PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 14 | 390--403
Tytuł artykułu

Uelastycznienie pracy jako rozwiązanie instytucjonalne w uwarunkowaniach gospodarki usługowej

Autorzy
Warianty tytułu
Job Flexibility as an Institutional Solution in Conditions of Service Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dyskusji poddano rezultaty społeczno-ekonomiczne wykorzystania instytucjonalnych rozwiązań w postaci uelastyczniania pracy. Podkreślono, że są to rozwiązania adekwatne do uwarunkowań gospodarki usługowej, sprzyjające tworzeniu miejsc pracy, dostosowaniem strukturalnym i poprawie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, jak i wydajności makroekonomicznej, a także włączeniu w rynek pracy grup społecznych o najsłabszej pozycji. Z drugiej strony zwrócono uwagę na zagrożenia w postaci zmniejszenia bezpieczeństwa socjalnego pracujących, tworzenie się nowych linii podziałów społecznych w układzie tzw. core workers i pracowników czasowych oraz zmniejszonej akumulacji kapitału ludzkiego na poziomie przedsiębiorstw. Rozwiązania elastyczne muszą więc znaleźć wsparcie w nowych działaniach z zakresu koncepcji flexicurity, rozwoju edukacji ustawicznej i trzeciego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there were discussed some socio-economic results of using institutional solutions in the form of job flexibility. There was stressed the fact that the solutions are adequate to conditions of service economy, favor creation of workplaces, structural adjustments and enhance economic condition of enterprises as well as macroeconomic efficiency, and also inclusion into labour market social groups with the weakest position. On the other hand, there were also pointed out some threats such as lower social security of employees, creation of new divisions between so called core workers and terminal employees and decreasing accumulation of human capital on the enterprise level. Therefore, flexible solutions should be supported by new actions taken within the concept of flexicurity, development of lifelong learning and the third sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
390--403
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bednarek M., 2004, Czas ucywilizować samozatrudnienie, "Rzeczpospolita" nr 152 (6835), 1 lipiec.
 • Bocian A.F., 2003, Proces globalizacji a możliwości wzrostu zatrudnienia w gospodarce polskiej [w:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 • Bossak J.W., 2008, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J., 2006, Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Czyżewski A., 2003, Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzenie nowych miejsc pracy [w:] Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy?, red. A. Noga, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Danecka M., 2005, Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Dzierzgowski J., 2006, Globalizacja i praca - przegląd dyskusji, "Polityka Społeczna" nr3, marzec.
 • Frieske K.W., Poławski P., 1999, Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, "Śląsk", Katowice.
 • Fuchs V.R., 1968, The Service Economy, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Gawrońska-Nowak B., Skorupińska K., 2006, Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich, "Gospodarka Narodowa" nr 3, s. 23-40.
 • Glikman P., Kabaj M., Muszkiet T., 1997, Ciągłość i transformacja gospodarki. Zasoby kapitału, pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2000-2010, Wydawnictwo Key Text, Warszawa - M. Kabaj, cz. 2, Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie. Elementy prozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego.
 • Kabaj M., 2005, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kabaj M., 2000, Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Raport IPiSS, Zeszyt nr 19, Warszawa.
 • Kaźmierczyk J., 2007, Demograficzne aspekty podażowej strony rynku pracy w Polsce w latach 1990-2004 [w:] Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P., 2005, Bliżej junk job niż working poor. Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce, "Polityka Społeczna" nr 10.
 • Kozek W., 1994, Praca w Polsce. Między etosem a anomią [w:] W biegu czy w zawieszeniu? Ludzie i instytucje w procesie zmian, red. K. W. Frieske, W. Morawski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Księżyk M., 2005, Ograniczanie bezrobocia w strukturze celów społeczno--gospodarczych Polski [w:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin.
 • Kubiczek A., 2005, Ekonomiczne i społeczne aspekty zmian na rynku pracy w dobie globalizacji [w:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin.
 • Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., 2004, Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista" nr l.
 • Lissowska M., 2008, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mączka L., 2003, Gospodarka globalna u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mączyńska E., 2004, Deficyt pracy w cywilizacji wiedzy i niepewności [w:] Tworzenie nowych miejsc pracy, Raport nr 47, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Nicholas R., 2001, Przekształcenia w sektorze usług w Polsce w perspektywie europejskiej [w:] Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, red. K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe Nr 9, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nowacki T.W., 2005, O reinterpretację układu kwalifikacji [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Puzio-Waclawik B., 2006, Uelastycznianie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej [w:] Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Rogoziński K., 2000, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Róg J., 2003, Praca a wzrost gospodarczy [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki, red. M.G. Woźniak, Zeszyt Nr l, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów.
 • Sobczyk G., 1991, Strategie rozwoju usług w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Monografie i Syntezy nr 67, Warszawa.
 • Sordyl M., 2008, Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego [w:] Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wojtyna A., 2008, Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym [w:] Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164923075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.