PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 803 | 81--94
Tytuł artykułu

Zaufanie - główna kategoria koncepcji kapitału społecznego

Warianty tytułu
Trust - a Central Category in Social Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano problemy zaufania jako podstawową kategorię kapitału społecznego w pracach takich autorów jak R. Putnam i F. Fukuyama. Na podstawie badań opinii społecznej przeprowadzonych w Polsce jak również i w innych krajach zanalizowano ogólny brak zaufania w Polsce do ludzi i poszerzenie się „syndromu braku zaufania”. Przedstawiono również negatywny wymiar kapitału społecznego, który prowadzi do różnych patologii. Podkreślono, że powszechny brak zaufania w Polsce zaostrza negatywny stosunek społeczeństwa do rządu.
EN
This article discusses the problem of trust as a fundamental category of social capital in the work of authors such as R. Putnam and F. Fukuyama. Based on public opinion research carried out in Poland and other countries, the article examines the general lack of trust in Poland and the widening of “the lack of trust syndrome”. The idea that the negative dimension of social capital leads to a variety of different pathologies is also examined. The article emphasises that the widespread lack of trust in Poland exacerbates the negative attitude society has to the government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aktorzy i klienci transformacji. Polacy ’95, red. W. Adamski, Warszawa 1998.
 • Arrow K., Gifts and Exchanges, „Philosophy and Public Affairs” 1972, nr 1.
 • Bourdieu P, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005.
 • Brémond A., Couet J-F., Davie A., Kompendium wiedzy o socjologii, PWN, Warszawa 2006.
 • Coleman J., Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass., 1990.
 • Dzwończyk J., Kapitał społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, KTE, Kraków 2007.
 • Dzwończyk J., Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Toruń 2000.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Gliński P., Bariery samoorganizacji obywatelskiej, IFiS, Warszawa 2004.
 • Grupy i więzi w systemie monocentrycznym, red. E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 1990.
 • Gumkowska M., Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005, www.klon.org.pl.
 • Idee a urządzanie świata społecznego, red. E. Nowicka, M. Chałubiński, PWN, Warszawa 1999.
 • Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, PWN, Warszawa 2004.
 • Jarosz M., Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Warszawa 2005.
 • Jasiecki K., Związki biznesu z polityką. Pomiędzy lobbingiem a korupcją, IFiS, Warszawa 2004.
 • Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji, Warszawa 2004.
 • Kempny M., O uwarunkowaniach dynamiki polskich przemian: kapitał społeczny - słabe czy silne więzi, Warszawa 2004.
 • Kubiak A., Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Łódź 2003.
 • Lewicka-Strzałecka A., Moralność ekonomiczna w krajach europejskich, IFiS, Warszawa 2006.
 • Marody M., Społeczeństwo polskie w perspektywie integracji z Unią Europejską, War-szawa 1996.
 • Marody M., Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, Warszawa 2002.
 • Mokrzycki E., Oswajanie liberalnej demokracji [w:] Bilans niesentymentalny, IFiS, Warszawa 2001.
 • Najważniejsze cele działań państwa - postulaty i oceny, CBOS, komunikat z badań nr 4, styczeń 2007.
 • Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS, Warszawa 2004.
 • Oblicza społeczeństwa, red. K. Gorlach, Z. Seręga, UJ, Kraków 1996.
 • Obywatel w społeczności lokalnej, red. M. Szczepański, A. Śliz, Tychy-Opole 2004.
 • Opinie o działalności instytucji publicznych, CBOS, komunikat z badań nr 148, wrzesień 2007.
 • Podgórecki A., Kontrola trzeciego stopnia, Warszawa 1976.
 • Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. EU-monitoring, Warszawa 1996.
 • Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual Review of Sociology” 1998, nr 24.
 • Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. M. Ziemska, Warszawa 1976.
 • Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, red. B. Wojciszke i M. Jarymowicz, Warszawa-Łódź 1999.
 • Putnam R., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1997.
 • Rychard A., Kapitał społeczny a instytucje. Wstępne rozważania, IFiS, Warszawa 2006.
 • Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, KTE, Kraków 2007.
 • Shapiro I., Stan teorii demokracji, PWN, Warszawa 2006.
 • Skarżyńska K., Sprzeciw, poparcie czy „dawanie świadectwa wartościom” - co motywuje Polaków do aktywności politycznej, Warszawa-Łódź 1999.
 • Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001.
 • Sztompka P., Prolegomena do teorii zaufania, PWN, Warszawa 1999.
 • Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Sztompka P., Zaufanie: warunek podmiotowości społeczeństwa, UJ, Kraków 1996.
 • Tarkowska E., Tarkowski J., Amoralny familizm, czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych, Warszawa 1990.
 • Tymiński M., Koryś P, Nowy, stary klientelizm. System obsadzania stanowisk w postkomunistycznej Polsce (na przykładzie nominacji do rad nadzorczych publicznych mediów), „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 2.
 • Utracona dynamika. O niedojrzałości polskiej demokracji, red. E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz, Warszawa 2002.
 • W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, red. H. Domański, A. Ostrowska, P. Sztabiński, IFiS, Warszawa 2006.
 • Wicenty D., Brudny kapitał społeczny - społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demokracji, Tychy-Opole 2004.
 • Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.
 • Wołek A., Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej, ISP PAN, Warszawa, 2004.
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2002.
 • Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, CBOS, komunikat z badań nr 24, luty 2006.
 • Zybertowicz A., Demokracja jako fasada: przypadek III RP, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164998626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.