PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 12 | 13--22
Tytuł artykułu

Rola i rodzaje koordynacji w rozwoju gospodarczym

Autorzy
Warianty tytułu
The Role and Forms of Coordination for Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawione zostały mechanizmy koordynacji w różnych systemach ekonomicznych. Swoje rozważania autor rozpoczyna od przedstawienia koordynacji rynkowej, z jej słabymi i mocnymi stronami. Dalej zaprezentowane zostały różne koncepcje dotyczące koordynacji w gospodarce centralnie planowanej. Dokonany został również przegląd poglądów polskich ekonomistów na temat inwestycyjnej roli państwa w okresie transformacji systemowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article has given an account of coordination mechanism in various economic systems. The author begins the discussion by laying out the economic coordination focusing on its strengths and weaknesses. Following this, different concepts of economic coordination mechanisms in central planned economy were presented. And finally, there was a revision of Polish economists' points of view toward interventional role of the state in the transformation process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Fundamenty i nonsensy. "Gazeta Wyborcza" 1993, nr 153.
 • Baran P., National Economic Planning, [w:] Survey of Contemporary Economics, Haley B. F. (red.), Home wood, Illinois: Richard D. Irwin, 1966.
 • Bauc J., Grabowski B., Józefiak C., Rączko A., Zależności między zmianami systemowymi a polityką gospodarczą, [w:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Makro ekonomia i polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, INE PAN. Warszawa 1996.
 • Beksiak J., O zmianach ustrojowych w gospodarce polskiej, "Kapitalista Powszechny" 1993, nr 14.
 • Chmielewski A., Wizje i rewizje HI (dyskusja redakcyjna), "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 23.
 • Dąbrowski M., Logika zmiany systemu, "Gazeta Wyborcza" 1991, nr 260.
 • Dobb M., Teoria ekonomii a socjalizm, PWN, Warszawa 1959.
 • Głos w dyskusji na odbytym 25.01.1995 r. posiedzeniu Społecznej Rady Planowania poświęconym roli państwa i rynku w rozwoju gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Gorynia M., Polska polityka przystosowawcza w latach 1990-1993, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 2.
 • Hayek F., The Present State of the Debate, [w:] Collectivist Economic Planning, Hayek F. (red.), George Routledge and Sons, London 1947.
 • Hubner D., O konieczności pragmatycznego podejścia do roli państwa w okresie transformacji, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 10-11.
 • Hubner D., O pobudzaniu wzrostu przez pryzmat błędów, "Życie Gospodarcze" 1992 (a), nr 29.
 • Hubner D., W poszukiwaniu nowego porządku ekonomicznego, "Ekonomista" 1992 (b), nr 4.
 • Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 • Klamut M., Rola państwa w kształtowaniu dostosowań strukturalnych w gospodarce, [w:] Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju, Dobroczyńska A. (red.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • Kowalik T., Od "Mojej zupy" do władzy i własności, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 37.
 • Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmiriskiego, Warszawa 2000.
 • Lange O., O teorii ekonomicznej gospodarki socjalistycznej, [w:] Lange O., Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-1960, PWN, Warszawa 1961.
 • Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce, PAN, Oddział w Krakowie, Kraków 1994.
 • Łukaszewicz A., Kierunki wzbogacania narzędzi polityki ekologicznej, "Ekonomista" 1994, nr 5.
 • Łukaszewicz A., Wymiary racjonalności gospodarowania, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Łukawer E., O mechanizmie rynkowym bez gloryfikacji, J w: j Rynek - konsumpcja -rolnictwo, t. I; Rynek, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.
 • Macieja J., Sektor publiczny i możliwości poprawy zarządzania przedsiębiorstwami publicznymi, [w:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki.. Makroekonomia i polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, INE PAN, Warszawa 1996
 • Marciniak S., Zmiany strukturalne w okresie transformacji systemowej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 10.
 • Mikołajewicz Z., Warunki skuteczności polityki regionalnej, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Miroński J., Problematyka władzy w teorii ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 4.
 • Mises L., Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen Untersuchungen iiber den Sozialismus, Jena 1922.
 • Nic za darmo - opinia Centrum im. Adama Smitha, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 22.
 • Pajestka J., Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, "Ekonomista" 1994, nr 2.
 • Pajestka J., Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Determinanty postępu II. PWE, Warszawa 1979.
 • Perczyński M., Globalizacja i nacjonalizm wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Porwit K., Kierunki zmian w funkcjach i metodach centralnego planowania, [w:] Problemy funkcjonowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych, cz. L: Organizacja planowania centralnego i funkcjonowanie państwowych organów administracji gospodarczej, Mujżel J., Jakubowicz S. (red.), Instytut Planowania, Warszawa 1979.
 • Ratajczak M., Infrastruktura społeczna w warunkach przejścia od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 12.
 • Robbins L., Wielkie Przesilenie Gospodarcze, Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie. Kraków 1937.
 • Sadowski Z., Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, "Ekonomista" 1993, nr 2.
 • Sopniewska H., Ewolucja gospodarki rynkowej na Zachodzie a socjalistyczna droga do rynku, [w:] Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, Kołodko G. (red.), Instytut Finansów, Warszawa 1991.
 • Sweezy P. M., Socialism, McGraw-Hill Company, New York-Toronto-London 1949.
 • Tepicht J., Matecki-Tepicht S., Ekonomiczne źródła wzrostu i upadku gospodarki socjalistycznej, Scholar, Warszawa 2003.
 • Tomczak E., Interwencjonizm agrarny i instrumenty polityki rolnej, "Ekonomista" 1994, nr 3.
 • Trzeciakowski W., Teoretyczne przesłanki i założenia transformacji systemowej polskiej gospodarki, [w:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Belka M., Trzeciakowski W. (red), Poltext, Warszawa 1997.
 • Wilczyński W., Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 199I-J995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Wilczyński W., Warianty polityki transformacyjnej, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Wilkin J., Polityka rolna państwa: poziom niezbędnej aktywności, "Ekonomista" 1994, nr 4.
 • Winiarski B., Wyzwania i dylematy polskiej polityki regionalnej, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Winiecki J., Lider na zakręcie. Sprawozdanie z odbytej 28.11.1995 r. na Uniwersytecie Warszawskim konferencji naukowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich, "Nowe Życie Gospodarcze" 1995, nr 29.
 • Zadowoleni nie krzyczą. Rozmowa Marzeny Kowalskiej z prof. L. Balcerowiczem, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 37.
 • Zagóra-Jonszta U., Spory o model gospodarki II Rzeczypospolitej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164982077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.