PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 5 | nr 79 Gospodarka a środowisko | 136--147
Tytuł artykułu

Rola społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Civil Society in Realization of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea zrównoważonego rozwoju koncentruje się na współczesnych zagrożeniach człowieka, które głównie wynikają z nadmiernej konsumpcji zasobów naturalnych, narastania zanieczyszczeń środowiska, szybkiego wzrostu demograficznego, niezaspokojenia podstawowych potrzeb coraz bardziej zwiększających się grup ludzi oraz głębokiej destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. Koniecznym zadaniem dla skuteczności wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego jest dążenie do tworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych wymaga więc zaangażowania wszystkich aktywnych partnerów, czyli twórczego udziału aktorów lokalnych w procesie tworzenia ogólnej strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of sustainable development is focused on contemporary threats of human life, which generally emerge from the growing consumption of natural resources, enlarging of environmental devastation, fast demographic growth, unsatisfied basic needs of immeasurable group of people or deep destabilization of natural and socio-economical systems. An imperative assignment for efficient implementation of the ideas of sustainable development is pressing towards building responsible civil society. Effective solutions of social, economical and environmental problems require of all active partners which means active engagement of local actors in creating main strategy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bokajło W., Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 • Borys T., Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Broda-Wysocki P., Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej, [w:] M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 • Broda-Wysocki P., Teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, [w: J M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 • Frączak P., Skrzypiec R., Rola organizacji pozarządowych w realizacji partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa- -Wrocław 1997.
 • Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 • Gray J., O rządzie ograniczonym. Szczegółowe uprawnienia i szczegółowe obowiązki, Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995.
 • Gray J., Odpostkomunizmu do społeczeństwa obywatelskiego powrót historii i zmierzch zachodniego modelu, [w:] J. Szacki, Ani książę, ani kupiec, Wydawnictwo „Znak", Kraków 1997.
 • Gray J., Program dla zielonych konserwatystów, [w:J J. Gray, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia", Warszawa 2001.
 • Gray J., Totalitaryzm, reforma i społeczeństwo obywatelskie, [w:] J. Gray, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia", Warszawa 2001.
 • Harvey D., Neoliberalizm historia katastrofy, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2008.
 • Kozłowski S., Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Macnaghten P, Urry J., Alternatywne przyrody nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa 2005.
 • Papuziński A., ,, Małe gminy " a ekologia: nauka z polskich dziejów ochrony przyrody, [w:] A. Papuziński (red.). Decentralizacja, regionalizacja, ekologia. Studium filozoficznych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektywy „małych gmin ", Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1998.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1995.
 • Sowiński S., Idea i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej, |w:] M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 • Strumińska M., Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza „Branta", Bydgoszcz 2005.
 • Sztompka P., Zaufanie - fundament społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak", Kraków 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167832806

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.