PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 231
Tytuł artykułu

Systemy zarządzania jakością produktów : metody analizy i oceny

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano modele i systemy zarządzania jakością produktów. Opisano metody analizy i oceny systemów zarządzania jakością, wyróżniono i omówiono audyty oraz przegląd kierownictwa. Przedstawiono rolę informacji w analizie i ocenie systemu zarządzania jakością oraz rodzaje pozyskiwanych informacji o jakości produktów rynkowych, zadowoleniu klientów i kształtowaniu poszczególnych kosztów rodzajowych w ramach prowadzonego problemowego rachunku kosztów. Zaprezentowano metody oceny dojrzałości systemów zarządzania jakością, m. in. metody samooceny organizacji według modelu EFQM oraz zawartego w standardzie ISO 10014:2006.
Rocznik
Strony
231
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Wydawnictwa zwarte i ciągłe
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Ashkenas R.: Nowe szaty organizacji. W: Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Business Press, Warszawa 1998.
 • Bank J.: The Essence of Total Quality Management. Prentice Hall, Harlow 2000.
 • Barrett R.: Building a Values - Driven Organization. A Whole System Approach to Cultural Transformation. Elsevier Publications, Oxford 2006.
 • Bednarek M.: Doskonalenie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2007.
 • Benchmarking International. Gdynia 2006.
 • Bhote K.R., Bhote A.K.: World Class Quality. Using Design of Experiments to Make It Happen. American Management Association, New York 2000.
 • Bielewicz A., Komorowski K.: Jutro zaczyna się dziś. "Computerworld" z 7 czerwca 2005 roku.
 • Bieniok H: Ogólne metody (podejścia) organizatorskie. W: Metody sprawnego zarządzania. Red. H. Bieniok. Placet, Warszawa 2004.
 • Bojanowicz J.: Rywalizacja z najlepszymi. "Przegląd Techniczny" 2004, nr 23.
 • Branden N.: 6 filarów własnej wartości. Wydawnictwo Ravi, Łódź 2006.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003.
 • Brytyjska recepta na skuteczność. Standardy. Inwestowanie w załogę. "Gazeta Prawna" 2004, nr 23.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. MJ. Stankiewicz. Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999.
 • Bugdol M.: Praktyczne możliwości stosowania metody samooceny. "Q Jakości" 2005, nr 2(11).
 • Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej -teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
 • Buttiglione R.: Etyka wobec historii. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.
 • Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: Zarządzanie jakością - poradnik menedżera. Warszawa 2000.
 • Chauvet A.: Metody zarządzania. Przewodnik. Poltext, Warszawa 1997.
 • Cholewicka-Goździk K.: Opłacalność jakości. "Problemy Jakości" 2009, nr 7.
 • Conti T.: Opportunities and Risks Using Excellence Models. 46 EOQ Congress, Proceedings, Harrogate 2002.
 • Crosby Ph.: ISO 9000 + ISO 14000 News. Geneva 1999, November-December.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • EFQM Excellence Model. Bruksela 1999-2003.
 • EFQM. The Fundamental Concepts of Excellence. Bruksela 1999-2003.
 • European Primer on Customer Satisfaction Management. European Institute of Public Administration 2008.
 • Europejski podręcznik zarządzania satysfakcją klienta. Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) 2008.
 • Fitz-Enz J.: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Fukuyama F.: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 • Gasparski W.: Etyka w przedsiębiorstwie. "Twój Biznes" 2006, nr 3.
 • Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina, Poznań 1997.
 • Grudzewski W., Hejduk L: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
 • Grudzewski W., Hejduk I.: Projektowanie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2000.
 • Guidelines for Managing the Economies of Quality. ISO/DIS 10014, 1996.
 • Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Ingarden R.: Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 • Investors in People "Uniting behind the Standard". Wydawnictwo wewnętrzne organizacji przeprowadzającej ocenę funkcjonowania zasad Programu liP, 14 July 1998.
 • ISO 28000 - Specification for Security Management Systems for the Supply Chain.
 • ISO, Geneva 2007. "ISO Management Systems" 2002, Vol. 2, No. 4, July-August.
 • Iwasiewicz A.: Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach. WSZiNS, Tychy 2005.
 • Iwasiewicz A.: Zarządzanie jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Jak budować przewagę konkurencyjną firmy? Red. K. Lisiecka. AE/RW TÜV Polska, Katowice 2004.
 • Jakość zasobów pracy. Red. A. Sajkiewicz. Poltex, Warszawa 2002.
 • Jedynak P.: Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Jędralska K.: System controllingu narzędziem efektywnego zarządzania organizacją. W: Efektywne zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji. Katowice 2005, 28-30 września.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1999.
 • Kapcia B.: Rozliczanie kosztów metodą ABC na przykładzie zakupów. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1996, nr 3.
 • Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOiK, Toruń 2006.
 • Kłoskowska A.: Socjologia kultury. PWN, Warszawa 1981.
 • Koch T., Torczewski K.: Sześć Sigma - nowe spojrzenie na doskonalenie jakości. "Problemy Jakości" 2003, nr 4.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWE, Warszawa 2004.
 • Krames J.A.: Sygnowano Jack Welch. 24 lekcje najwybitniejszego CEO na świecie. Studio EMKA, Warszawa 2005.
 • Lisiecka K.: Investors in People (IiP) narzędziem potwierdzenia inwestowania organizacji w kapitał ludzki. "Problemy Jakości" 2004, nr 8.
 • Lisiecka K.: Kreowanie jakości. Uwarunkowania - Strategie - Techniki. AE, Katowice 2002.
 • Lisiecka K.: Standard SA 8000 i etyka w biznesie. "Problemy Jakości" 2003, nr 5.
 • Lisiecka K: Utrzymywanie przewagi konkurencyjnej firmy. AE-RWTÜV, Katowice 2006.
 • Lisiecka K.: Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. AE, Katowice 1993.
 • Lisiecka K.: Zarządzanie jakością świadczeń zdrowotnych. Wyzwania przyszłości. "Problemy Jakości" 2003, nr 7.
 • Lisiecka K.: Zasada doskonalenia jakości w programach TQM. "Problemy Jakości" 1998, nr 3.
 • Lisiecka K., Romańczyk T.: Projekty benchmarkingowe w ochronie zdrowia. W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki. Red. S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska. SGH, Warszawa 2005.
 • Lundvall D.M.: Quality Costs. W: Quality Control Handbook. Red. J.M. Juran. McGraw-Hill Book Company, New York 1974.
 • Łuczak J.: System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej. AE, Poznań 2008.
 • Łunarski J.: Zarządzanie jakością - standardy i zasady. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 • Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy. Red. J. Łuczak, A. Matuszak-Flejszman. Quality Progress, Poznań 2007.
 • Miller J.A., Champy J., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Norma ISO 9004: Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. PKNMiJ, Warszawa 1993.
 • Norma PN-EN ISO 19011:2003: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. PKN, Warszawa 2003.
 • Norma PN-EN ISO 8402:1996: Zarządzanie jakością. Terminologia. PKN, Warszawa 1996.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2006: Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 • Norma PN-EN ISO 9001: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2001.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2009.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2001: Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. PKN, Warszawa 2001.
 • Norma PN-EN ISO/17021: Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania. PKN, Warszawa 2007.
 • Norma PN-ISO 9004-1: Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. PKN, Warszawa 1996.
 • Norma PN-ISO 10002: Zarządzanie jakością- Zadowolenie klienta - Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach (według ISO 10002:2004). PKN, Warszawa 2006.
 • Norma PN-ISO 10014:2008: Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych według ISO 10014:2006. PKN, Warszawa 2008.
 • Oakland J.S.: Total Quality Management. Text with Cases. Butterworth Heinemann, Oxford 1995.
 • Obłój K.: Zarządzanie na krawędzi. "Gazeta Wyborcza" z 15 grudnia 2008 roku.
 • Oleksy S., Torczewski K., Koch T.: Ewolucja wymagań stawianych dostawcom przemysłu motoryzacyjnego. "Problemy Jakości" 2002, nr 6.
 • Organizacja i sterowanie produkcją. Red. M. Brzeziński. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 • Pandę P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R.: Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla takich firm jak GE czy MOTOROLA. K.E. LIBER SC, Warszawa 2003.
 • Parsons T.: Struktura społeczna a osobowość. PWN, Warszawa 1969.
 • Peters T.: Biznes od nowa! Studio Emka, Warszawa 2005.
 • Pfeifer T.: Qualitätsmanagement. Hanser Verlag, München 1993.
 • Podręcznik zarządzania jakością. Red. D. Lock. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 2001.
 • Polok G.: Rola kodeksów etycznych public relations. W: Public Relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Red. H. Przybylski. AE, Katowice 2006.
 • Popper K.: Logika odkrycia naukowego. Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. AE, Katowice 2001.
 • Qualitätssicherungs - Systemaudit nach DFN ISO 9004. Fragenkatalog. Bewertung der Ergebnisse. Frankfurt am Main 1993, 2 Auflage.
 • Quality Management Systems - Guidelines for Realizing Financial and Economic Benefits. International Standard ISO, EN ISO 10014:2006.
 • Ranky P.G.: Total Quality Control and JIT Management in CIM. CIMWare Ltd., Guildford 1991.
 • Recha M.: Model Doskonalenia Zarządzania PNJ. Materiały PNJ, Warszawa 2004.
 • Recha M.: Struktura modelu Polskiej Nagrody Jakości "Znakomitość Przywództwa". "Problemy Jakości" 2009, nr 6.
 • Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. AE, Katowice 2009.
 • Schein E.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 2004.
 • Seitel F.P.: Public relations w praktyce. FELBERG, Warszawa 2003.
 • Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Sitko-Lutek A.: Kompetencje menedżerskie a kompetencje przedsiębiorstw. W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej ekonomii. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. UE, Kraków 2007.
 • Skrzypek E.: Jakość a efektywność. UMCS, Lublin 2000.
 • Slywotzky A.J., Morrison DJ., Andelman B.: Sfera zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 • Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Red. K. Lisiecka. AE, Katowice 2006.
 • Stalk G. Jr, Lachenauer R.: Nie dla mięczaków, czyli jak ostro grać, by wygrywać. "Harvard Business Review Polska" 2004, nr 6, ww.harvard.pl
 • Stauss B., Schoeler A.: Beschwerdemanagement Exellence. State-of-the-Art und Herausforderungen der Beschwerdemanagement - Praxis in Deutschland. Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2003.
 • Steele J., Hiles C, Coburn M.: Nowe spojrzenie na przełomowe osiągnięcia. Studio Emka, Warszawa 2001.
 • Strauch H.: Dynamiczna poprawa jakości w przedsiębiorstwie. Metoda obniżenia kosztów. PWE, Warszawa 1972.
 • Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T.: Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. AE, Katowice 2008.
 • Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Red. T. Borys, P. Rogala. AE, Wrocław 2007.
 • Szafrański M.: Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Sztompka P.: Socjologia. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Technical Specification ISO/TS 16949:1999 Quality systems - Automotive suppliers - Particular Requirements for the Application of ISO 9001:1994.
 • Tkaczyk S.: Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa. ORGMASZ, Warszawa 2000.
 • Trocki M.: Wartość przedsiębiorstwa i wartość jego produktów. "Master of Business Administration" 2001, nr 2.
 • Tworzydło D., Soliński T.: Public relations w teorii i praktyce. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • Ulrich D.: Tworzenie organizacji wokół umiejętności. W: Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Business Press, Warszawa 1998.
 • Urbaniak M.: Zarządzanie jakością środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa 2007.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku. Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002 roku. Dz.U. nr 166, poz. 1360.
 • Wasilewski L.: Podstawy zarządzania jakością. WSPiZ, Warszawa 1998.
 • Weick K.E., Sutcliffe K.M.: Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertainty. John Wiley & Sons, Inc., New York 2007.
 • "Wiadomości PKN. Normalizacja" 2008, nr 10.
 • Wilber K.: Krótka historia wszystkiego. Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 1997.
 • Witek S.: Teologia życia duchowego. TN KUL, Lublin 1986.
 • Xydias M.: Cost of Quality Reporting as a Tool of Quality Management - Australian Evidence. W: ISO 9000 & Total Quality Management. Hong Kong Baptist University, 1998.
 • Zarządzanie jakością. Red. J. Bagiński. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 • Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków. Red. E. Konarzewska-Gubała. AE, Wrocław 2006.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2009.
 • Żuk K.: Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w ocenie efektywności inwestycji projakościowych. "Problemy Jakości" 2001, nr 3.
 • Strony internetowe
 • http://www.ccmd-ccg.gc.ca/pdfs/tool_e.pdf
 • http://www.centrumwiedzy.edu.pl
 • http://www.efqm.org
 • http://www.efqm.pl
 • http://www.engage.comms.gov.uk
 • http://www.iso.org/iso/home.htm
 • http://www.nationmaster.com
 • http://www.umbrella.org.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166801493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.