PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 | 9--15
Tytuł artykułu

Proces formułowania i wdrażania strategii produktu

Warianty tytułu
The Formulation and Implementation Process of Product Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonujące się w skali globalnej przemiany wpływają na sposoby formułowania i wdrażania strategii produktu w przedsiębiorstwie. Badania prowadzone wśród firm dowodzą, że dobre praktyki formułowania i wdrażania strategii, potwierdziły kluczowe znaczenie konsekwencji i skuteczności w planowaniu strategii zarówno w czasach wzrostu, jak i kryzysu. Kaplan i Norton przedstawiają sześć etapów w procesie wdrażania strategii koniecznych do osiągnięcia sukcesu przez organizację. W ostatniej dekadzie wdrażanie strategii produktu w organizacjach uległo znacznej profesjonalizacji. Menedżerowie znają coraz lepiej odpowiednie narzędzia i dobre praktyki w tym zakresie. Jednak pojawiają się głosy sugerujące, by na budowanie i realizowania strategii produktu patrzeć inaczej, by zamiast działać w ramach swoich segmentów i grup strategicznych oferować swoje produkty szerszemu gronu odbiorców oraz by zamiast walki z konkurencją starać się uczynić ją nieistotną, bądź wprowadzić firmę w sieć współpracy. Koncepcja „blue ocean” stanowi zatem alternatywę dla dotychczasowego podejścia określanego jako „red ocean”, gdzie firmy walczą między sobą w ramach ściśle zdefiniowanych granicach konkurując poprzez zabieranie sobie wzajemnie udziałów w rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Conversion occurring in the global scale, influence the ways of product strategy formulation and implementation in enterprise. Surveys led among firm prove, that the good practices of strategy formulation and implementation, confirmed the key meaning of consequence and effectiveness in strategy planning both during the growth, and during the crisis situation. Kaplan and Norton represent six stages in the process formulation and implementation strategies necessary to achieve success by the organization. Product strategy formulation and implementation at organizations in the last decade underwent considerable professionalization. Managers know better suitable tools and good practices in this range. However appear sounds suggesting to look differently on building and realizing product strategy, and instead of act within target markets or segments and strategic groups, they offer products to the wider groups of clients and instead of the fight with competition to try to make it unimportant, or to introduce firm into network of cooperation. The conception “blue ocean” makes up so the alternation for the existing approach defined as “red ocean”, where firm fight between themselves competing within closely defined borders through taking over mutually market shares. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--15
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa 2005.
  • S. Haines, The Product Managers Desk Reference, McGraw Hill, New York 2009, s. 215-250.
  • M. Hitt, S. Black, L.W. Porter, Management, Prentice Hall 2008, 2 nd Edition.
  • G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Exploring Corporate Strategy: Text Only, Prentice Hall 2005.
  • R.S. Kaplan, D.P. Norton, The Execution Premium, Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2008, s. 35-68.
  • P. Płoszajski, B. Mierzejewska, Wyzwania XXI wieku w edukacji menedżerskiej, "E-Mentor" 2003, czasopismo internetowe SGH, Warszawa.
  • E.E. Scheuing, New Product Management, The Dryden Press, Hinsdale, Illinois 1974, rozdz. 12 i 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164856549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.