PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 26 | nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii | 122--132
Tytuł artykułu

Polski rynek pracy w świetle teorii histerezy

Warianty tytułu
The Polish Labour Market in Light of the Hysteresis Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach w analizach rynku pracy, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i empirycznym, coraz częściej rozważane jest zagadnienie histerezy bezrobocia. Najogólniej histereza bezrobocia może być rozumiana jako zależność wielkości bezrobocia w okresie t od rozmiarów bezrobocia w okresach poprzedzających t - i, a szczególnie od pewnych szoków zewnętrznych oddziałujących na zatrudnienie. W badaniach ekonomicznych problem histerezy analizuje się w dwojaki sposób: jako odrębną teorię rynku pracy oraz jako problem formalny, rozważany w kategoriach procesu niestacjonarnego lub częściowo zintegrowanego. W artykule prezentowane są wyniki estymacji prostych modeli pozwalających na weryfikację hipotezy o występowaniu zjawiska histerezy na polskim rynku pracy w wyróżnionych podokresach lat 1990-2008. (abstrakt oryginalny)
EN
In the recent theoretical and empirical studies concerning the labour market in general, the hysteresis of unemployment is often found. In the most general sense the “hysteresis” of unemployment can be understood as the dependence of the scale of unemployment in the time t on the scale of unemployment in the preceding t - i time. It is especially dependent on certain external shocks impacting on employment. In economical studies the problem of hysteresis is usually analyzed in a twofold manner: as a separate labour market theory or as a formal problem, considered in categories of nonstationary stochastic processes or partly integrated processes. This article presents the results of estimation of the simple models, based on data from the parts of years 1990-2008, which allows to verify the hypothesis concerning the existence of hysteresis in the Polish labour market. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Arendt Ł., Histereza bezrobocia - przypadek Polski, Materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Konferencji „Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce ujęcie teoretyczne i praktyczne”, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, czerwiec 2005, http://www.ke.uni.lodz.pl/Pliki/Arendtl .pdf.
  • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Melich-Iwanek K., Próba identyfikacji zjawiska histerezy bezrobocia, [w:] Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki kraju, Cz. II, red. A.S. Barczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
  • Mikhail O., Eberwein C. J., Handa J., The Measurement of Persistent and Hysteresis in Aggregate Unemployment, http://www.bus.ucf.edu/wp/content/archives/03-36Mikhail.pdf, 2003.
  • Papell D.H., Murray C.J., Ghiblawi H., The Structure of Unemployment, „The Review of Economics and Statistics”, May 2000 no 82(2).
  • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Wojtyna A., Czy Polsce grozi efekt histerezy?, „Gospodarka Narodowa” 1994 nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165973005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.