PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 39, t. 2 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 127--141
Tytuł artykułu

Deficyt budżetowy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w aspekcie wejścia do strefy euro

Warianty tytułu
Budget Deficit in Poland in Comparison with the EU in the Aspect of Going to Monetary Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny, w jakim stopniu deficyt w Polsce w latach 2000-2007 jest wynikiem czynników cyklicznych i w jakim stopniu czynników strukturalnych. Analiza opiera się na kilku wskaźnikach, takich jak realne tempo wzrostu PKB, dochody i wydatki w relacji do PKB, dynamika dochodów i wydatków, saldo rzeczywiste, cyklicznie, strukturalne, i pierwotne oraz porównanie sytuacji fiskalnej w Polsce z krajami Unii Europejskiej.
EN
Poland has been grappling with many problems of budgetary policy for years. It is believed that focal burden is relatively high, complicated and fluctuating. The structure of expenditure does not benefit economy development. Furthermore, the high public debt, which is the result of long-term budget deficit threatens economic and social stability. However, the difficulty to shape the height of deficit is not only Polish problem but it also concerns the EU countries and it is one of the main barriers of development. The aim of this article is to assess to which degree the balance in Poland between 2000 and 2007 is the result of cyclical factors and to which degree structural factors. The analysis is based on several indexes such as the real growth rate of GDP, revenue and expenditure in relation to GDP, nominal revenue and expenditure dynamism, actual balance, cyclical balance, cyclically adjusted balance, primary balance and the comparison of fiscal situation in Poland with that of EU's. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Borowski J., Czy warto przyjąć euro w Polsce, Zeszyt FOR nr 4, Warszawa 2008.
 • Cyclical Adjustment of Budget Balances, European Commission, Directorate General ECFIN Economic and Financial Affairs, Economic Databases And Statistical Co-Ordination, Autumn, Brussels 2008, http://ec.europa.eu, 5.03.2009.
 • General Government Data, General Government Revenue, Expenditure, Balances And Gross Debt, Part I: Tables by Country, European Commission, Directorate General ECFIN Economic and Financial Affairs, Economic Databases And Statistical Co-Ordination, Autumn, Brussels 2008, http://ec.europa.eu, 5.03.2009.
 • Jajko В., Dług publiczny a równowaga fiskalna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M., Deficyt budżetowy w Polsce. Przyczyny i metody ograniczania, PWE, Warszawa 2006.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę, materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2008.
 • Oręziak, Polityka budżetowa w strefie euro, [w:] Europejska integracja monetarna, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.
 • Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008.
 • Racjonalizacja wydatków publicznych. Zielona Księga, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Wilk E., Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165107093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.