PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 1 | nr 61 | 255--270
Tytuł artykułu

Zmiany ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie w kierunku poprawy jakości badania sprawozdań finansowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Independent Auditors and Their Authorities Act in Direction of Financial Statements Audit Improvement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wciela do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2006/43/WH Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. Regulacje dyrektywy mają na celu poprawę jakości badania i przeglądów sprawozdań finansowych, a więc wzrost zaufania podmiotów do tych sprawozdań oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności jednostek na rynkach międzynarodowych. Regulacje zawarte w dyrektywie zmierzają ponadto do ujednolicenia zasad i norm wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych do badania na terytorium Unii Europejskiej. Celem artykułu jest więc zaprezentowanie podstawowych zmian regulacji prawnych zawartych w ustawie. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 7th May 2009 on independent auditors and their authorities, audit companies and public supervision introduces regulations of 2006/43/EC Directive by the European Parliament and the European Council, dated 17th May 2006, to Polish legislation. These regulations aim at the improvement of audit and financial statements revision quality resulting in an increased trust of economic entities towards these statements, as well as higher attractiveness and competitiveness of businesses in international markets. Additionally, the regulations included in the Directive focus on unifying principles and standards referring to the profession of an independent auditor and activities of companies performing audits at the territory of the European Union. The objective of the article ¡s to present basic changes in legal regulations included in the act. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
255--270
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych, DzUrz UE L157/87 z 9.06.2006.
  • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU z 2009 r. nr 77, póz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165165431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.