PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3/1 | 281--290
Tytuł artykułu

Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach dekoniunktury gospodarczej

Warianty tytułu
The Importance of Innovation in Terms of Economic Downturn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach konkurencyjnej gospodarki wymaga od nich stałego i dynamicznego rozwoju. Realizacja tego celu, zwłaszcza w okresie nasilających się trudności wywołanych globalnym kryzysem finansowym, nie jest łatwa. Szczególnego znaczenia w takich warunkach nabiera innowacyjność. Zwiększa bowiem szanse przedsiębiorstw na przetrwanie i jednocześnie stwarza okazje do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The existence of enterprises in a competitive economy requires constant and dynamic their development. In order to achieve this, especially during the increasing problems caused by the global financial crisis, it is not easy. Particular importance in such conditions has innovation. This increases the chances for the survival of enterprises and at the same time provides an opportunity to strengthen the competitive position. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
281--290
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, (2006), MNiSW, Warszawa
 • Bartkowiak R. (1998), Wzrost gospodarczy, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 29.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Bogdanienko J. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, TNOiK, Toruń.
 • Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, (2009), Raport KPMG.
 • Drucker P.F. (2004), Dyscyplina w podejściu do innowacji, "Harvard Business Review Polska" nr 1.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, (2006), GUS, Warszawa.
 • European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis Innovation Performance, PRO INNO Europe Paper No 10, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Europejski plan naprawy gospodarczej. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, KOM (2008) 800 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 • Grzybowska B., Juchniewicz M. (2005), Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4 (663).
 • Grzybowska B., Strychalska-Rudzewicz A. (2005), Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej, w: TRANS'05. Wspólna Europa - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Brdulak H., Gołębiowski T. (red.) SGH, Warszawa.
 • Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M., Świadek A., Wiśniewska J. (2002), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.
 • Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu. Badanie "Monitoring kondycji sektora dużych przedsiębiorstw 2009, www.deloitte.com (16.06.2009).
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Kundera E. (red.) (2004), Słownik historii myśli ekonomicznej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nauka i technika w 2005 r. (2006 r., 2007 r.), Informacje i opracowania statystyczne, (2006, 2007, 2009), GUS, Warszawa.
 • Nowak-Far A. (2000), Globalna konkurencja, PWN, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E. (2004), Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce? w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Okoń-Horodyńska E. (red.), PTE, Warszawa.
 • Poznańska K. (2004), Innowacje czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw, w: Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Skrzypek E. (red.), UMCS, Lublin.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, (2008), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, WN PWN, Warszawa.
 • Science and Technology Policy Council Outlined Education, Science, Technology and Innovation Policies for the Near Future, www. vnk.fi (20.06.2009).
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2008), Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008, Warszawa.
 • Stawasz E., Głodek P., Stos D., Wojtas J. (2003), Potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, Łódź, www.rislodzkie.lodz.pl (20.06.2009).
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, (2009), MRR, Warszawa.
 • Weresa M.A. (2003), Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki; pozycja w świecie i regionie, w: Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Brdulak II., Gołębiowski T. (red.), Difin, Warszawa.
 • Wojnicka E. (2004), System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
 • Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy (2005), Polskie Wydawnictwo Profesjonalne Sp. z o.o., Oficyna Ekonomiczna, Kraków (publikacja wydana w porozumieniu z OECD, Paryż).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164881882

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.