PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 12 | 113--124
Tytuł artykułu

Taksonomiczna analiza regionalnego zróżnicowania infrastruktury społecznej w Polsce

Warianty tytułu
Taxonomic Analysis of Regional Differentiation of Social Infrastructure in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę klasyfikacji polskich województw ze względu na stopień zagospodarowania infrastrukturą społeczną, której zakres zawężono do placówek kulturalnych, ochrony zdrowia oraz bazy turystycznej. Jako efekt przeprowadzonych badań metodą Warda otrzymano podział na trzy skupienia. Dodatkowo województwa zostały porównane ze sobą za pomocą syntetycznego miernika rozwoju, co pozwoliło ustalić ich ranking ze względu na wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Polskie województwa cechuje w większości niski poziom zagospodarowania infrastrukturą społeczną. Aż dziesięć z nich lokuje się w IV i V klasie wyznaczonych w oparciu o syntetyczny miernik Hellwiga. W przestrzennym zróżnicowaniu infrastruktury społecznej w Polsce brak jest wyraźnego podziału na Polskę Wschodnią i pozostałą część kraju. Niemniej jednak zauważyć można, iż województwa Polski Wschodniej cechuje średnioniski bądź niski poziom infrastruktury społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study there was taken an attempt to classify Polish voivodeships by level of their social infrastructure development, that was narrowed down to cultural units, health care and tourism base. As a result of conducted research with usage of Ward's method, a division into three groups was obtained. Additionally, the voivodeships were compared with each other with usage of synthetic measure of development, which helped to rank them by social infrastructure equipment. Polish voivodeships are generally characterized by low level of social infrastructure development. Ten of them are situated in 4th and 5th class appointed by synthetic Hellwig's measure. Territorial differentiation of social infrastructure in Poland doesn't indicate clear division on East Poland and the rest of country. However, there can be observed the fact that the voivodeships of East Poland are characterized by medium-low or low level of social infrastructure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Domański S. R., Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Bossak J., Bieńkowski W. (red.), Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2001.
 • Gogolewska J., Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE, [w:] Klamut M., Konkurencyjność regionów, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Grabiński T., Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, IBnGR, Gdańsk 2006.
 • Kosiedowski W., Wielowymiarowa analiza porównawcza poziomu w b. ZSRR, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 5.
 • Młodak A., Analiza Taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 • Ratajczak M., Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, [w:] Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Skawińska E. (red.), РТЕ, Poznań 2002.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Stawasz D. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 • Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Wierzbińska M., Chudy-Laskowska K., Ocena zróżnicowania powiatów województwa podkarpackiego ze względu na infrastrukturę społeczną, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
 • Wierzbińska M., Sobolewski M., Klasyfikacja powiatów województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, "Taksonomia" nr 9, Wyd. AE im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Wierzbińska M. Stec M., Zróżnicowanie infrastruktury społecznej gmin w woj. rzeszowskim, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164983488

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.