PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 71--86
Tytuł artykułu

Kreowanie wartości rynkowej inwestycji w formie wybranych fuzji i przejęć przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Warianty tytułu
Creating the Market Value of Investment in Mergers and Acquisitions Form in Industrial Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa odgrywa istotną rolę w zarządzaniu finansami, a przede wszystkim w analizie różnych projektów inwestycyjnych. Podejmowanie przez przedsiębiorstwo przedsięwzięć o dodatniej wartości bieżącej netto NPV, sprzyja tworzeniu przez nie wartości. Fuzje i przejęcia to przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokim ryzykiem. Jednocześnie postrzegane są jako doskonały sposób szybkiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Pamiętać jednak należy, iż nie zawsze korzyść tę (dodatkową wartość) osiągają wszystkie strony transakcji. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęto, iż w ocenie fuzji czy przejęć – zastosowanie metod wyceny wartości przedsiębiorstwa ma swoje uzasadnienie. Ocenę efektywności inwestycji – fuzji/przejęć przeprowadzono na wybranej grupie przedsiębiorstw przemysłowych w oparciu o mierniki rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Estimating the goodwill of companies is the most important in the financial management, but first of all in analysis of different investment projects. Undertaking investments with positive net present value by companies create value in these firms. Mergers and acquisitions (M&A) are projects, who are associated with high risk. However, they are perceived as the excellent way of rapid growth of goodwill. We should remember that not all participants of M&A transaction achieve this benefit (additional value). Considering above, we can accept, that in M&A analysis is necessary to use some goodwill methods. The analysis of the effectiveness of investments – M&A was conducted on chosen industrial companies group and based on capital market ratios. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • [1] Ciepielowska M., Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel gospodarowania, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 3.
 • [2] Dyduch A., Wydmus Z., Czynnik ludzki w świetle pomiaru wartości przedsiębiorstwa, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Tom l, red. E. Urbańczyk, Wyd. KREOS, Szczecin 2003.
 • [3] Engelhardt J., Wybrane problemy oceny i analizy działalności spółek giełdowych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • [4] Jagielski J., Lisiewicz J., Żyndul K., Zasadność działań konsolidacyjnych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do przemysłu chemicznego i działalności spółek porotowych, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, Tom 2, red. E. Urbańczyk, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • [5] Jensen M.C., Ruback R.S., The Market for Corporate Control. A Scientific Evidence, "Journal of Financial Economics" 1983, vol. 11.
 • [6] Kaplan S.N., Weisbach M.S., "Journal of Finance, 1992, vol. 47.
 • [7] Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • [8] Niden C.M., An Empirical Examination of White Knight Corporate Takeovers. Synergy and Overbidding, "Financial Management", Winter 1993.
 • [9] Piecek G., Wpływ fuzji i przejęć na wartość rynkową uczestników transakcji - badania dotyczące polskiego rynku kapitałowego, Management Forum 2020, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003.
 • [10] Raporty finansowe, www.parkiet.com.pl oraz "Monitor Polski B" 2002, nr 80. [11] Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • [12] Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • [13] Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • [14] Śliwa J., Wymysłowski S., Podstawowe czynniki kreujące wartość firmy, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • [15] Wróbel P, Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 4.
 • [16] Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, Wyd. KE LIBER, Warszawa 2000.
 • [17] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 • [18] Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • [19] www.gpw.com.pl/informacje giełdowe/wydawnictwa
 • [20] www.gpw.com.pl/prezentacje/roczniki giełdowe/akcje
 • [21] www.bankier.pl/inwestowanie
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164809733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.