PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 7 | 20--27
Tytuł artykułu

Koncepcja orientacji rynkowej w administracji samorządowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Market Orientation Concept in the Polish Territorial Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania była ocena sposobu rozumienia koncepcji marketingu i orientacji rynkowej (MO) przez polską administrację terytorialną, a także określenie uwarunkowań wdrożenia MO w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Z uwagi na eksploracyjny charakter badania zastosowano metodę wywiadów indywidualnych z ekspertami z dziedziny marketingu zatrudnionymi w JST. W wyniku wywiadów ustalono, że specyficzne cechy koncepcji marketingu w administracji terytorialnej to złożoność grup docelowych, potrzeba ciągłego gromadzenia informacji i konsultowania się z rynkami docelowymi oraz duże znaczenie planowania i opracowywania wizerunku JST. Badani przyznali jednogłośnie, że w administracji terytorialnej istnieje potrzeba orientacji na rynek i opisywali uwarunkowania jej wdrożenia. Jako najważniejsze czynniki sprzyjające przyjęciu MO wymieniali: kwalifikacje kadr, właściwy system motywacyjny, wewnętrzną współpracę wydziałów w urzędach oraz współpracę władz lokalnych z zewnętrznymi interesariuszami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of study was to find out how the Polish territorial authorities perceive the concept of market orientation (MO), and what its antecedents are. Due to the exploratory character of study in-depth interviews with 10 experts from the field of marketing working in the Polish territorial governments were chosen as a research method. During the interviews the concepts of marketing and MO were presented and opinions on the implementation of these concepts in the public field were elicited. Moreover, the respondents described characteristics of market-oriented local governments and listed the conditions stimulating such orientation. It was found out that the main features of the marketing concept in the public field are: complexity of target groups, the need to constantly gather information and consult with target market and the significance of image planning and development. There was a common opinion that MO is necessary for the Polish territorial governments and the respondents pointed out its most important antecedents such as: the professionalism of managers, proper reward system for the staff, cooperation of departments within local government units and cooperation of authorities with other local actors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Badania rynku - metody i zastosowania, pod red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 98.
 • R. Bennett, Competitive Environment, Market Orientation, and the Use of Relational Approaches to the Marketing of Charity Beneficiary Services, "Journal of Services Marketing" 2005, No.7.
 • A. Cervera, A. Molla, M. Sanchez, Antecedents and Consequences of Market Orientation in Public Organizations, "European Journal of Marketing" 2001, No. 11-12.
 • G. Day, The Capabilities of Market-driven Organizations, "Journal of Marketing" 1994, October.
 • G. Day, P. Reynolds, G. Lancaster, A Marketing Strategy for Public Sector Organisations Compelled to Operate in a Compulsory Competitive Tendering Environment, "International Journal of Public Sector Management" 1998, No. 7.
 • V. Gruis, N. Nieboer, Strategic Housing Management. An Asset Management Model for Social Landlords, "Property Management" 2004, No. 3.
 • G. Hooley, J. Fahy, G. Greenley, J. Beracs, K. Fonfara, B. Snoj, Market Orientation in the Service Sector of the Transition Economies of Central Europe, "European Journal of Marketing" 2003, No 1-2.
 • H. Kasper, Culture and Leadership in Market-oriented Service Organisations, "European Journal of Marketing" 2002, No. 9-10.
 • A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market Orientation. The Construct, Research Propositions and Managerial Implications, "Journal of Marketing" 1990, April.
 • A.K. Kohli, B.J. Jaworski, A. Kumar, MARKOR: a Measure of Market Orientation, "Journal of Market Research" 1993, November.
 • Ph. Kotler, R. Clarke, Marketing for Health Care Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1987.
 • Ph. Kotler, D.H. Haider, J. Rein, Marketing Places, Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities States and Nations, The Free Press, New York 1993.
 • I.M. Macedo, J.C. Pinho, The Relationship between Resource Dependence and Market Orientation. The Specific Case of Non-profit Organizations, "European Journal of Marketing" 2006, No. 5-6.
 • D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. W: Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, pod red. D. Maison, A. Noga-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk 2007, s. 14.
 • Marketing terytorialny, pod red. T. Markowskiego, "Studia KPZK PAN", t. CVI, Warszawa 2006.
 • Ph. Mayring, Qualitative Content Analysis, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 2000, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204
 • M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, TransHumana, Białystok 2000.
 • J.C. Narver i S.F. Slater, The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, "Journal of Marketing" 1990, October.
 • J. Perek-Białas, B. Worek, Możliwości systematycznej analizy danych jakościowych uzyskanych z wywiadów grupowych. W: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, pod red. E. Gatnara, AE, Katowice 2003, s. 87-105.
 • The Process of Qualitative Data Analysis, w: N.J. Malhotra, D.F. Birks, Marketing Research. An Applied Approach, 3rd European Edition, Prentice Hall International, 2006, rozdz. 9.
 • A. Sargeant, S. Foreman, M. Liao, Operationalizing the Marketing Concept in the Nonprofit Sector, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing" 2002, No. 2.
 • B. Sen, Defining Market Orientation for Libraries, "Library Management" 2006, No. 4-5.
 • D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 272.
 • K.J. Srnka, S.T. Koeszegi, From Words to Numbers. How to Transform Qualitative Data into Meaningful Quantitative Results, "Schmalenbach Business Review" 2007, January.
 • R.A. Thiétart, Méthodes de Recherche en Management, Dunod, Paris 1999.
 • K. Walsh, Marketing and Public Sector Management, "European Journal of Marketing" 1994, No. 3.
 • W. Wood, S. Bhuian, Market Orientation and Nonprofit Organisations. Performance Associations and Research Propositions, "Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing" 1993, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167856356

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.