PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 4 | nr 77 Integracja europejska | 150--172
Tytuł artykułu

Współczesne uwarunkowania budowy regionu opartego na wiedzy z uwzględnieniem doświadczeń regionu Saksonii

Warianty tytułu
Modern Circumstances of Creating Knowledge-Based Region Including the Experiences Gathered in Saxony
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zwraca uwagę na znaczenie kapitału wiedzy dla podnoszenia rozwoju regionu oraz wzrostu konkurencyjności jego gospodarki na rynkach międzynarodowych. Treść dotyczy kilku ważnych dla rozwoju regionu zagadnień: identyfikacji barier, które regiony muszą pokonać, budując gospodarkę opartą na wiedzy; wykreowania nowej roli uniwersytetów jako instytucji przyśpieszających rozwój regionów, poszukiwania nowych źródeł finansowania badań naukowych, tworzenia warunków do powstania klasy kreatywnej pobudzającej wzrost gospodarczy w regionach. W opracowaniu wykorzystano przykład regionu Saksonii, który z sukcesem w ostatnich dziesięciu latach buduje gospodarkę opartą na wiedzy. Po zjednoczeniu Niemiec region ten cechował znaczny dystans rozwojowy względem rozwiniętych gospodarek zachodnioeuropejskich, który miały ograniczyć działania pomocowe, w tym saksońskiej polityki technologicznej, podejmowane w okresie ostatnich 19 lat. Współfinansowano je ze środków szczebli: kraju związkowego, federacji i UE. Co istotne, wyniki tych działań oceniane są pozytywnie i wskazują, że w znacznym stopniu przyczyniły się one do rozwoju regionalnego systemu innowacji w Saksonii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the importance of the knowledge-based capital for processes of development of the regions economy and for enhancing its competitiveness in the international markets. Several issues which are named of primary importance for addressing the regional development, and are considered in the article, are: identification of the barriers that need to be overcome in the process of creation the knowledge-based economy, new role to be assumed by the universities to effectively address and stimulate the development; the importance of finding new resources for financing scientific research, stimulating role of novel creative class of people in addressing the economical growth. For the purpose of this article the Saxony's example was used which represents the successful creation of a knowledge-based economy. After the reunification of Germany, Saxony was characterized by a significant development gap in comparison to developed western economies, which was supposed to be limited as a result of many activities, also under the Saxon technology policy, in the last 19 years. They were co-financed by the state's, federation's and EU's resources. What is important, results of these activities can be evaluated positively and indicate that they contributed to a large extent to the development of regional innovation system in Saxony. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Strony
150--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bildungsstandder Bevolkerung, Statistischcs Bundesamt, Wiesbaden 2008.
 • Bundesbericht Forschung und Innovation 2008, Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF), Referat Innovationspolitische Querschnittsfragen, Rahmenbedingungen, Bonn, Berlin 2008.
 • Florida R., Cities and the creative class, city and community, American Sociological Association 2(1) 2003.
 • Florida R., The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York 2002.
 • Florida R., Toward the learning region, „Futures" 1995, vol. 27, no. 5.
 • Fritsch M., Das Innovationssystem Ostdeutschlands; Problemstellung und Uberblick , [w:] Innovationen in Ostdeutschland. Potentials und Problems, red. M. Fritsch, F. Meyer-Krahmer, F. Plcschak, Physica, Heidelberg 1998.
 • Indikatoren zum Thema »Volkswirtschaft, Branchen (VRS), Konjunktur, Preise« - Innovationsindex, Statistisches Landesamt Baden-Wurttemberg, http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/VoIksw-Preise/lndikatoren/IX-FE_innovatIndexLARG.asp (17.05.2009).
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 • Karpiński A., Przyszłość rynku pracy w Polsce, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2006.
 • Konkluzja Prezydencji. Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., Rada Unii Europejskiej, 7652/8 Bruksela, 14 marca 2008.
 • Koźmiński A.K., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2001.
 • Krasuski J., Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
 • Kwiatkowski S., Bogactwo z wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, wyzwania dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Leillinien zur Technologiepolitik im Freistaat Sachsen, Sachsisches Staatsmmisterium fflr Wirtshaft und Arbeit, Dresden 1992.
 • Nationaler Strategischer Rahmenplan (NSRP) fur den Einsatz der EU-Strukturfonds in der Bimdesrepublik Deutschland 2007-2013, Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie, Berlin 2007.
 • Nichtmonetare hochschulstatistische Kennzahlen 1980 bis 2007, Fachserie 11, Reihe 4.3.1, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008.
 • Nothnagel G., Technologieforderung in Sachsen, Sachsisches Staatsministerium fur Wirtschaft und Arbeit, Referat 33, Dresden, Dezember 2007.
 • Operationelles Programm des Freistaates Sachsen fur den Europdischen Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE) im Ziel „Konvergenz" in der Fórderperiode 2007-2013, Sachsischer Staatsministerium fur Wirtschaft und Arbeit, wydanie z dnia 4.05.2007.
 • Piech K., Skrzypek E., Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach -pomiary, charakterystyka zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Rządowy raport wydatkowania środków pomocowych UE, Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Warszawa, maj 2009.
 • Schulen, Klassen, Schuler und voll- bzw. teiizeitbeschdftigte Lehrpersonen 1992/93, http:www.statistik. sachsen.de/21 J) 1/07J) l J) l tabelle.asp (2.05.2009).
 • Standort Sachsen im Vergleich mit anderen Regionen 2008, Sachsisches Staatsministerium fur Wirtschaft und Arbeit, Oktober 2008.
 • Studierende an Hochschulen. Wintersemester 2007/2008, Fachserie 11, Reihe 4. l, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008.
 • The Knowledge –Based Economy, OECD/GD (96) 102, Paris 1996.
 • Wronowska G., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Pysk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Zacher L. W., Percepcja rzeczywistości a dociekanie przyszłości, [w:] Rola nauki w myśleniu o przyszłości, Komtet Prognoz „Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2009.
 • Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa 2000.
 • Zimmer-Conrad Ch., Sachsische Technologiepolitik, aktuelle Forderinstrumente, Sachsisches Staatsministerium fur Wirtschaft und Arbeit, Referat 34 „Technologiepolitik und Technologieforderung", Dresden 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166827833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.