PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 14 | 154--171
Tytuł artykułu

Współczesne problemy dostosowań instytucjonalnych w skali globalnej, krajowej i regionalnej

Warianty tytułu
Contemporary Problems of Institutional Adjustments in the Global, Domestic and Local Scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje społeczne stanowią podstawowe elementy organizacji życia społecznego zapewniające porządek społeczny, ustalające wzory zachowań sprzyjające rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych. W artykule zaprezentowano przegląd rozumienia pojęcia instytucji na gruncie socjologii oraz procesy instytucjonalizacji dokonujące się w globalizującym się i transformującym społeczeństwie. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnych dostosowań instytucjonalnych w wymiarze przestrzennym w skali globalnej, krajowej i lokalnej. W skali globalnej zwrócono uwagę na relacje instytucji demokratycznych w sferze polityki i instytucji rynkowych w sferze gospodarczej. W skali krajowej przedstawiono wpływ transformacji systemowej na zmianę funkcjonowania wybranych instytucji społecznych. W społecznościach lokalnych podjęto problem rozrywania związku przestrzeni społecznej z lokalizacją instytucji społecznych ze względu na otwartość środowisk lokalnych oraz przedstawiono ocenę instytucjonalizacji w sferze rolnictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Social institutions constitute the fundamental elements of organizing social life, assuring social order, establishing the patterns of behaviour fostering solving existential problems. The article presents an overview of understanding a notion of institution on the ground of sociology and the institutionalization processes taking place in the society undergoing globalization and transformation. The article aims at presenting the spatial dimension of the contemporary institutional adjustments in the global, domestic and local scale. In the global scale attention was paid to the relations of the democratic institutions in the sphere of politics and the market institutions in the sphere of economy. In the domestic scale what was presented was the influence of the system transformation on the change of functioning of some selected social institutions. In the local societies what was undertaken was the problem of breaking up the relation of the social space with the localization of social institutions due to the openness of the local communities, and another presented thing was the assessment of the institutionalization in the sphere of agriculture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
154--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamski W.T., Jasiewicz К., Kolarska-Bobińska L., Rychard A., Wnuk-Lipiński E., 1991, Założenia koncepcyjne [w:] W.T. Adamski, J. Białecki, K. Jasiewicz, A. Rychard, E. Wnuk-Lipiński, Polacy '90. Konflikt i zmiana. Raport z badań empirycznych, IFiS PAN, Warszawa.
 • Attali J., 2004, Świat, który nadchodzi. Zwycięstwo rynku jako kres demokracji, "Europa - tygodnik idei", nr 34.
 • Bukraba-Rylska I., 2008, Kapitał społeczny i kulturowy polskiej wsi [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Chodubski A., 2006, Instytucjonalizacja jako proces historyczny i kulturowy [w:] Idee-instytucje - demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, red. L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, 2001, red. M.S. Szczepański, P. Rojek, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, Tychy.
 • Czekaj M., 2008, Gospodarstwa prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jako sposób aktywizacji społeczności wiejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego) [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Duczkowska-Małysz K., 2008, Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań) [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziski, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Giddens A., 2005, Czym się zajmują socjologowie? [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Giddens A., 2006, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., 2000, Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A., 2007, Rodzina i system społeczny [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Gorlach K., 2008, Dyskusja panelowa. Czy polska wieś rozwija się w sposób zrównoważony? [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Gorlach K., 2001, Świat na progu domu. Rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Gumuła W., 2008, Teoria osobliwości społecznych. Zaskakująca transformacja w Polsce, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Idee - instytucje - demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, 2006, red. L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kochanowicz J., 2007, Trendy cywilizacyjne [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Krasnogdębski Z., 2002, Weber Max [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2002, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo US, Katowice.
 • Marody M., 1991, System realnego socjalizmu w jednostkach [w:] Co nam zostało z tych lat? Społeczeństwo polskie w progu zmiany systemowej, red. M. Marody, ANEKS, Londyn.
 • Marody M., 2007, Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Mikiewicz P., Szafraniec K., 2008, Kapitał społeczny wsi wobec wyzwań europejskich i globalnych (o " dobrym" i "złym" kapitale społecznym) [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Morawski W., 2007, Globalność i globalizacja [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Morawski W., 2008, Wyzwania i problemy globalizacji [w:] Ku przyszłości, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Morawski W., 2000, Zmiana instytucjonalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Olechnicki K., Załęcki P., 1998, Słownik socjologiczny, Graffiti, Toruń.
 • Partycki S., 2003, Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Perepeczko В., Majewski E., 2004, Poglądy na rolnictwo w świetle zagregowanych wskaźników [w:] Polska wieś w społecznej świadomości. Wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie, red. I. Bukraba-Rylska, IRWIR PAN, Warszawa.
 • Reykowski J., 1984, Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce, KiW, Warszawa.
 • Rychard A., 2000, Przestrzeń instytucjonalna [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Skąpska G., Ziółkowski M., 1998, Instytucja społeczna [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Staniszkis J., 2008, Ja. Próba rekonstrukcji, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Staniszkis J., w rozmowie A. Zybały, 2005, Szanse Polski. Nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie, Wydawnictwo Rectus, Warszawa.
 • Staniszkis J., 2003, Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Szacki J., 2006, Historia myśli socjologicznej, Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szacki J., 2002, Spencer Herbert [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Szczepański J., 1972, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Śpiewak R., 2007, Dokąd zmierza polska wieś - wiejscy liderzy o zmianach na wsi [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, red. M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Turner J.H., 1998, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Wilkin J., 2007, Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Zacher L.W., 2006, Gry o przyszłe w światy, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 • Zacher L.W., 2007, Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy. Interdyscyplinarne wykłady wpływ techniki i globalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164916395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.