PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 746 | 230
Tytuł artykułu

Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa : wyniki badań zagranicznych i krajowych

Warianty tytułu
Mergers and Acquisitions - the Financial Efficiency Results of Foreign and Domestic Researches.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rozbieżności w rozumieniu procesów łączenia spółek między ujęciem gospodarczym a prawnym, wraz z krótką charakterystyką form łączenia, rynku fuzji i przejęć na świecie i w Polsce. Opisano uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w szczególności regulacje prawne, motywy transakcji, źródła finansowania, aspekty wyceny i integracji łączących się podmiotów. Omówiono metody oceny efektów finansowych fuzji i przejęć. Dokonano przeglądu wyników badań i metod oceny efektów fuzji i przejęć na podstawie danych rynkowych oraz danych księgowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej. Omówiono także rezultaty oceny fuzji i przejęć zrealizowanych na polskim rynku kapitałowym.
EN
The book consists of six chapters. In the first one, the background of mergers and acquisitions is presented: definitions, classifications, kinds of financial effects and market description. Chapter two reviews legal and accounting regulations, motives, financing sources, valuation and post-merger integration. Chapter three reviews foreign literature concerning assessment methods of mergers and acquisitions. Results of several studies carried out in the USA, the UK. and Continental Europe are presented in the next two chapters, separately for market and operating performance of mergers and acquisitions. The findings are similar. The short-run market abnormal return is positive for acquired firms and negative for the acquiring ones. The long-run market performance following mergers is negative and the following tender offer is non-negative or even positive. As far as operating performance is concerned, the results presented are ambiguous. Generally, the cash flow return is positive for combined firms and higher in comparison to the pre-merger period but the net profit return is negative. The last chapter provides a review of published results of several studies of market and operating performance of mergers and acquisitions on the Warsaw Stock Exchange. At the end, the author presents the results of her own research study into acquisition announcements on the Polish capital market. The evidence leads to the conclusion that a positive reaction of investors to acquisition announcement on the Polish market is similar to the reaction of investors on developed markets, and results in a positive abnormal return for shareholders of acquired firms. The operating performance study has focused on the period between 3 years before and 3 years after mergers. A general conclusion of the results achieved can be formulated as follows: the operating performance of merged firms is worse after the transaction has been completed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
230
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Książki
 • Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski T. I. Fundacja Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów. Red. A. Gospodarowicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Borkowski M.: Łączenia się spółek akcyjnych. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of corporate finance. 4th Ed., McGraw-Hill, Inc. 1991.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C.: Financial management. Theory and Practice. Dryden Press 1994.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowania wartości firmy. WIG Press, Warszawa 1997.
 • Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Diacogiannis G.P.: Financial Management. A modeling approach using spreadsheets. McGraw-Hill, London 1994.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Red. W. Frąckowiak. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Gaughan P.A.: Mergers and acquisitions. HarperCollins Publishers Inc., New York 1991.
 • Gaughan P.A.: Readings in mergers and acquisitions. Blackwell 1994.
 • Haugen R.E.: Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Helin A., Zorde K.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Hooke J.C.: Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. Liber, Warszawa 1998.
 • Jahnson H: Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych. Liber, Warszawa 2000.
 • Kalwat T.: Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Poradnik praktyczny. Difin, Warszawa 2004.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Red. K. Kruczlak. LexisNexis, Warszawa 2001.
 • Lewandowski M.: Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. WIG Press, Warszawa 2001.
 • Machała R.: Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość. Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005.
 • Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Red. K. Jajuga. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • O'Brien V.: Buy-outs. Euromoney Books 1995.
 • Pełczyński M.: Zbycie przedsiębiorstwa Zawieranie umowy. Orzecznictwo. Wzory. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Philippatos G.C., Sihler W.W.: Financial management. Text and cases. Allyn and Bacon, Inc. 1987.
 • Podsiadlik C: Wrogie przejęcie spółki. LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Raciński A.: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2004.
 • Read Ross C.J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J.: eCFO. Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery. IFC Press, Warszawa 2004.
 • Rodzynkiewicz M.: Łączenie się spółek. Komentarz. Wyd. 2. LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena według standardów światowych. PWN, Warszawa 1994.
 • Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków. Red. A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2000.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Sudarsanam S.: Creating value from mergers and acquisitions. The challenges, Prentice-Hall 2003.
 • Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG Press, Warszawa 1998.
 • Sudarsanam S.: The essence of mergers and acquisitions. Prentice-Hall 1995.
 • Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II. Placet, Warszawa 1997.
 • Trocki M.: Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.^ Waśniewski T.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.
 • Weston J.F., Chung K.S., Hoag S.E.: Mergers, restructuring, and corporate control. Prentice-Hall 1990.
 • Witosz A.: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2002.
 • Wrzesiński M.: Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce. Liber, Warszawa 2000.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 1999.
 • Zarzecki D.: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Artykuły
 • Agrawal A., Jaffe J.F.: The post-merger performance puzzle, 1999, www.papers.ssrn.com.
 • Agrawal A., Jaffe J.F., Mandelker G.N.: The post-merger performance of acquiring firms: A re-examination of an anomaly. "The Journal of Finance" 1992, Vol. XLVII, No. 4.
 • Anderson C, Mandelker G.: Long run return anomalies and book-to-market effect: Evidence on mergers and IPOs, 1993, Working Paper Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh.
 • Asquith P.: Merger bids uncertainty, and stockholder returns. "Journal of Financial Economics" 1983, Vol. 11.
 • Baker R.D., Limmack R.J.: UK takeovers and acquiring company wealth changes: The impact of survivorship and other potential selection biases on post-outcome performance. "University of Stirling", Working Paper 2002, May.
 • Barber B.M., Lyon J.: Detecting abnormal operating performance: The empirical power and specification of test statistics. "Journal of Financial Economics" 1996, Vol. 41.
 • Barber B.M., Lyon J.D.: Detecting long-run abnormal stock returns: The empirical power and specification of test statistics. "Journal of Financial Economics" 1997, Vol. 43.
 • Barnes P.: The effect of a merger on the share price of the attacker revisited. "Accounting and Business Research" 1984, Vol. 15.
 • Bergström C, Högfeldt P., Högholm K.: Strategic blocking, arbitrageurs and the division of the takeover gains. "Mulinational Financial Management" 1993, Vol. 3.
 • Bradley M., Desai A., Kim E.H.: Synergistic gains from corporate acquisitions and their division between the stockholders of target and acquiring firms. "Journal of Financial Economics" 1988, Vol. 21.
 • Bradley M., Jarrell G.A.: Comment. W: J.C. Coffee, Jr, L. Lowenstein, S. Rose-Acker-man: Knight, raiders and targets: The impact of the hostile takeover. Oxford University Press, New York 1988.
 • Bruner R.F.: Does M & A pay? A survey of evidence for the decision-maker. "Journal of Applied Finance" 2002, Spring-Summer.
 • Carline N.F., Linn S.C., Yadav P.K.: The influence of managerial ownership on the real gains in corporate mergers and market revaluation of merger partners: empirical evidence, February 1992, www.paper.ssrn.com.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes A.: Measuring the efficiency of decision making units. "European Journal of Operational Research" 1978.
 • Clark K., Ofek E.: Mergers as a means of restructuring distressed firms. An empirical investigation. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1994, Vol. 29.
 • Conn L.R., Cosh A., Guest P.M., Mughes A.: Why must all good thins come to an end? The performance of muliple acquirers, February 2004, www.paper.ssrn.com.
 • Cornett M.M., Tehranian H.: Changes in corporate performance associated with bank acquisitions. "Journal of Financial Economics" 1992, Vol. 31.
 • Dasgupta S., Laplantte B., Mamingi N.: Capital market response to environmental performance in developing countries. The World Bank, April 1998.
 • Dimson E.: Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. "Journal of Financial Economics" 1979, Vol. 7.
 • Dimson E., Marsh P.: Event study methodologies and the size effect: The case of UK Press recommendations. "Journal of Financial Economics" 1986, Vol. 17.
 • Dodd P., Ruback R.: Tender offers and stockholder returns. An empirical analysis. "Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5.
 • Dodds J.C, Quek J.P.: Effect of merger on the share price movement of acquiring firms: A UK study. "Journal of Business Finance and Accounting" 1985, Vol. 12.
 • Doukas J.A., Holmen M., Travlos N.G.: Corporate diversification and firm performance: Evidence from Swedish acquisitions, February 2001, www.papers.ssrn.com.
 • Eckobo E., Langohr H.: Information disclosure, method of payment and takeover premiums. "Journal of Financial Economics" 1989, Vol. 24.
 • Eckobo E., Thorburn K.S.: Gains to bidder firms revisited domestic and foreign acquisitions in Canada. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2000, Vol. 35, No. 1.
 • Fama E.F.: Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. "Journal of Financial Economics" 1998, Vol. 49.
 • Fama E.F.: Random walks in stock markets prices. "Financial Analysts Journal" 1965, September-October.
 • Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R.: The adjustment of stock prices to new information, "international Review" 1969, No 10.
 • Fama E.F., French K.R.: Common risk factors in the returns on stock and bonds. "Journal of Financial Economics" 1993, Vol. 33.
 • Fama E.F., French K.R.: Multifactor explanations of assets pricing anomalies. "Journal of Finance" 1996, Vol. 50.
 • Fama E.F., French K.R.: The cross-section of expected stock returns. "Journal of Finance" 1992, Vol. 47.
 • Fama E.F., MacBeth J.D.: Risk, return, and equilibrium: Empirical test. "Journal of Political Economy" 1973, Vol. 81.
 • Firth M.: Takeovers, shareholder returns, and the theory of the firm. "Quarterly Journal of Economics" 1980, Vol. 94.
 • Franks J.R., Harris R.S., Maye C: Means of payment in takeovers: Results from the United Kingdom and the United States. W: A.J. Auerbach: Corporate takeovers: Causes and consequences. Univerity of Chicago Press, Chicago 1988.
 • Franks J.R., Harris R.S.: Shareholder wealth effects of corporate takeovers: The U.K. experience 1955-1985. "Journal of Financial Economics" 1989, Vol. 23.
 • Franks J.R., Harris R.S., Titman S.D.: The postmerger share-price performance of acquiring firms. "Journal of Financial Economics" 1991, Vol. 29.
 • Gaughan P.A.: Introduction: The fourth merger wave and beyond. W: Readings in mergers and acquisition. Blackwell 1994.
 • Ghosh A.: Does operating performance really improve following corporate acquisitions? "Journal of Corporate Finance" 2001, Vol. 7.
 • Ghosh A., Ruland W.: Managerial ownership, method of payments for acquisitions, and executive job retention. "Journal of Finance" 1998, Vol. 53.
 • Goergen M., Renneboog L.: Shareholder wealth effects of European domestic and cross-border takeovers bids. ECGI Working Papers Series in Finance 2003, www.papers.ssrn.com.
 • Gregory A.: An examination of the long run performance of UK acquiring firms. "Journal of Business Finance & Accounting" 1997, Vol. 24.
 • Gregory A., McCorriston S.: Foreign acquisitions by UK limited companies: short- and long-run performance. "Journal of Empirical Finance" 2005, Vol. 12.
 • Grinblatt ML, Titman S.D.: Mutual fund performance: An analysis of quarterly portfolio holdings. "Journal of Business" 1989, Vol. 62.
 • Grinblatt M., Titman S.D.: The evaluation of mutual fund performance: An analysis of monthly returns. University of California at Los Angeles, Working Paper 1988.
 • Halpern P.J.: Corporate acquisitions: A theory of special cases? A review of event studies applied to acqutions. "The Journal of Finance" 1983, Vol. XXXVIII, No. 2.
 • Halpern P.J.: Empirical estimates of the amount and distribution of gains to companies in mergers. "Journal of Business" 1973.
 • Healy KG., Palepu P.M., Ruback R.S.: Does corporate performance improve after mergers? "Journal of Financial Economics" 1992, Vol. 31.
 • Herman E.S., Lowenstein L.: The efficiency effects of hostile takeovers. W: J. Coffee, L. Lowenstein, S. Ackerman: Knights, raiders and targets. Oxford University Press, Oxford 1988.
 • Heron R., Lie E.: Operating performance and the method of payment in takeovers. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2002, Vol. 37.
 • Higson C, Elliott J.: Post-takeover returns: The UK evidence. "Journal of Empirical Finance" 1998, Vol. 5.
 • Higson C, Elliott J.: The performance of UK takeovers. London Business School Inst. of Finance & Accounting, Working Paper No. 181, www.papers.ssrn.com.
 • Hogarty T.: The profitability of corporate mergers. "Journal of Business" 1970, July.
 • Ibbotson R.G.: Price performance of common stock new issues. "Journal of Financial Economics" 1975, Vol. 3.
 • Jarrell G.A., Brickley J., Nettter J.: The market for corporate control: The empirical evidence since 1980. "Journal of Economic Perspectives" 1988, Vol. 2 (1).
 • Jarrell G.A., Poulsen A.B.: The return to acquiring firms in tender offers: Evidence from three decades. "Financial Management" 1989, Autumn.
 • Jensen M.C., Ruback R.S.: The market for corporate control. The scientific evidence. "Journal of Financial Economics" 1983, Vol. 11.
 • Kaplan S.: The effects of management buyouts on operating performance and value. "Journal of Financial Economics" 1989, Vol. 24.
 • Kaplan S., Weisbach M.S.: The success of acquisitions: Evidence from divestitures. "Journal of Finance" 1992, Vol. XLVII, No. 1.
 • Kelly E.M.: The profitability of growth through mergers. Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 1967.
 • Kennedy V.A., Limmack R.J.: Takeover activity, CEO turnover, and the market for corporate control. "Journal of Business Finance & Accounting" 1996, Vol. 23.
 • Kothari S.P., Warner J.B.: Econometrics of event studies, 2004, www.papers.ssrn.com.
 • Kothari S.P., Warner J.B.: Measuring long-horizon security price performance. "Journal of Financial Economics" 1997, Vol. 43.
 • Kuszenie akcjonariuszy miliardami. "Rzeczpospolita, Ekonomia" z. 139, 16.06.2006.
 • Lakonishok J., Vermaelen T.: Anomalous price behavior around repurchase tender offers. "The Journal of Finance" 1990, Vol. XLV.
 • Langetieg T.C.: An application of a three-factor performance index to measure stockholder gains from merger. "Journal of Financial Economics" 1978, Vol. 6.
 • Lawson G.: The measurement of corporate performance on cashflow basis: A reapply to Mr. Eggington. "Accounting and Business Research" 1985, Vol. 15.
 • Lazaridis I.T.: Impact of mergers and acquisitions of banks in Greece: empirical research findings. "Journal of Financial Management and Analysis" 2003, No. 16(2).
 • Lewandowski R.: Efekty ogłoszenia wyników finansowych spółek giełdowych: studium zdarzeń. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 • Lie E.: Detecting abnormal operating performance: Revisited. "Financial Management" 2001, Summer.
 • Lie E.: Operating performance following open market share repurchase announcements. "Journal of Accounting and Economics" 2005, Vol. 39.
 • Limmack R.J.: Corporate mergers and shareholder wealth effects: 1977-1986. "Accounting and Business Research" 1991, Vol. 21, No. 83.
 • Limmack R.J.: Discussion of glamour acquirers, method of payment and post-acquisitions performance: The UK Evidence. "Journal of Business Finance & Accounting" 2003, Vol. 30.
 • Linn S.C., Switzer J.A.: Are cash acquisitions associated with better postcombination operating performance than stock acquisitions. "Journal of Banking and Finance" 2001, Vol. 25.
 • Lodered C, Martin K.: Corporate acquisitions by listed firms: The experience of a comprehensive sample. "Financial Management" 1990, Winter.
 • Lodered C, Martin K.: Postacquisition performance of acquiring firms. "Financial Management" 1992, Autumn.
 • Loughran T., Ritter R.: The operating performance of firms conducting seasoned equity offering. "Journal of Finance" 1997, Vol. 52.
 • Loughran T., Vijh A.M.: Do long-term shareholders benefit from corporate acquisitions? "The Journal of Finance" 1997, Vol. LII, No. 5.
 • Lyon J.D., Barber B.M., Tsai C.L.: Improved methods for tests of long-run abnormal stock returns. "The Journal of Finance" 1999, Vol. 54.
 • Magenheim E.B., Mueller D.C.: Are acquiring-firm shareholders better off after an acquisition. W: J.C. Coffee, Jr. L. Lowenstein, S. Rose-Ackerman: Knight, raiders and targets: The impact of the hostile takeover. Oxford University Press, New York 1988.
 • Malatesta P.H.: The wealth effect of merger activity and the objective functions of merging firms. "Journal of Financial Economics" 1983, Vol. 11.
 • Mandelker G.: Risk and return: The case of merging firms. "Journal of Financial Economics" Vol. 1, 1974.
 • Martin K., McConnel J.: Corporate performance, corporate takeovers, and management turnover. "Journal of Finance" 1991, Vol. 45.
 • Mitchell M.L., Stafford E.: Managerial decisions and long-term stock price performance. Working Paper, Flarvard Business School, 1998, www.papers.ssrn.com.
 • Modest D.M.: Mutual fund performance evaluation: A comparison of benchmarks and benchmark comparisons. "Journal of Finance" 1987, Vol. 42.
 • Moeller S.B., Schlingemann F.P., Stulz R.M.: Do shareholders of acquiring firms gain from acquisitions? NBER Working Paper Series 2003.
 • Neumann P.: Analiza opłacalności fuzji spółek wraz z oszacowaniem efektu synergii. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 6.
 • Opler T.C.: Operating performance in leveraged buyouts: Evidence from 1985-1989. "Financial Management" 1992, Spring.
 • Pawłowska M.: Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001. "Bank i Kredyt" 2003, luty.
 • Piecek G.: Analiza ex post wzrostu wartości w programach fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 974, Wrocław 2003.
 • Piecek G.: Analiza ex post wzrostu wartości w programach fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963, Wrocław 2002.
 • Płóciennik S.: Socjalna bomba globalna. "Home & Market" 1999, nr 1.
 • Powell R.G., Stark A.W.: Does operating performance increase post-takeovers for UK takeovers? A comparison of performance measures and benchmarks. "Journal of Corporate Finance" 2005, Vol. 11.
 • Rau P.R., Vermaelen T.: Glamour, value and the post-acquisition performance of acquiring firms. "Journal of Financial Economics" 1998, Vol. 49.
 • Ravenscraft D., Scherer F.: Mergers and managerial performance. W: J. Coffee, L. Lowenstein, S. Ackerman: Knights, raiders and targets. Oxford University Press, Oxford 1988.
 • Ravenscraft D., Scherer F.: Mergers, sell-offs and economics efficiency. Brookings Institution, Washington, DC 1987.
 • Roll R.: The hubris hypothesis of corporate takeovers. W: Readings in mergers and acqusitions. Red. A.P. Gaughan. Blackwell 1994.
 • Rosnące wymagania wskutek globalizacji i fuzjomanii. "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 1.
 • Rozkrut D., Byrka-Kita K.: Beta jako miara ryzyka rynkowego - test stabilności w czasie. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. T. I. Szczecin 2006.
 • Rutkowski A.: Wpływ przejęć na wartości firmy na przykładzie spółek notowanych na WGPW. Konferencja Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. Uniwersytet Gdański, SGH, Warszawa 2001.
 • Scholes M., Williams J.: Estimating betas from nonsynochronous data. "Journal of Financial Economics" 1977.
 • Schwert G.W.: Markup pricing in mergers and acquisitions. "Journal of Financial Economics" 1996, Vol.41.
 • Sharpe W.F.: A simplified model for portfolio analysis. "Management Science" 1963, January.
 • Shleifer A., Vishny R.W.: Stock market driven acquisitions. NBER Working Paper Series 2001.
 • Sudarsanam S., Mahate A.A.: Glamour acquirers, method of payment and post-acquisition performance: The UK Evidence. "Journal of Business Finance & Accounting" 2003, Vol. 30.
 • Sudarsanam S., Holl P., Salami A.: Shareholder wealth gains in mergers: Effect of synergy and ownership structure. "Journal of Business Finance & Accounting" 1996, Vol. 23.
 • Switzer J.A.: Evidence on real gains in corporate acquisitions. "Journal of Economics and Business" 1996, Vol.48.
 • Szyszka A.: Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji. W: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, Red. D. Zarzecki. T. 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Van Hulle C, Vermaelen T., Wouters P. de: Regulation, taxes and the market for corporate control in Belgium. "Journal of Banking and Finance" 1991, Vol. 15.
 • Wróbel P.: Tendencje w kształtowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez fuzje i przejęcia na przykładzie krajowych spółek giełdowych. W: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 940, Wrocław 2002.
 • Wróbel P.: Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy. "Przegląd Organizacji 2004, nr 4.
 • Zażarta walka o wielką stal. "Rzeczpospolita, Ekonomia" z 16.06.2006.
 • Akty normatywne
 • Dyrektywa z dnia 23.07.1990 r. o wspólnym systemie podatkowym dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zamiany udziałów w odniesieniu do spółek różnych państw członkowskich. Dz. Urz. WE nr L 225 z dnia 20.08.1990 r.
 • Dyrektywa 3 Rady Europy (78/855) z dnia 9.10.1978 r. o łączeniu spółek akcyjnych. Dz. Urz. WE nr L 265 z dnia 20.10.1978 r.
 • Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. DzU 2003, nr 86, poz. 840 (tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. DzU 2002, nr 49, poz. 447, z późn. zm. (teks jednolity).
 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. DzU nr 60, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. DzU nr 137, poz. 936, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe. DzU 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm. (tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. DzU 2002, nr 171, poz. 1397, z późn. zm. (tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. DzU nr 113, poz. 1189.
 • Inne opracowania
 • BRE Bank SA, sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2005 r., www.parkiet.com/rap/index.jsp.
 • Dane statystyczne za rok 2004. Dane statystyczne za rok 2003. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Indeksy GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, styczeń 2006.
 • Merger & Acqusition Review, Fourth Quarter 2005, Thomson Financial.
 • Raport Roczny 2004, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SA.
 • Rocznik Giełdowy. Dane statystyczne. Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Warszawa za lata 2000-2007.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Nordea Bank Polska SA za IV kwartał 2005 r., www.parkiet.com/rap/index.jsp.
 • Wyniki finansowe spółek giełdowych. Notoria Serwis, 2004, z. 1(43) - marzec 2004; 1998, z. 4(22) - grudzień 1998; 2000, z. 4(30) - grudzień 2000; 2001, z. 4(34) -grudzień 2001; 2002, z. 4(38) - grudzień 2002; 2005, z. 4(50) - grudzień 2005.
 • Strony internetowe
 • Gazeta Giełdowa Parkiet, www.parkiet.com.
 • Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, www.gpw.com.pl.
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, www.kpwig.gov.pl.
 • National Bureau of Economic Research, www.nber.org.papers.
 • Social Science Research Network, www.papers.ssrn.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165047111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.