Journal of Economic Issues", vol. 40, no. 2.
 • Kośmicki E. [2005], Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako możliwość przezwyciężenia doraźności, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok - Warszawa.
 • Kowalik T. [2000], Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kozak Z. [2001], Ekonomia zacofania i rozwoju. Monografie i Opracowania, nr 477, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Krueger A.O. [1968], Factor endowments and per capita income differences among countries, "Economic Journal", vol. 78.
 • Kuznetz S. [1955], Economic growth and income inequality, "American Economic Review", vol. 45, s. 1-28.
 • Landreth H., Colander D.C. [2005], Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Lucas R.E. [1988], On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", no. 22.
 • Matsuyama K. [1992], Innovation and growth in the global economy, "Journal of International Economy", vol. 33.
 • Mazumdar K. [2005], Socio-economic factors determining adult literacy in developing countries, "International Journal of Social economics", vol. 32, no. 1/2.
 • North D. [2005], Understanding the process of economic change, Princeton University Press, Princeton.
 • Peach J.T. [2003], Hamiltonian and teleological dynamics a century after Veblen, "Journal of Economic Issues", vol. 37, no. 2,
 • Perraton J. [2007], Evaluating Marxian contribution to development economics, "The Journal of Economic Methodology", vol. 14, no.l.
 • Piasecki R. [2003a], Ewolucja ekonomii rozwoju a globalizacja, "Ekonomista", nr 2.
 • Piasecki R. [2003b], Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 • Piasecki R. [2007], Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, [w:] Ekonomia rozwoju, R. Piasecki (red.), PWE, Warszawa.
 • Piasecki R., Wolnicki W. [2004], The evolution of development economics and globalization, "International Journal of Social Economics", vol. 31, no. 3.
 • Poskrobko B. [2005], Cykliczność, trwałość i równoważenie rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok - Warszawa.
 • Pugh C. [1996], 'Urban bias', the political economy of development and urban policies for developing countries, "Urban Studies", vol. 33, no. 7.
 • Radcliffe S.A. [2004], Geography Of Development: Development, Civil Society And Inequality - Social Capital Is (Almost) Dead?, "Progress in Human Geography", vol. 28, no. 4.
 • Ranis G., Fei J.C.H. [1961], A theory of economic development, "American Economic Review", vol. 51.
 • Rosenstein-Rodan P.N. [1943], Problems of industrialization in Eastern and Southern Europe, "Economic Journal", vol. 53.
 • Ruttan V.W. [1998], The new growth theory and development economics: A survey, "The Journal of Development Studies11, vol. 35, no. 2.
 • Schultz T.W. [1962], Reflection on investment in man, "Journal of Political Economy", Supplement.
 • Sen A. [1983], Development: Which way now?, "The Economic Journal", vol. 93,
 • Solow R.M. [1956], A contribution to the theory of economic growth, "Quarterly Journal of Economics", vol. 70.
 • Street J.H. [1987], The institutional theory of economic development, "Journal of Economic Issues", vol. 21, no. 4.
 • Street J.H., James D.D. [1982], Institutionalism, structuralism, and dependency in Latin America, "Journal of Economic Issues", vol. 16, no. 3.
 • Todaro M. [1986], Economic development in the Third World, Longman, New York, London.
 • Wiarda HJ. [1999], Towards consensus in interpreting Latin American Politics: Developmentalism, dependency and "the Latin American tradition ", "Studies in Comparative International Development", vol. 34, no. 2.
 • Wojtyna A. [2007], Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Woźniak M.G. [2005aJ, Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarzy. Kapitał ludzki i intelektualny, M.G. Woźniak (red.), Część T, Uniwersytet Rzeszom! skl, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów.
 • Woźniak M.G. [2005b], Fundamentalne problemy aksjologiczne lądu instytucjonalny współczesnej gospodarki, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164806672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.