PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 41--57
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Implementation and the Effects of the Programmes Supporting Investment in Farms Co-financed from the EU Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wybrane wnioski płynące z oceny wpływu inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w okresie 2004-2008 na rozwój gospodarstw rolnych. Analizę przeprowadzono w oparciu o badania ankietowe wykonane w województwie wielkopolskim na próbie 30 losowo dobranych gospodarstw korzystających w tym okresie ze wsparcia inwestycyjnego programów SPO "Rolnictwo...." oraz SAPARD. Dokonując podziału gospodarstw na cztery klasy, wg wartości nakładów inwestycyjnych w stosunku do wartości środków trwałych, przeprowadzono analizę w odniesieniu do głównych kierunków produkcji, zasobów ziemi, pracy, kapitału, wartości dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego i dochodowości czynników produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains the main conclusions resulting from the evaluation of the impact of the investments co-financed from the EU structural funds in 2004-2008 on the development of farms. The analysis was made on the basis of a random sample of 30 farms which were granted the aid for investments under the Sectoral Operational Programme "Agriculture..." and the SAPARD Programme. The farms were divided into four categories according to the value of investment outlays in relation to the value of fixed assets. The analysis was made in respect of the main production lines, the resources of land, labour, capital, the level of income derived from a family farm as well as the productivity of the factors of production. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Błąd M., Klepacka D.: Wdrażanie programu SAPARD w Polsce - wnioski z badań. Wieś i Rolnictwo, nr l (130), Warszawa 2006.
 • 2. Brzózka M.: Wizja polskiej wsi i rolnictwa [w:] Polska Wieś 2008. Raport o stanie wsi 2006. FDPA, Warszawa 2006.
 • 3. Gomez S., Paloma Y., Majeski W., Riggi M., Viaggi D.: The impact of the common agricultural policy on the investment behavior of Polish farm households. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2, Warszawa 2008.
 • 4. Kowalczyk S.: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, Warszawa 2007.
 • 5. Kowalski A.: Czynniki wpływające na kierunki rozwoju rolnictwa w zmieniającym się świecie. Pamiętnik Puławski, 2009.
 • 6. Mikołajczyk J.: Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych uczestniczących w Polskim FADN według wielkości ekonomicznej w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. l, Olsztyn 2009.
 • 7. Poczta W: Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji - lata 2004-2006) [w:] Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową. Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 90, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • 8. Sadowski A.: Aktywność wybranych gospodarstw rolnych z Wielkopolski w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, Warszawa 2008.
 • 9. Sadowski A., Poczta W.: Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Wyd. AR, Poznań 2007.
 • 10. Sarris A.H., Doucha T., Mathijs E.: Agricultural restructuring in central and eastern Europe: implications for competitiveness and rural development. Eur. Rev. Agric. Econ., nr 26, 1999.
 • 11. Stańko S.: Wpływ integracji z UE na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie, obrocie i przetwórstwie rolno-spożywczym [w:] Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową. Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 90. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • 12. Stańko S.: Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 2, Warszawa 2008.
 • 13. Wigier M.: Programy unijne wspierają inwestycje [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE - 5 lat programu badawczego. Nowe Życie Gospodarcze, nr 23-24, wydanie specjalne, Warszawa, grudzień 2009 r.
 • 14. Woś A.: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2004.
 • 15. Ziętara W: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 94, z. 2, Warszawa 2008.
 • 16. Ziółkowska J.: Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych w agrobiznesie. Studia i Monografie, nr 136. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164875820

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.