PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 1 | nr 61 | 243--254
Tytuł artykułu

Oddziaływanie polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych

Warianty tytułu
The Influence of Accounting Policy on the Quality of Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą musi wyznaczyć sobie cel, do którego będzie konsekwentnie dążyć. Osiągnięcie celu funkcjonowania przedsiębiorstwa wymaga określenia polityki jednostki gospodarczej, na którą składa się wiele elementów, a wśród nich polityka (zasady) rachunkowości. W Polsce zagadnienia związane z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości reguluje ustawa o rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów". Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez przyjętą politykę rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Jakość sprawozdań finansowych odzwierciedla się w prawidłowości, istotności, rzetelności i porównywalności dostarczanych przez nie informacji. Jednak zbyt duża dowolność w zakresie kreowania polityki rachunkowości przedsiębiorstwa oraz daleko idące uproszczenia przewidziane dla małych i średnich jednostek negatywnie wpływają na wartości poznawcze informacji generowanych przez system rachunkowości, zawartych w sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Each entity involved in performing economic activity has to define its goal and keep carrying it out consistently. The goal implementation, which refers to an enterprise functioning, requires specifying the policy observed by an economic entity, which consists of many componential policies, including accounting policy (principles). In Poland the issues referring to accounting policy followed by a given entity are regulated by The Accounting Act and the International Accounting Standard No. 8 "Accounting principles (policy), changes in estimated values and correcting mistakes". According to The Accounting Act, the accepted accounting policy is understood as the solutions selected and applied by an economic entity, in line with the Act, including these specified in International Accounting Standards (IAS), providing for the required quality of financial statements. The quality of financial statements is reflected in correct, substantial, reliable and comparable information which they include. However, too much freedom in creating an enterprise's accounting policy, far reaching simplifications offered for SME, adversely influence the cognitive value of information generated by an accounting system and included in a financial statement. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
243--254
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brzezin W., Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 32, Warszawa 1995.
 • Fedak Z., Mťlody i technika badania sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
 • Kamiński R., Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2003.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I: MS R 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2002.
 • Remlein M., W poszukiwaniu lądu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. W. Gabrusewicz, t. I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 2238 z 29.12.2004 r, DzUrz UE Nr L 394.
 • Sawicki K., Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowania,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 57, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.
 • Sieben G., Matschke M.J., Koehnig E., Bilanzpolitik, [w:] Handwörterbuch des Rechnungswesen, Stuttgart 1981.
 • Surdykowska S., Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, [w:] Polska szkolą rachunkowości, red. M. Gmytrasicwicz, A. Karmańska, Zjazd Katedr Rachunkowości, SGH, Warszawa 2004.
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165165314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.