PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 9--24
Tytuł artykułu

Tworzenie i rozdysponowanie produkcji rolnej na tle związków z gospodarką narodową (sektorowa analiza porównawcza rolnictwa w Polsce i Niemczech)

Warianty tytułu
Agricultural Production and Distribution in Terms of Relations with the National Economy (Comparative Sectoral Analysis of the Agricultures in Poland and in Germany)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było przedstawienie zaopatrzenia materiałowego rolnictwa oraz tworzenia i rozdysponowania podaży produktów rolnictwa w Polsce i Niemczech. Rozwój gospodarczy doprowadził do wzrostu znaczenia w zaopatrzeniu materiałowym rolnictwa sektorów wytwarzających środki produkcji i usługi. Zmniejszyło się natomiast w tym zakresie znaczenie rolnictwa, które staje się głównie działem surowcowym. Świadczy o tym fakt, że podaż produktów rolnictwa przeznaczona jest głównie na zużycie pośrednie. Oprócz samozaopatrzenia, rolnictwo jest ważnym dostarczycielem surowców dla przemysłu spożywczego i innych gałęzi gospodarki narodowej. Pozostała, ale mniejsza część podaży, przeznaczona jest na popyt końcowy, który w większości stanowi spożycie w gospodarstwach domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to present the material procurement of the agricultural sector as well as the processes of creating and distributing of agricultural products' supply in Poland and in Germany. The economic development led to the growth of importance of the sectors providing means of production and rendering services to the agricultural sector in the material procurement of agriculture. As agriculture is becoming mainly a primary production sector, its significance in this scope has diminished. It is confirmed by the fact that the supply of agricultural products is intended mainly for indirect consumption. Apart from self-supply, agriculture is an important raw material supplier for the food industry and other branches of the country's economy. The remaining, smaller part of supply is intended for fulfilling a final demand especially including the consumption in households. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Cziomer E.: Stanowisko Niemiec wobec integracji Polski z Unią Europejską na tle współpracy polsko-niemieckiej w latach dziewięćdziesiątych [w:] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą (red. J. Holzer, J. Fiszer). ISP PAN, Warszawa 2001.
 • 2. Czyżewski A., Grzelak A.: The use of input-output to evaluate the agriculture situation in Poland after 1990. Management, vol. 11, No 2, 2007.
 • 3. Czyżewski A., Helak K.: Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 1991.
 • 4. Czyżewski A., Grzelak A.: Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Maszynopis, UE, Poznań 2009.
 • 5. Czyżewski A.: Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki. Wyd. IV. AE w Poznaniu, 2008.
 • 6. Czyżewski A.: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. AE w Poznaniu, 2001.
 • 7. Dane niepublikowane dotyczące produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych w 1995 roku. GUS, Warszawa.
 • 8. Davies J.H., Goldberg R.A.: A concept of agribusiness. Boston 1957. Tłumaczenie polskie: Koncepcja agrobiznesu. IER, Warszawa 1967.
 • 9. www.faostat.fao.org
 • 10. Grabowski S.: Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. SGH, Warszawa 1997.
 • 11. Leontief W.W.: Input-output analysis and its use in peace and war economics. American Economic Review, May 1949.
 • 12. Leontief W: Quantitative input and output relations in the economic system of the United States. The Review of Economics and Statistics, vol. XVIII, 1936.
 • 13. Manual of supply, use and input-output tables; methodologies and working papers, Eurostat, 2008.
 • 14. Mrówczynska-Kamińska A.: Przepływy materiałowe w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i w Niemczech w latach 1995-2004 [w:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty (red. M. Adamowicz). Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • 15. Poczta W, Mrówczynska-Kamińska A.: Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. AR w Poznaniu, 2004.
 • 16. Poczta W, Mrówczyńska A.: Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t. V, z. 4. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Koszalin 2003.
 • 17. Poczta W, Mrówczynska-Kamińska A.: Tworzenie i rozdysponowanie produkcji rolnej na tle związków z gospodarką narodową. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 90, z. 2. PAN Komitet Ekonomiki Rolnictwa. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2003.
 • 18. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). www.stat.gov.pl
 • 19. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług 1995 dla Polski. Dane niepublikowane GUS, Warszawa.
 • 20. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług 1995 i 2005 rok dla Niemiec. Dane niepublikowane.
 • 21. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2005 roku dla Polski. GUS, Warszawa 2009.
 • 22. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006. GUS, Warszawa 2006.
 • 23. Schiff M., Valdes A.: Agriculture and the macroeconomy. The World Bank, DP Dev. Res. Group trade and rural Dev. Depart, Policy Res. Work paper 1967. Washington D.C. 1998.
 • 24. Statistisches Jahrbuch 2007. Statistisches Bundesamt Deutschland 2007.
 • 25. Tomaszewicz Ł.: Metody analizy input-output. PWE, Warszawa 1994.
 • 26. Tomczak F.: Doświadczenia światowe rozwoju rolnictwa: Konkluzje dla Polski. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. l. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Zamość 2000.
 • 27. Woś A.: Elastyczność popytu na żywność [w:] Encyklopedia agrobiznesu (red. A. Woś). Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 • 28. Woś A., Zegar J.St.: Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania. Warszawa 1983.
 • 29. Woś A.: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa 1979.
 • 30. www.epp.eurostat.ec.europa.eu
 • 31. Zegar J. St: Agregat żywnościowy jako transformator zasileń. Wieś i Rolnictwo, nr l, 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164861431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.