PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | z. nr 12 | 337--348
Tytuł artykułu

Premia za ryzyko w kształtowaniu wartości godziwych

Autorzy
Warianty tytułu
Risk Premium as a Determinant of Fair Values Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustalanie godziwych, społecznie akceptowalnych cen produktów, wymaga zastosowania kategorii premii za ryzyko, odpowiedniej do panujących warunków ryzyka w danej branży. Istotne przy tym znaczenie ma określenie rozmiaru premii za ryzyko dla średnich warunków ryzyka. W artykule przedstawiono propozycje ustalania cen przy zastosowaniu premii za ryzyko. Ponadto dokonano empirycznego badania wartości premii za ryzyko w warunkach średniego poziomu ryzyka. W efekcie badania uznano, iż ośmioprocentowa wartość premii za ryzyko ex ante, w stosunku do zainwestowanego kapitału, może zostać użyta do kształtowania godziwych cen produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
The usage of risk premium category is essential in the process of establishing fair and socially acceptable prices. The size of risk premium ought to be adequate to the born risk in a sector of an industry. It is important to properly assess the size of risk premium for average market conditions. The paper presents the proposition of establishing prices with the usage of risk premium. Furthermore, the outcome of empirical research of risk premium size in the average risk condition has been presented. As a result, it has been recognized that the value of risk premium ex ante equal eight percent of invested capital might be used to create fair process of products. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
337--348
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bliss С., Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing Company, Amsterdam - Oxford 1975.
 • Bluefield Water Works & Improvement Company v. Public Service Commission of the State West Virginia et al., Supreme Court of United States, (262 U.S. 679,692; 1923),
 • Bohm-Bawerk von E., Capital and interest, Vol. II: Positive Theory of Capital, Libertarian Press, South Holland, Illinois 1959.
 • Brealey R. A., Myers S. C., Principles of Corporate Finance, 5lh Edition, The McGraw-Hill Companies, New York 1996.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.
 • Cieślak I, Kucharczyk M., Koszty pracy a kształtowanie piać i cen, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S. (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003,
 • Cieślak I, Kucharczyk M., Kształtowanie cen artykułów rolnych, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M. (red.), Prace Naukowe Nr 33, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004.
 • Cieślak I, Kucharczyk M., Theory of capital in fair pricing of agriculture products [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S, (eds.), Cracow University of Economics, Cracow 2005.
 • Cohen A. J., Harcourt G. C., Introduction. Capital Theory Controversy: Scarcity, Production, Equilibrium and Time, [w:] Bliss C,, Cohen A. J., Harcourt G. C., Capital Theory, Vol. I, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, Massachusetts 2005.
 • Cornell В., The Equity Risk Premium. The Long-Run Future of The Stock Market, John Wiley & Sons, New York 1999.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Dobija D., Dobija M., Godziwe ceny produktów rolnych, "Master of Business Administration" 1999, Nr 2 (38).
 • Dobija M., Struktura ceny przy efektywnym rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie'1 1995, Nr 456.
 • Dobija M., Analogia energii i kapitału, [w:] Standardy edukacyjne rachunkowości -praktyka i stan badań, Kardasz A. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1079, Wydawnictwo Naukowe im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005a.
 • Dobija M., Dowód istnienia i liczbowa ocena premii za ryzyko. Artykul dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2005b, Tom 30 (86).
 • Dobija M., Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Adamczyk W. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006a.
 • Dobija M., Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006b, Tom 35 (91).
 • Dobija M., Dobija D., O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, Tom 17 (73).
 • Dobija M., Dobija D., O istnieniu i prawach zachowania kapitału, "Master of Business Administration" 2005, Nr l (72).
 • Dobija M., Kurek B., Istota pracy w fizyce i rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007, artykuł po recenzji, praca w druku.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa, wydanie 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Fama E. F., French K. R., The Equity Risk Premium, "The Journal of Finance" 2002, Vol. 57, No. 2.
 • Federal Power Commission v. Hope Natural Gas Company, Supreme Court of United States, (320 U.S. 591,603; 1944).
 • Fetter F. A., Reformulation of the Concepts of Capital and Income in Economics and Accounting, "Accounting Review" 1937, Vol. 12, No. 1.
 • Fisher I., The Nature of Capital and Income, Augustus M. Kelly Publisher, New York 1965.
 • Garrison R. H., NoreenE. W., Managerial Accounting, 9ih Edition, P.L.U.S. Edition, Irwin McGraw-Hill, New York 2000.
 • Garfield P. J., Lovejoy W. F., Public Utility Economics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1964.
 • Gifford R. L., Regulatory Impressionism: What Regulators Can and Cannot Do, Review of Network Economics" 2003, Vol. 2, Issue 4.
 • Grabski S., Ekonomia społeczna, Książka VI: Kapitał, Wydawnictwo Zakbdu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów- Warszawa- Kraków 1928.
 • Ibbotson Associates, Stocks, Bonds, Bills, And Inflation 2005 Classic Edition Yearbook, Ibbotson Associates, Chicago 2005.
 • Ibbotson R. G., Sinquefield R. A., Stocks, Bonds, Bills and Inflation: Year-by-Year Historical Returns (1926-1974), "Journal of Business" 1976, Vol. 49, No. 1.
 • Johnston L., Takahashi K., Western F., Murray C., Rate Structures for Customers With Onsite Generation: Practice and Innovation, Contract No. DE-AC36-99-GO10337, Subcontract Report NREL/SR-560-39142, December, National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy, Golden, Colorado 2005.
 • Kessler T., Social Policy Dimensions of Water and Energy Utilities: Knowledge Gaps and Research Opportunities, Conference Paper, Arusha Conference, World Bank conference: "New Frontiers of Social Policy: Development in a Globalizing World", 12-15 December 2005.
 • Kuchmacz J., Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1996, Nr 467.
 • Kuchmacz J., Examining changes in the rate of return in the context of market efficiency, [w:] General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S. (eds.), Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2004.
 • Kuchmacz J., Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007, artykuł po recenzji, praca w druku.
 • Kurek В., Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007.
 • Luenberger D. G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Mehra R., Prescott E., The Equity Premium: A Puzzle, "Journal of Monetary Economics'1 1985, Vol. 15, No. 2.
 • MSSF 1 (Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 1) - Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004 (stan prawny na 31 marca 2004), International Accounting Standards Board, London 2004.
 • O'Hanlon J., Steele A., Estimating the Equity Risk Premium Using Accounting Fundamentals, , Journal of Business Finance & Accounting", 2000, Vol. 27, No. 9/10.
 • Rayburn L. G., Cost Accounting. Using a Cost Management Approach, 51'1 Edition, Irwin, Homewood, Illinois 1993.
 • Robichek A. A., Regulation and Modem Finance Theory, "The Journal of Finance", 1978, Vol. 33, No. 3.
 • Siegel J., Stocks For The Long Run. The Definitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York 2002.
 • Skrzypek S. Т., Pojęcie kapitału w literaturze, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dział II - Tom XXVI - Zeszyt I, Towarzystwo Naukowe z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Drukarnia "Ekonomia", Lwów 1939.
 • Small M. E., A FERC Electric Rate Primer, "Energy Law Journal" 1984, Vol. 5, No. 1
 • Standard&Poor's, http://www2.standardandpoors.com, (stan na dzień 10.07.2007).
 • Welch I, Views of Financial Economists on the Equity Premium and on Professional Controversies, "Journal of Business" 2000, Vol. 73, No. 4.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694, z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165046088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.