PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 22 | nr 80 | 161--179
Tytuł artykułu

Symulacja we wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy wyjaśniono przyczyny wieloznaczności pojęcia uczenie się organizacyjne i pokazano jak różni się jego znaczenie w zależności od przyjętej perspektywy i rozpatrywanego poziomu uczenia się. Wskazano na znaczenie metod symulacyjnych we wspomaganiu uczenia się organizacji i w orga­nizacji, a także w próbach badania zjawiska uczenia się organizacyjnego oraz czynników nań wpły­wających.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
Bibliografia
 • Andrews, D.H., Bell, H.H, Shearer, R.N. 2005. The learning organization and organizational simula­tion; [w:] W.B. Rouse i K.R. Boff (red.) Organizational Simulation. John Wiley & Sons, Hoboken; ss. 55-78.
 • Appelbaum, S.H., Goransson, L. 1997. Transformational and adaptive learning within the Learning Organization: A framework for research and application; [w:] The Learning Organization 4(3); ss. 115-28.
 • Argyris, C. 1977. Double Loop Learning in Organizations; [w:] Harvard Business Review; ss. 115-125.
 • Argyris, C., Schön, DA. 1974. Theory in Practice. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Argyris, C., Schön, D.A. 1978. Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley, Reading.
 • Argyris, C., Schön, D.A. 1996. Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. Addison-Wesley, Reading.
 • Arthur, J.B., Aiman-Smith, L. 2001. Gainsharing and organizational learning; An analysis of employee suggestions over time; [w:] Academy of Management Journal 44; ss. 737-754.
 • Balcerak, A., Pełech, A. 2003. Gry kierownicze lat trzydziestych XX wieku; [w:] Symulacja Systemów Gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław; ss. 45-56.
 • Bapuji, H., Crossan, M. 2004. From questions to answers: Reviewing organizational learning research; [w:] Management Learning 35(4); ss. 397-417.
 • Barreteau, O. 2003. The joint use of role-playing games and models regarding negotiation processes: characterization of associations; [w:] Journal of Artificial Societies and Social Simulation 6/2; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/6/2/3.html.
 • Beaubien, J.M., Baker, D.P. 2004. The use of simulation for training teamwork skills in health care: how low can you go?; [w:] Quality and Safety in Health Care 13; ss. 51 -56.
 • Bennet, A., Bennet, D. 2004. The partnership between Organizational Learning and Knowledge Man­agement; [w:] C.W. Holsapple (red.) Handbook on Knowledge Management 1. Knowledge Matters. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York; ss. 439-455.
 • Bolman, L. 1976. Organizational learning; [w:] C. Argyris Increasing leadership effectiveness, rozdział 12. Wiley, New York.
 • Boone, C., van Olffen, W., van Witteloostuijn, A. 2003. Team composition, leadership and infor­mation-processing behavior. A simulation game study of the locus-of-control personality trait. Re­search Memoranda 035, Maastricht Research School of Economics of Technology and Organization. METEOR, Maastricht.
 • Brown, R.B. 2000. Contemplating the emotional component of learning; [w:] Management Learning 31(3); ss. 275-93.
 • Burton, R.M. 2001. Afterword; [w:] A. Lomi, E.R. Larsen (red.) Dynamic of Organizations. Computa­tional Modeling and Organization Theories. AAAI Press/The MIT Press; Menlo Park- Cambridge-London; ss. 139-444.
 • Cangelosi, V.E., Dill, W.R. 1965. Organizational Learning: Observations toward a theory; [w:] Administrative Science Quarterly 10(2); ss. 175-203.
 • Carley, K., Hill, V. 2001. Structural change and learning; [w:] A. Lomi, E.R. Larsen (red.) Dynamic of Organizations. Computational Modeling and Organization Theories. AAAI Press/The MIT Press; Menlo Park - Cambridge - London; ss. 63-92.
 • Checkland, P.; Scholes, J. 1990. Soft Systems Methodology in Action. John Wiley & Sons.
 • Cook, S.D.N., Yanow, D. 1995. Culture and Organizational Learning; [w:] M.D. Cohen, L. Sproull (red.) Organizational Learning. Sage, Newbury Park; ss. 430-459.
 • Cope, J. 2003. Entrepreneurial Learning and Critical Reflection. Discontinuous Events as Triggers for ‘Higher-level’ Learning; [w:] Management Learning 34(4); ss. 429-450.
 • Crossan, M.M., Berdrow, I. 2003. Organizational learning and strategic renewal; [w:] Strategic Management Journal 24; ss. 1087-1105.
 • Cyert, R., March, J. 1963. A Behavioral Theory of the Firm. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Davidsson, P. 2002. Agent Based Social Simulation: A Computer Science View; [w:] Journal of Artifi­cial Societies and Social Simulation 5/1 <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/5/l/7.html>.
 • Deguchi, H., Tanuma, H., Shimizu, T. 2004. SOARS: Spot Oriented Agent Role Simulator - Design and Agent Based Dynamical System; [w:] Proceedings of the Third International Workshop on Agent-based Approaches in Economic and Social Complex Systems (AESCS’04) ss.49-56.
 • Dentico, J.P. 1999. Games leaders play: Using process simulations to develop collaborative leadership practices for a knowledge-based society; [w:] Career Development International 4/3; ss. 175-182.
 • Dickinson, J. R., Gentry, J.W., Burns, A.C., Wolfe, J. 2005. An inventory of basic research using business simulation games; [w:] International Simulation and Gaming Association, 2005 Confer­ence; www.isaga05.gatech.edu/pap/p006 (23.09.2005).
 • Easterby-Smith, M. 1997. Disciplines of Organizational Learning: Contributions and Critiques; [w:] Human Relations 50(9); ss. 1085-113.
 • Elkjaer, B. 2003. Social learning theory: Learning as participation in social processes; [w:] M. Easterby-Smith, M.A. Lyles (red.) Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Manage­ment. Blackwell, Malden; ss. 38-53.
 • Elkjaer, B. 2004. Organizational learning. The ‘third way’; [w:] Management Learning 35(4), ss. 419-434.
 • Etienne, M. 2003. SYLVOPAST a multiple target role-playing game to assess negotiation processes in sylvopastoral management planning; [w:] Journal of Artificial Societies and Social Simulation 6/2; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/6/2/5.html.
 • Fiol, C.M., Lyles, M.A. 1985. Organizational Learning; [w:] Academy of Management Review 10(4); ss. 803-13.
 • Foong, A.H.W., Yap, C.M., Chai, K.H. 2004. Motivationalizung organizational learning; [w:] Interna­tional Engineering Management Conference 2004; ss. 495-499.
 • Forrester, J.W. 1961. Industrial Dynamics. MIT Press, Cambridge.
 • Gibson, C.B., Randel, A. E., Earley, P.C. 2000. understanding group efficacy. An empirical test of multiple assessment methods; [w:] Group & Organization Management 25/1; ss. 67-97.
 • Goodman, M. 2002. Zastosowanie mikroświatów w celu zachęcania do dociekań; [w:] P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka.. Oficyna Ekonomiczna, Kraków; ss. 618-619.
 • Graham, A.K., Morecroft, J.D.W., Senge, P.M., Sterman, J.D. 2000. Model-supported case studies for management education; [w:] J.D.W. Morecroft i J.D. Sterman (red.) Modeling for Learning Or­ganizations. Productivity Press, Portland; ss. 219-241.
 • Haley, U.C.V., Stumpf, S.A. 1989. Cognitive trails in strategic decision-making: Linking theories of personalities and cognitions; [w:] Journal of Management Studies 26/5; ss. 477-496.
 • Huber, G.P. 1991. Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures; [w:] Organization Science 2(1); ss. 88-115.
 • Jacobs, C., Coghlan, D. 2005. Sound from silence: On listening in organizational learning; [w:] Human Relations 58(1); ss. 115-138.
 • Kim, D.H. 1993. The Link between Individual and Organizational Learning; [w:] Sloan Management Review (Fall); ss. 37-50.
 • Kim, D.H. 2002. Gdy organizacja opracowuje teorię siebie samej; [w:] P.M. Senge, A. Kleiner, C. Ro­berts, R.B. Ross, B.J. Smith Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków; ss. 615-617.
 • Klabbers, J.H.G. 2003. Gaming and simulation: Principles of a science of design; [w:] Simulation and Gaming 34(4); ss. 569-591.
 • Kofoed, L.B., Rosenoern, T. 2005. Gaming and learning; [w:] International Simulation and Gaming Association, 2005 Conference; www.isaga05.gatech.edu/pap/p015 (23.09.2005).
 • Kolb, D. 1984. Experimental learning: Experiential as the source of learning and development. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Kotarba, M., Kotarba, W. 2003. Ogólny model zarządzania wiedzą; [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław; ss. 93-103.
 • Kreutzer, W.B. 2002. Wskazówki dla nabywcy standardowego komputerowego mikroświata; [w:] P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Ofi­cyna Ekonomiczna, Kraków; ss. 620-626.
 • Lane, D.C. 1999. Social theory and system dynamics practice; [w:] European Journal of Operational Research 113, ss. 501-527.
 • Lant, T.K., Hewlin, P.F. 2002. Information cues and decision making. The effects of learning, momen­tum, and social comparison in competing teams; [w:] Group & Organization Management 27/3; ss. 374-407.
 • Loch, C.H., Huberman, B.A., Ülkü, S. 2001. Multi-dimensional status competition and group perform­ance; [w:] A. Lomi, E.R. Larsen (red.) Dynamic of Organizations. Computational Modeling and Or­ganization Theories. AAAI Press/The MIT Press; Menlo Park - Cambridge - London; ss. 119-140.
 • LomI, A., Larsen, E.R., Ginsberg, A. 1997. Adaptive learning in organizations: A System Dynamics-based exploration; [w:] Journal of Management 23/4; ss. 561-582.
 • March, J.G. 2001. Foreword; [w:] A. Lomi, E.R. Larsen (red.) Dynamic of Organizations. Computa­tional Modeling and Organization Theories. AAAI Press/The MIT Press; Menlo Park - Cambridge -London; ss. ix-xvii.
 • March, J., Simon, H. A. 1958. Organizations. Wiley, New York.
 • Marsick, V.J., Watkins, K. E. 1990. Informal and Incidental Learning in the Workplace. Routledge, London.
 • McElroy, M.W. 2002. The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable Inno­vation. Butterworth-Heinemann.
 • Meadows, D.L. 1989. Gaming to implement System Dynamics models; [w:] P.M. Milling, E.O.K. Zahn (red.) Computer-Based Management of Complex Systems. Springer-Verlag, New York; ss. 634—640.
 • Metera, A., Pańków, J., Wach, T. 1983. Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyjnych gier kierowniczych. Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr, Warszawa.
 • Mezirow, J. 1991. Transformative Dimensions of Adult Learning. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Miller, J. 2001. Evolving information processing organizations; [w:] A. Lomi, E.R. Larsen (red.) Dy­namic of Organizations. Computational Modeling and Organization Theories. AAAI Press/The MIT Press; Menlo Park - Cambridge - London; ss. 307-327.
 • Miner, A.S., Mezias, S.J. 1996. Ugly ducklings no more: Pasts and futures of organizational learning research; [w:] Organization Science 7; ss. 88-100.
 • Mullen, T.P., Stumpf, S.A. 1987. The effect of management styles on strategic planning; [w:] Journal of Business Strategy 7/3; ss. 60-75.
 • Nevis, E. C., DiBella, A. J., Could, J. M. Understanding organizations as learning systems; [w:] Sloan Management Review. 36/2.
 • Parrington, D., Harris, H. 1999. Team role balance and team performance: An empirical study; [w:] Journal of Management Development 18/8; ss. 694-705.
 • Piispanen, E., RuohomÄki, V., Pankakoski, M., Teikari, V. 1996.The WORK FLOW GAME A new method for developing office work; [w:] D. Saunders, F. Percival, M.Vartiainen (red.) The simulation and gaming yearbook. Games and simulations to enhance quality learning. Kogan Page, London; ss. 85-95.
 • Romme, G., Dillen, R. 1997. Mapping the landscape of organizational learning; [w:] European Man­agement Journal 15/1; ss. 66-78.
 • Ross, R. 2002. Drabina wnioskowania; [w:] P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków; ss. 289-294.
 • Ross, R., Kleiner, A. 2002. Lewa kolumna; [w:] P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków; ss. 294-298.
 • Rowley, J. 2001. Knowledge management in pursuit of learning: the learning with Knowledge Cycle; [w:] Journal of Information Science 27/4; ss. 227-237.
 • Ruohomäki, V. 2003. Simulation gaming for organizational development; [w:] Simulation & Gaming 34/4; ss. 531-549.
 • Russell, S., Norvig, P. 1995. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice-Hall.
 • Ryan, T. 2000. The role of simulation gaming in policy-making; [w:] Systems Research and Behavioral Science 17; ss. 359-364.
 • Senge, P. 1998. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Senge, P.M. 2002. Mikroświaty i laboratoria uczenia się; [w:] P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków; ss. 612-614.
 • Senge, P.M., Sterman, J.D. 2000. System thinking and organizational learning: Acting locally and thinking globally in the organization of the future; [w:] J.D.W. Morecroft i J.D. Sterman (red.) Mod­eling for Learning Organizations. Productivity Press, Portland; ss. 195-216.
 • Shaw, A.P., Pritchett, A. 2005. Agent-based modeling and simulation of socio-technical systems; [w:] W.B. Rouse i K.R. Boff (red.) Organizational Simulation. John Wiley & Sons, Hoboken; ss. 323-358.
 • da Silva, L.P. 2005. A Formal Model for the Fifth Discipline; [w:] Journal of Artificial Societies and Social Simulation 8/3 <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/8/3/6.html>.
 • Simon, F., Zeniuk, N., Petrucci, J., Haas, R. 2002. Stworzyć laboratorium uczenia się - i rzeczywiście je uruchomić; [w:] P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith Piąta dyscyplina. Ma­teriały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków; ss. 640-647.
 • Smeds, R. 1997. Organizational learning and innovation through tailored simulation games: Two process re-engineering case studies; [w:] Knowledge and Process Management 4/1; ss. 22-33.
 • Smeds, R., Haho, P., Alvesalo, J. 2003. Bottom- up or top-down? Evolutionary change management in NPD processes; [w:] International Journal Technology Management 26/8; ss. 887-902.
 • Sterman, J.D. 1989. Modelling managerial behavior: Misperception of feedback in dynamic decision making; [w:] Management Science 3; ss. 321-339.
 • sterman, J.D. 2000. Business Dynamics. System Thinking and Modeling for Complex World. Irwin McGraw-Hill.
 • Swan, J. 2004. Knowledge Management in Action? [w:] C.W. Holsapple (red.) Handbook on Knowledge Management 1. Knowledge Matters. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York; ss. 271-296.
 • Visser, M. 2003. Gregory Bateson on deutero-learning and double bind: A brief conceptual history; [w:] Journal of History of the Behavioral Sciences 39(3); ss. 269-278.
 • Visser, M. 2004. Deutero-Learning in Organizations: A Review and a Reformulation. Raport nr RRM- 2004-07-MGT. Nijmegen School of Management, University of Nijmegen.
 • Weick, K.E., 1991.The nontraditional quality of organisational learning; [w:] Organization Science 2; ss. 116-123.
 • Weick, K.E., Westley, F. 1996. Organisational learning: Affirming an oxymoron; [w:] S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord (red.) Handbook of organisation studies. Sage, London; ss. 440-458.
 • Wooldridge, M. 1999. Intelligent Agents; [w:] G. Weiss (red.) Multiagent Systems. The MIT Press; ss. 3-51.
 • Wooldridge, M., Jennings, N.R. 1995. Intelligent Agents: Theory and Practice; [w:] Knowledge Engineering Review 10(2) <http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/ker95.ps.gz>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164907264

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.