PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. nr 14 | 440--450
Tytuł artykułu

Wybrane sposoby wyrównywania szans edukacyjnych

Warianty tytułu
The Selected Methods of Equalization of Educational Chances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyrównywanie szans edukacyjnych jest ważnym problemem społecznym. Istota tego problemu opiera się na nauczaniu zróżnicowanym i pełnej indywidualizacji treści kształcenia. Treści kształcenia powinny uwzględniać tempo pracy ucznia i jego styl uczenia się. Autor artykułu zwraca uwagę czytelnika na pierwszy okres edukacji dziecka. Jest to edukacja przedszkolna. Wyrównywanie szans dostępu dziecka do edukacji od przedszkola może zapobiec dalszym negatywnym skutkom. Tym skutkiem może być pogłębianie nierówności społecznych. Sposobami wyrównywania szans edukacyjnych już od przedszkola są: ogniska przedszkolne i klasy przedszkolne. Ważne jest także ustawodawstwo międzynarodowe i polskie. Ma ono wspomagać funkcjonowanie różnych form wyrównywania szans edukacyjnych. Autor odwołuje się do doświadczeń przedwojennych H. Radlińskiej, która zmierzała do udzielania dzieciom konkretnej pomocy. W zakończeniu artykułu autor ukazuje warunki wyrównywania szans edukacyjnych. Jednym z kluczowych warunków jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The equalization of educational chances is an important social problem. The nature of this problem is based on a diversified teaching and the full individualization of a content education. The content of education should take into consideration the rate of pupil's work and his style of the learning. The author of this article is calling the readers attention to the first period of education. It is a pre-school education. The equalization of the access to education from the nursery school can prevent more distant negative effects. Deepening social inequalities can be this effect. The methods of educational equalization from the nursery school are pre-school centers and pre-school classes. An international and Polish legislation is important, too. It aids in functioning of different forms of equalization of educational chances. The author is appealing to pre-war Radlińska's experiments. H. Radlińska aimed at giving the children concrete help. Her investigations confirmed this. In the end of this article the author is portraying the conditions of equalization educational chances. One of crucial conditions is an improving attraction and qualities of the educational offer of the educational system's institutions. The educational system's institutions are carrying into effect educating in school forms oriented on development of crucial competence and improving the ability of pupils for the future employment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
440--450
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Budajczak M., 2006, Uwarunkowania prawne edukacji elementarnej, Małe dziecko w Polsce - raport o sytuacji elementarnej, www.dladzieci.org.pl z dnia 21.10.2006, (stan na dzień 08.10.2008).
 • Brańska E., 1993, Przedszkole edukacyjne w gminie Stoszowice, "Wychowanie w Przedszkolu", nr 4.
 • Brańska E., 2006, Start edukacyjny - szansą na dobrą jakość życia, "Wychowanie w Przedszkolu", nr 5.
 • Edukacja sześciolatków, 2008, www.scholaris.edu.pl, (stan na dzień 4.03.2008).
 • Famuła A., 2001, Szansę edukacyjne dzieci wiejskich, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 8.
 • Kowalik-Olubińska M., 2004, Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, cz. I, "Wychowanie na co dzień", nr 10.
 • MEN, 2006, Polska na tle innych państw członkowskich UE w realizacji Programu Edukacja i szkolenie 2010.
 • Ogrodzińska T. (red.), 2002, Koncepcja wyrównywania szans edukacyjnych młodszych dzieci poprzez upowszechnienie wychowania przedszkolnego i obniżenie wieku obowiązku edukacyjnego do sześciu lat, PFDiM, MENiS, Warszawa.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju zasobów ludzkich w regionie, www.pokl.lodzkie.pl, (stan na dzień 27 września 2008).
 • Radlińska H., 1961, Pedagogika społeczna, Wyd. Ossolineum, Wrocław.
 • Raszeja-Ossowska L, 2007, Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, czyli wielki skok na rządową kasą, www.witrynawiejska.org.pl, (stan na dzień 8.10.2008).
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt z dnia 3 sierpnia 2007 r., www.dotacjeue.org.pl, (stan na dzień 3 sierpnia 2008).
 • Wołoszynowa L., 1977, Problemy szkolnego "startu" dzieci w polskim zreformowanym systemie oświaty, "Psychologia Wychowawcza", nr l.
 • Wołoszynowa L., O umysłowej i społecznej gotowości dzieci do rozpoczęcia nauki, "Badania Oświatowe", nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164959199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.