PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 62--74
Tytuł artykułu

Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego : wyniki symulacji modelowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consequences of Milk Quota Abolition for the Polish Agriculture with Focus on the Regional Differentiation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest symulacja skutków zniesienia kwot mlecznych dla producentów mleka w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu równowagi cząstkowej CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact), umożliwiającego analizę wpływu zmian w polityce rolnej na sektor rolny w Unii Europejskiej w ujęciu krajowym oraz regionalnym. W badaniach przyjęto dwa scenariusze interwencji na rynku mleka. W pierwszym z nich uwzględniono, w myśl decyzji Komisji Europejskiej, likwidację kwot mlecznych po 2015 roku, natomiast w drugim - kontynuację systemu kwotowania produkcji mleka. Przeprowadzona symulacja modelowa wykazała, że niezależnie od analizowanego scenariusza, na poziomie kraju produkcja mleka, wydajność i pogłowie w 2020 roku będą kształtowały się podobnie. Wyraźnie różne byłyby natomiast rezultaty scenariuszy w poszczególnych regionach. Brak interwencji kwotowej może bowiem doprowadzić do utrwalenia istniejących struktur produkcji mleka i wzmocnienia procesu polaryzacji tej produkcji. Nastąpiłby zatem wzrost efektywności sektora w skali kraju, przy jednoczesnym pogłębieniu różnic rozwojowych tego sektora pomiędzy regionami. Przeprowadzona symulacja uwzględniająca kontynuację kwotowania wskazuje natomiast, że produkcja mleka relatywnie bardziej zaczęłaby wzrastać w regionach o wyjściowo gorszej sytuacji strukturalnej niż w regionach, które charakteryzują się wyższymi wskaźnikami produkcji. Na skutek interwencji kwotowej następuje zatem tendencja do wyrównywania warunków produkcji w skali kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The research was to simulate the effects of milk quota abolition for the Polish dairy producers, in the context of regional differentiation. The CAPRI partial equilibrium model (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) was used to carry out an analysis of the impact of milk quota regime changes on the agri-food sector. The model allows to examine the impact of agricultural policy changes on the agricultural sector across the European Union at the national and regional level. Two scenarios of intervention on the milk market have been analysed. Under the first scenario abolition of the milk quota beyond 2015 is assumed according to the decision of the EU Commission, while the second scenario provides for its continuation. The simulation results prove that the milk production, yield and number of animals at the national level would be similar irrespective of the scenario. However, discrepancies between the scenarios in particular regions would be significant. Abolition of milk quota may be conducive to a consolidation of the existing production structures and strengthening of production polarization. Thus, the sector efficiency would improve at the national level while the gaps in milk production sector development would widen among the regions. Continuation of the milk quota scheme would result in a relatively faster production growth in the currently less developed regions than in those with higher milk production. Therefore, milk quota scheme is conducive to equalisation of production conditions at the national level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Acocella N.: The foundations of economic policy. Values and techniques. Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • 2. Adenauer M.: CAPRI versus AGLINK-COSIMO. Two partial equilibrium models -Two baseline approaches. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists, 2008.
 • 3. Britz W., Witzke P: CAPRI model documentation 2008: Version 2. Institute for Food Resource Economics, University of Bonn, Bonn 2008.
 • 4. Caminal R.: Personal redistribution and the regional allocation of public investment. Regional Science and Urban Economics, nr 34, 2004.
 • 5. Economic analysis of the effects of the expiry of the milk quota system. Final report. Institut d'Economie Industrielle, Toulouse 2008.
 • 6. Fuest C., Huber B.: Can regional policy in a federation improve economic efficiency? Journal of Public Economics (2005).
 • 7. Gorzelak G.: Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów. Ekonomista, nr 6, 2000.
 • 8. Juszczyk S.: Perspektywy ekonomiczno-organizacyjne produkcji mleka w Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (127), 2005.
 • 9. Kasztelan P: Producenci mleka w warunkach limitowania produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 4, 2006.
 • 10. Kasztelan P: K wetowanie produkcji mleka - stan obecny oraz perspektywa likwidacji [w:] Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, t. 4 (XIX), 2008.
 • 11. Kiryluk-Dryjska E.: Zastosowanie modelu optymalizacyjnego do alokacji środków strukturalnych. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (141), 2008.
 • 12. Kołodziejski J.: Założenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, POLSKA 2000 PLUS [w:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich (red. K. Duczkowska-Małysz, M. Kłodziński, C. Siekierski). Wyd. SGGW, Warszawa 1995.
 • 13. Kozak M., Pyszkowski A.: Uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski i podstawowe dylematy polskiej polityki regionie, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów (red. M. Klamut, L. Cybulski). Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000.
 • 14. Malak-Rawlikowska A., Fałkowski J., Milczarek-Andrzejewska D.: Koncentracja produkcji mleka w Polsce a kanały zbytu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3 (316), 2008.
 • 15. Poczta W.: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rozprawy Naukowe, z. 247. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2004.
 • 16. Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych. ARR, Warszawa 2009.
 • 17. Rembeza J., Seremak-Bulge J.: Asymetria w transmisji cen na rynku mleka i jego produktów. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3 (308), 2006.
 • 18. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. GUS, Warszawa 2008.
 • 19. Rynek mleka. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2009.
 • 20. Seremak- Bulge J.: Wpływ kwotowania na funkcjonowanie rynku mleka [w:] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych (red. A. Kowalski, M. Wigier). IERiGŻ PIB, Warszawa 2008.
 • 21. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T.3: Analizy wielowymiarowe. Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2007.
 • 22. Sych-Winiarek J.: Rynek mleka. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 11, 2008.
 • 23. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2008 roku. GUS, Warszawa 2008.
 • 24. Woś A., Zegar J.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • 25. Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa. Wyd. AR w Poznaniu, 2003.
 • 26. Zawalińska K.: Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce? Wieś i Rolnictwo, nr 2 (139), 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167880579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.