PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 39, t. 1 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 840--849
Tytuł artykułu

Czynniki egzogeniczne warunkujące rozwój sektora przedsiębiorstw w regionie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Egzogenic Factors Stimulating the Development of the Business Sector in a Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przybliżono pojęcie rozwoju regionalnego. Pokazano problemy związanie z rozwojem przedsiębiorczości w regionach Polski. Omówiono zewnętrzne uwarunkowania zmian rozwoju przedsiębiorstw w regionach.
EN
Because of a multitude of issues related to the development in the countryside and the huge diversity of this policy, it is difficult to presenting it in a synthetic way. There is the development of imaging equipment, on the one hand, the formation mechanisms of various kinds of difficulties in local systems, on the other showing a route out of a critical situation. Analyzed are the instruments that can be used to bring economic activity to less developed areas. Admittedly, however, is that the identification of the actual state of entrepreneurship in the regions is one of the so-called difficult socio-economic issues. With relatively many studies, which in the last decade were devoted to this subject, the vast majority deals with certain general characteristics of this phenomenon. There are only few empirical attempts of penetration, so the article is rather a modest share of research. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bagińska A., Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Bober J., Planowanie jako instrument efektywnego sterowania rozwojem lokalnym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2002 nr 577.
 • Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, UW, Warszawa 1997.
 • Dziemianowicz W., Transformacja gospodarcza nowych województw, IBnGR, Warszawa 1999.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Biuletyn 1998 nr 185, Warszawa
 • Kołodziejczak D., Pozarolnicza działalność gospodarcza w środowisku lokalnym i regionalnym, „Wieś i Rolnictwo" 1999 nr 2.
 • Kołodziejski M., Rosner A., Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, PAN, Warszawa 2000.
 • Matlangiewicz A., Efekty rozwoju współpracy przygranicznej na przykładzie euroregionu „Pomerania", Szczecin 2001.
 • Piekarzewska H., Lokalizacja firm a otoczenie lokalne, [w:] Lokalne uwarunkowania przedsiębiorstw, red. K. Kuciński, Monografie i Opracowania nr 459, SGH, Warszawa 1999.
 • Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOiK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003.
 • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999, PARP, Warszawa 2000.
 • Rogowska M., Wyzwania stojące przed Polską polityką rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1129.
 • Rozkrut M., Propozycja metody identyfikacji dysproporcji w rozwoju regionów w Polsce i Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1099, AE, Wrocław 2006.
 • Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Łódź 2000.
 • Sokół A., Wiedza jako determinanta aktywizacji zawodowej społeczności wiejskiej w aspekcie rozwoju rynków lokalnych, [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. E. Skrzypek, K. Piech, Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa 2007.
 • Sokół A., Wybrane fundusze UE w rozwoju innowacji i wiedzy na przykładzie Polski Wschodniej - ich znaczenie w retrospekcji oraz perspektywy na lata 2007-2013, [w:] Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa 2008.
 • Sokół A., Wpływ funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego a konkurencyjność regionów Polski Wschodniej, [w.] Człowiek w perspektywie biznesu, red. K. Machowicz, KUL, Lublin 2009.
 • Stawasz D., Stawasz K., Problemy rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach słabo zurbanizowanych (na przykładzie województwa radomskiego), [w:] Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, red. B. Piasecki, Z. Konieczny, UL, Łódź 1995.
 • Szlachta J., Pyszkowski A., Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164817670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.