PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 27--41
Tytuł artykułu

Tworzenie i rozdysponowanie produkcji przemysłu spożywczego na tle związków z gospodarką narodową : sektorowa analiza porównawcza przemysłu spożywczego w Polsce i Niemczech

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Food Industry Output and its Allocation in the Context of the Links with the National Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było przedstawienie zaopatrzenia materiałowego przemysłu spożywczego oraz tworzenia i rozdysponowania podaży produktów przemysłu spożywczego w Polsce i Niemczech. Z przeprowadzonej analizy współzależności w polskim przemyśle rolno-spożywczym wynika, że przemiany przebiegają w pożądanym kierunku, zmienia się wewnętrzna struktura zaopatrzenia materiałowego i powiązanie przemysłu spożywczego z gospodarką narodową. Analiza porównawcza wykazała, że w zaopatrzeniu materiałowym trzeciej sfery musi wzrosnąć rola sfery pierwszej, w tym głównie sektora usługowego. Przemysł rolno-spożywczy będzie przede wszystkim odbiorcą surowców rolnych z rolnictwa i głównym dostarczycielem gotowych produktów żywnościowych dla ludności (popyt końcowy). Wzrosnąć powinna rola eksportu i importu w tworzeniu i rozdysponowaniu podaży produktów przemysłu spożywczego, dzięki czemu procesy globalne będą miały większy wpływ na rozwój całego sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Bezsprzeczna jest równorzędność wszystkich członów w gospodarce żywnościowej, lecz wiodącą i integrującą rolę powinien odgrywać właśnie przemysł rolno-spożywczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper has been intended to present raw materials purchasing in the food industry, creation and allocation of food industry products supply in Poland and Germany. A correlation analysis that has been carried out in the Polish agri-food industry shows that changes are favorable, and the internal structure of raw material purchasing as well as the ties between food industry and national economy are changing. A comparative analysis shows that the role of the first sector, including mainly the services sector, for the raw material purchasing in the third sector has to increase. The agri-food sector will act as a recipient of agricultural raw materials and as the major supplier of finished food products to the customers (final demand). The role of exports and imports in creation and allocation of food industry products supply should increase - this in turn will result in a growing impact of the global processes on development of the entire agri-food sector in Poland. All elements of the food economy are equivalent without any doubt, although the agri-food industry should play the leading and integrating role. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Cziomer E.: Stanowisko Niemiec wobec integracji Polski z Unią Europejską na tle współpracy polsko-niemieckiej w latach dziewięćdziesiątych [w:] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą (red. J. Holzer, J. Fiszer). ISP, PAN, Warszawa 2001.
 • 2. Czyżewski A., Helak K.: Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 1991.
 • 3. Czyżewski A.: Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej. ODR, Poznań 1995.
 • 4. Czyżewski A., Grzelak A.: Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Maszynopis. UE, Poznań 2009.
 • 5. Czyżewski A.: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Wyd. AE, Poznań 2001.
 • 6. Davis J.H., Goldberg R.A.: A concept of agribusiness, Boston 1957. Tłumaczenie polskie: Koncepcja agrobiznesu. IER, Warszawa 1967.
 • 7. Grabowski S.: Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. SGH, Warszawa 1997.
 • 8. Grabowski S.: Ekonomika gospodarki żywnościowej. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1995.
 • 9. Manual of Supply, Use and Input-Output Tables. Methodologies and Working Papers, Eurostat, 2008.
 • 10. Mrówczyńska-Kamińska A.: Przepływy materiałowe w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i w Niemczech w latach 1995-2004 [w:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, uwarunkowania, mechanizmy, efekty (red. M. Adamowicz). Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • 11. Nieżurawski L.: Ekonomika i organizacja przemyski spożywczego. Wyd. UMK, Toruń 1993.
 • 12. Poczta W., Mrówczyńska A.: Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej. Roczniki Naukowe SERiA, t. V, z. 4. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Koszalin 2003.
 • 13. Poczta W, Mrówczyńska A.: Przemysł spożywczy jako główne ogniwo agrobiznesu (analiza regionalna), [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. II (red. S. Urban). Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • 14. Poczta W, Mrówczyńska-Kamińska A.: Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wyd. AR, Poznań 2004.
 • 15. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A.: Tworzenie i rozdysponowanie produkcji przemysłu spożywczego na tle związków z gospodarką [w:] Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław, 2004.
 • 16. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). www.stat.gov.pl.
 • 17. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług 1995 dla Polski. Dane niepublikowane GUS, Warszawa.
 • 18. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług 1995 i 2005 rok dla Niemiec. Dane niepublikowane.
 • 19. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2005 roku dla Polski. GUS, Warszawa 2009.
 • 20. Rejman K., Halicka E.: Gospodarka żywnościowa. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. SGGW, Warszawa 2001.
 • 21. Schiff M., Valdes A.: Agriculture and the macroeconomy. The World Bank, DPDev. Res. Group Trade and Rural Dev. Depart., Policy Res. Work paper 1967, Washington D.C. 1998.
 • 22. Staszic S.: Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związków. 1790.
 • 23. Tomczak F.: Doświadczenia ewolucji rolnictwa rodzinnego w krajach o gospodarce rynkowej. SGH, Warszawa 1994.
 • 24. Tomczak R: Doświadczenia światowe rozwoju rolnictwa: Konkluzje dla Polski. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. l. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Zamość 2000.
 • 25. Urban S.: Przedsiębiorczość w przemyśle spożywczym [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich. AR, Kraków 1997.
 • 26. Woś A., Zegar J. S.: Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania. Warszawa 1983.
 • 27. Woś A.: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa 1979.
 • 28. Woś A.: Agrobiznes. Makroekonomika. T. I. Wyd. Key Text, Warszawa 1996.
 • 29. Woś A.: Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej [w:] Encyklopedia agrobiznesu (red. A. Woś). Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 • 30. Woś. A.: Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1996.
 • 31. www.epp.eurostat.ec.europa.eu
 • 32. Zegar J. S.: Agregat żywnościowy jako transformator zasileń. Wieś i Rolnictwo, nr 1,1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167877401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.