PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 13 | 317--327
Tytuł artykułu

Zintegrowany rynek kapitałowy miejscem alokacji oszczędności inwestorów indywidualnych

Warianty tytułu
Integrated Stock Market as a Place of Savings Allocation of Individual Investors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unijna zasada jednolitego paszportu powoduje, że przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym mają szeroki dostęp do zasobów finansowych mieszkańców zrzeszonych państw. Gdzie popłynie kapitał zależeć będzie od skutecznego konkurowania instytucji rynku kapitałowego oraz jego atrakcyjności dla inwestora. Kryteria te będą rozstrzygać czy inwestorzy indywidualni polscy i zagraniczni będą dawcami kapitału dla polskiej gospodarki, czy oszczędności popłyną do innych państw wspólnoty. Od maja 2004 roku na polskim rynku kapitałowym rozpoczęły działalność zagraniczne fundusze inwestycyjne, a kilkunastu brokerów z siedzibami w państwach UE składa GPW zlecenia za pośrednictwem Internetu. W tym czasie żaden polski fundusz nie wykorzystał zasady jednolitego paszportu. Podobnie polskie firmy inwestycyjne nie penetrują rynku europejskiego w poszukiwaniu nowych zainteresowanych naszym rynkiem inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The principle of "one person one passport" provides citizens of the EU with a better access to financial resources. Asset flow depends on effective competition of institutions on the stock market and on its attractiveness to investors. These criteria are to be considered when trying to decide weather Polish and foreign investors shall be donors of capital for Polish economy or savings will (low to other Member Countries. It is a fact that foreign investment funds have been acting on Polish stock market since May 2004 and few brokers with their headquarters in the EU countries have been constantly submitting orders on Polish Stock Market (GPW) via Internet. In the same lime, Polish investment funds did not take an advantage of the principle of "one person one passport". Also, Polish investment companies seem to be unwilling while penetrating the European Union Market in order to find new investors that might be interested in cooperation with Polish investors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
317--327
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Burzyński C. [2003], Fundusze inwestycyjne w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, "Fakty" nr 5.
 • Dębski W. [2004], Inwestowanie za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. L 145 )(MIFID).
 • Gabryelczyk K. [2006], Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania i efektywność, Oficyna Walters Kulwer, Kraków.
 • Łukaszewski M. [2004], Polska areną konkurencji (nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych), "Nasz Rynek kapitałowy" lipiec.
 • Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od l lipca do 31 grudnia 2006 roku, KNF, Warszawa 2007 (www.knf@gov.pl).
 • Mazurkiewicz E., Prucnal-Ziółkowska M. [2005], Przepisy europejskie regulujące obrót instrumentami finansowymi oraz uczestnictwo w tym obrocie - główne zagadnienia, KPWiG, Warszawa.
 • Miziołek T. [2005], Pierwsze fundusze zagraniczne na polskim rynku, "Nasz Rynek Kapitałowy" maj.
 • Raport Roczny Rynku Funduszy Inwestycyjnych w Polsce z lat 2002-2006 [2007], Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz.U. z 2006 r. Nr 68, póz. 483).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183,poz.l538).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, póz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164816652

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.