PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 5 | 21--39
Tytuł artykułu

Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyfika prowadzenia działalności bankowej wymaga utrzymania zaufania do banku jako pośrednika finansowego, stąd duże znaczenie przypisywane jest racjonalizacji ryzyka płynności finansowej. Utrzymanie jej na właściwym poziomie umożliwia ponoszenie kosztów działalności oraz generowanie zysków. Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej powinno uwzględniać utrzymanie pożądanego poziomu rentowności. Celem jest utrzymanie płynności, przy możliwie najwyższej rentowności. Osiągnięcie tego zamierzenia umożliwiają tylko regulacje wewnętrzne banku. Przy czym nie należy zapominać o zewnętrznych normach płynności ustalanych przez organy państwowe i międzynarodowe. W pracy wyszczególniono obszary posiadające najważniejsze znaczenie z punktu widzenia pomiaru i monitorowania płynności finansowej, a następnie ukazano najważniejsze reguły jej zabezpieczenia w banku komercyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Abstract Creating and maintaning trust in a bank as a financial proxy is critical part of daily bank operations. One of most important factors in maintaining that trust is to maintain financial liquidity risk, balancing it between cost, profit and externally - by the National Bank, country or international law - imposed rules. In the following article, I will present rudimentary aspects of measuring and monitoring financial liquidity and showcase most important tools of associated risk management in commercial bank. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Darska В., Ryzyko płynności finansowej banku komercyjnego, "Bank i Kredyt", 1998, nr 47.
 • Drewicz-Tułodziecka A., Długa droga do Bazylei, "Gazeta Bankowa", 2001, nr 44.
 • Jaworski W. L. (red. nauk.), Współczesny bank, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 • Jaworski W. L., Bankowość. Podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 2000.
 • Lenik S., Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red. nauk.), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy-Prawo bankowe, (Dz. U. z 2002, nr 72, poz. 665).
 • Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków. Tekst zaktualizowany, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2002.
 • Rekomendacje dla banków dotyczące systemu monitorowania płynności finansowej, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, czerwiec 1996 r., NB/ZPN/643/96.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie za- sad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, (Dz. U. z 2001 г., nr 149, poz. 1672).
 • Szczegółowe kryteria klasyfikacji, klasyfikacja ekspozycji kredytowych i sposób zmiany kategorii ekspozycji kredytowych, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1672).
 • Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania (Dz. Urz. NBP nr 22, poz. 43).
 • Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Przybylska-Kapuścińska W. (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167892206

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.