PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 12 | 125--133
Tytuł artykułu

Euroregion jako najbardziej zaawansowany organizacyjnie i funkcjonalnie poziom współpracy transgranicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Euroregions as the Highest Organizational and Functional Level of Transborder Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problematykę rozwoju euroregionów jako najwyższej formy współpracy transgranicznej. Zidentyfikowano ich istotę i cechy charakterystyczne, a także zwrócono uwagę na specyfikę procesu kształtowania struktur euroregionalnych w krajach postkomunistycznych. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju euroregionów na terenie Ukrainy na przykładzie Euroregionu Karpackiego i Bug, wskazując na efektywność współpracy w ich ramach i dziedziny jej dalszego umacniania. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of euroregions development as the highest form of transborder cooperation was investigated in the study. Their essence and characteristics were identified, and the attention was paid to peculiarity of the process of shaping euroregional structures in the post-communist countries. The conditions for euroregions development in Ukraine were presented taking as example Euroregion Karpacki and Euroregion Bug, indicating efficiency of the cooperation within the euroregions and fields for its further enhancing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--133
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
Bibliografia
 • Будкш В., Ствробшництво Захгдних областей Украши з крашами СС, "Журнал европейськоУ економжи" 2006, №4, Т. 5.
 • Долшнш М. I., Злупко С. М., Вовканич С. И. та ш., Регюналъна политика i механизм ii реал1зацп, За ред. акад. НАН Укра'ши М. I. Дол1шнього, К.: Наукова думка, 2003.
 • Foreign Direct Investment for Development. Maximizing Benefits Minimizing Costs, OECD Report, 2002.
 • Лендел М.,Досв1д Карпатсъкого Сврорегюну: Поштовх до переосмысления модел1 транскордонного ствробтнщтва, [в:] На шляху до Свропи. Укратсъкий до-ceid €врорегюн1в, К.: Логос, 2000.
 • Студеншков I., Трапскордонне ствробгтництво як крок до визначення концепци регионально} политики, [в:] На шляху до Свропи. Укршнський doceid сврор-ezioaie, К.: Логос, 2000.
 • Трапскордонне ствробгтництво в умовах розширепня Свропейського Союзу на cxid, Монограф1я, В. П. Мжловда, М. А. Лендел, С. С. Слава, С. В. Сембер та 1н.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., член-кор. НАН УкраТни В. П. Мжловди, д-ра екон. наук, проф., член-кор. УААН М. А. Лендела, канд. екон. наук доцентов С. С. Слави i С. В. Сембера, Ужгород: Карпати, 2006.
 • Зовншньоекономгчна д1яльн1сть Украши. 1995 рш, НД1 статистики Мшютерства статистики Украши, 1996.
 • Зовишня торговля Украши товарами. 2004 р1к; "Експрес-шформацп Державного комитету статистики Украши" 13 лютого 2005, №40.
 • Зовишня торговля Украши товарами. 2005 p IK; Експрес-шформацп Державного комггету статистики Украши" 10 лютого 2006, №32.
 • Зовишня торговля Украши товарами. 2006 рш, "Експрес-шформацп Державного ком1те!у статистики Украши" 9 лютого 2007, №29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164987064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.