PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 12 | 257--268
Tytuł artykułu

Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej

Warianty tytułu
Causes and Implications of Jobless Economic Growth in Poland in 1995-2005 in the Perspective of Socio-Economic Cohesion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyczyny wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce mają swoje historyczne przyczyny w gospodarce nakazowo-rozdzielczej i wynikającej z niej niskiej wydajności pracy. Procesy konwergencji powodują przyspieszone tempo dostosowawcze naszej gospodarki do unijnej, czego wyrazem jest wysoki, bo blisko 10% wzrost wydajności pracy w przemyśle. Jednak wciąż przeciętny poziom wydajności pracy w naszej gospodarce odbiega od wysokich wskaźników wydajności pracy w wysoko rozwiniętych krajach Europy i Stanów Zjednoczonych. Sytuację utrudnia ubytek miejsc pracy jaki ma miejsce od początku okresu transformacji, przy czym w kolejnych latach 1995-2005 nie został on wyhamowany. W tej sytuacji wzrost wydajności pracy przyczynia się do bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. W związku z tym potrzebna jest aktywna polityka strukturalna w przemyśle, której celem byłoby tworzenie nowych dziedzin wytwarzania w przemyśle oraz rozwój usług na potrzeby tych przemysłów: badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, projektowych, marketingowych, ubezpieczeniowych etc. Potrzebny jest także rozwój rynków finansowych i polityka NBP ukierunkowana na niskie stopy procentowe od kredytów inwestycyjnych. Wskazana byłaby także zmiana struktury napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na korzyść przedsięwzięć nowych, tworzących miejsca pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The causes of jobless economic growth in Poland have their historical implications related with the centrally planned economy and thus low labour productivity. The convergence processes result in enhancing the adjustments of our economy to the EU economy, that is reflected in high, app. 10% growth of labour productivity in industry. However, the average level of labour productivity in our economy is much lower than in the highly developed countries of the EU and the United Slates. This situation is worsened by the declining number of jobs since the transformation and between 1995 and 2005 the dynamic has not been mitigated. Thus, the growth in labour productivity results in jobless economic growth. With reference to the above mentioned facts, the active structural policy in Poland, which is aimed at establishing the new production areas in industry and services: research and development, designing, marketing and insurance services etc., is recommended. It is necessary to develop financial markets and monetary policy, which keeps low the interests rates of investment credits. Moreover, some change in structure of foreign direct investment flow to Poland with the priority of new investment creating new jobs is recommended. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--268
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bolonek R., Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M. G. (red.), Zeszyt nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2007.
 • Bolonek R., Firszt D., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozvoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 741, Kraków 2007.
 • Bolonek R., On the necessity of matching the Polish Economy's Supply with the Development of the Human and Intellectual Capital, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji na termat: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat, która odbyła się w Międzyzdrojach w dniach 4-6.06.2007, zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007b.
 • Bolonek R., Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce dla potrzeb gospodarki dualnej, [w:] temat badawczy nr 21/KES/1/2 005/S/213 Kapiial ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i. ograniczania nierówności społecznych w Polsce (maszynopis), Kraków 2005.
 • Estimates of Labour productivity for 2004, OECD, www.oecd.org/dataoecd/28/17/ 36396820.xls; stan na dzień 14.06.2006.
 • Kabaj M., Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2010 roku? Elementy strategii promowania zatrudnienia, [w:] RSSG, Raport nr 47: Tworzenie nowych miejsc pracy, Warszawa 2004.
 • Macias J., Zmiany strukturalne w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 7.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Małopolsce w I półroczu 2006 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, www.wup-krakow.pl, stan na dzień 15.03.2007.
 • Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa, wydania z lat: 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006.
 • Wieczorek P., Podaż miejsc pracy w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 10
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165015381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.