PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 14 | 474--486
Tytuł artykułu

Społeczne bariery rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższej

Warianty tytułu
Social Barriers of Developing Academic Teachers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na determinanty hamujące rozwój polskich pracowników naukowych. Autorki uznają, że rodzime uczelnie wyższe nie stwarzają pracownikom nauki (szczególnie niesamodzielnym) warunków do rozwoju, a podstawowymi barierami rozwoju są istniejące nierówności. W opracowaniu skoncentrowano się na trzech przyczynach nierówności (stopniu naukowym, przynależności do grupy interesu i płci) oraz ich uwarunkowaniach o charakterze społecznym, politycznym i ekonomicznym. Podstawą prowadzonej analizy są obserwacje z życia akademickiego autorek, relacje innych pracowników polskich uczelni wyższych oraz studia literaturowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the determinants that stop development of Polish academic teachers. The authors recognize that Polish high schools do not provide conditions to develop their teachers (especially the young ones) and the main barrier of developing them is social inequality. The article concentrates on three reasons of inequality (an academic degree, a membership of interest group and a sex) and their social, political and economic considerations. The analysis is based on the results of academic life observations, interviewing other Polish scientists and literature studies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
474--486
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Cichoń S., 2005, Nowa reforma edukacji - lepsza jakość kształcenia [w:] Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Andrzejak, L. Kacprzyk, K. Pająk, Fundacja Edukacja XXI wieku, Poznań-Warszawa.
 • Frankel L.P., 2005, Grzeczne dziewczynki nie awansują. 101 błędów popełnianych przez kobiety, które nieświadomie niszczą własna karierę, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Gabryjelak E., 2007, Sytuacja kobiet w nauce w Polsce - wyzwania okresu transformacji systemowej lat 90. Nowe nadzieje i szanse rozwoju kariery wynikające ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej [w:] Idealistki, siłaczki, reformatorki. Kobiety w nauce polskiej, red. E.H. Oleksy, Uniwersytet Łódzki. Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Łódź.
 • Hofstede G. 2000 "Kultury i organizacje", PWE, Warszawa.
 • Jastrzębski J., 2006, Etyka i kodeksy uczonych [w:] Problemy edukacji w szkole wyższej, red. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.
 • Rykiel Z., 2006, Układ antyrozwojowy, "Forum Akademickie", nr 1.
 • Sęk H., 2000, Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli akademickich: uwarunkowania - przejawy - konsekwencje [w:] Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 • Striker M., Wojtaszczyk K., 2008, E-learning w uczelni wyższej. Przesłanki i bariery stosowania [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Wojtaszczyk K, 2008, Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, "e-mentor", nr 3 (25).


 • NETOGRAFIA
  Europejska Karta Naukowca, http://www.nfa.pl/articles.php?topic=32 (stan na dzień 17.06.2008).
 • Grabowska J., 2008, Debata: Kariery kobiet w nauce, "Gazeta.pl", http://miasta.gazeta.pl/lodz/2029020,35136,5344057.html?sms_code= (stan na dzień 24.06.2008).
 • Hołdys A., 2008, PAN nie dla pań, "Polityka.pl", www.polityka.pl (stan na dzień 13.05.2008).
 • http://www.nfa.pl/articles.php?topic=32 (stan na dzień 25.06.2008).
 • Kaflarska L., Sytuacja kobiety na polskim rynku pracy, http://rynekpracy.pl/artykuł.php/typ.l/kategoria_glowna.322/wpis.63 (stan na dzień 20.01.2009)
 • Khmara, O kłopotach w awansowaniu młodych naukowców - autorskie podsumowanie dyskusji, http://www.nfa.pl/articles.php?topic=32 (stan na dzień 15.06.2008).
 • Kobiety w nauce, http://pl.wikipedia.org/wiki/kobiety_w_nauce (stan na dzień 20.06.2008).
 • Nauczyciel akademicki, www.wbc.poznan.pl (stan na dzień 24.06.2007).
 • Poros J., 2008, Czy w nauce polskiej powinno być więcej kobiet?, http://www.sprawy-nauki.waw.pl/?section=article&art_id=646 (stan na dzień 15.06.2008).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 w sprawie kobiet i nauki, www.europarl.europa.eu (stan na dzień 01.07.2008).
 • Smoluchowski M, O kobietach w naukach ścisłych, http://www.zwoje-scrolls.com /zwoje35/text20p.htm (stan na dzień 02.06.2008).
 • Śnieżyński M., 2000, O autorytecie nauczyciela akademickiego, "Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie", nr 3, wersja on-line, www.wsp.krakow.pl (stan na dzień 19.02.2008).
 • Teoria ugruntowana, http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_ugruntowana (stan na dzień 23.03.2008).
 • Wielka Karta Uniwersytetów, http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/statut/katra/, (stan nadzień 17.06.2008).
 • Zmarnowane talenty: sytuacja kobiet w nauce w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, European Commission. Community Research, Bruksela, 30 stycznia 2004, http://ec.europa.eu/research/press/2004/pdf/pr3001_pl.pdf (stan na dzień 28.06.2008).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164959194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.